Keurmerk in zorg

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) heeft het keurmerk CIIO Maatstaf (norm gebaseerd op de ISO 9001-2008) ontvangen. Dit is een belangrijk certificaat voor de kwaliteit van de zorg.

Het CIIO keurmerk betekent dat Verslavingszorg Noord Nederland:

  • de cliënt centraal staat
  • de interne zorg- en werkprocessen op orde heeft
  • betrouwbare resultaten kan presenteren
  • voortdurend werkt aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.

Jaarlijks toetst het CIIO, een onafhankelijke organisatie, onder andere de kwaliteit van het behandelproces, de veiligheid van de behandelomgeving en de betrokkenheid van cliënten bij de behandeling en de organisatie.

Meer informatie over het keurmerk in de zorg is te vinden bij het CIIO.


Keurmerk BasisGGz
VNN/Novae kreeg in 2017 voor het tweede jaar het keurmerk BasisGGz toegekend. Hiermee voldoet VNN aan een aantal belangrijke kwaliteitsnormen voor zorg in de BasisGGz.

Het keurmerk beoordeelt de organisatie, op 3 hoofdthema’s en op 9 normen.
De hoofdthema’s zijn:
 - cliëntgericht behandelen
 - samenwerken in de keten en
 - continu verbeteren en innoveren

Voor het jaar 2017 stond vooral de zorg in de chronische prestatie voor het voetlicht.
De transparantie over onze werkwijze, met wie we samenwerken en de openbaarheid van gegevens over cliënttevredenheid, zijn belangrijke aandachtspunten vanuit het keurmerk.