Privacyverklaring

Anoniem chatten

Privacy staat voor VNN hoog in het vaandel omdat:

  • wij een betrouwbare organisatie willen zijn
  • cliënten ons in vertrouwen veel over hun levens vertellen
  • wij bijzondere persoonsgegevens ontvangen

Ook voor jou als bezoeker van onze website doen we al het mogelijke om je privacy te beschermen. Zo maken we, om de website te verbeteren, gebruik van een statistisch programma dat geen cookies achterlaat. Filmpjes bekijk je niet via YouTube, maar vanaf een eigen server van VNN.

Ondanks alle maatregelen die we treffen, kunnen we nooit 100 % garantie geven voor een schending van de privacy. Het blijft immers mensenwerk. Mocht je niet tevreden zijn over jouw privacy, meldt het ons. Zie hiervoor de contactgegevens van VNN

Lees hieronder verder over de privacyverklaring en uitleg over de cookies.

Privacy voor bezoekers van de website vnn.nl
In de website tref je formulieren aan waarmee je je kunt opgeven voor een training, digitale nieuwsbrief of een webinar van VNN. Je kunt actief zelf opgeven waarvoor je adres gebruikt mag worden. Mocht je jouw toestemming willen intrekken, dan kun je je uitschrijven met de knop ‘unsubcribe’ onderaan de e-mail. Wij zorgen ervoor dat je dan geen nieuws meer van ons ontvangt. VNN verstrekt op basis van deze formulieren geen adresgegevens van bezoekers van de website aan derden. 

Cookies
Een cookie is een bestandje dat door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Op de website van VNN wordt slechts 1 cookie achtergelaten. Deze is uitsluitend bedoeld om de analysegegevens (geanonimiseerd) van de VNN-website in kaart te brengen. Hiervoor is geen toestemming vereist. Het gaat om het analyseprogramma Siteimprove.

Filmpjes en muziek

De filmpjes die je op onze website bekijkt, staan op een eigen server. Daar worden geen cookies achter gelaten.
VNN heeft een eigen videokanaal op YouTube. Als je een video van VNN bekijkt of de muziek-afspeellijst van VNN beluistert op YouTube, verwerkt Google de informatie over die activiteit. VNN heeft daar geen invloed op.

Geluidsopnamen of filmen binnen VNN
Binnen VNN respecteren wij de privacy van iedereen binnen onze organisatie. Op onze locaties mag je daarom niet fotograferen, filmen op geluidsopnamen maken. Een uitzondering is een geluidsopname van een gesprek met je behandelaar. Een dergelijke opname kan ondersteunend zijn aan je behandeling. Bespreek/ overleg dit met je behandelaar. Geluidsopnamen mag je nooit openbaar maken.

Beveiliging van persoonsgegevens van cliënten van VNN
VNN is zich er zeer van bewust dat onze cliëntendossiers persoonlijke en gevoelige informatie bevatten van onze cliënten en hun naasten. Wij nemen de bescherming van jouw gegevens dan ook zeer serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij verwerken je persoonlijke gegevens conform de (AVG) Algemene Verordening Gegevensbescherming, de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de Richtlijn overdracht van medicatiegegevens in de keten.

NEN 7510 certificaat
Dit certificaat staat voor het behalen van de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging bij zorginstellingen en is afgegeven door certificeringsbureau CIIO. Hiermee laten we zien dat VNN een systeem heeft gecreëerd dat getoetst wordt, zichzelf verbetert en een hoog niveau van veiligheid heeft. 
Bekijk hier het certificaat.

Met welke doel en grondslag verwerkt VNN persoonsgegevens?
Wij verwerken je gegevens omdat wij dit nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van een behandelovereenkomst met jou, of omdat VNN daartoe wettelijk verplicht is, of met jouw toestemming. In individuele gevallen zouden wij genoodzaakt kunnen zijn om je gegevens te verwerken omdat dit noodzakelijk is voor jouw vitale belang of dat van een ander. 

Zie meer informatie bij Rechten cliënten VNN
 

Geautomatiseerde besluitvorming
Verslavingszorg Noord Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Verslavingszorg Noord Nederland) tussen zit, zogenaamde algoritmes.

Vragen of klachten?
Indien je vragen hebt of het niet eens bent met de verwerking van je persoonsgegevens dan kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. Dit kan ook als je vermoedt dat er mogelijk sprake kan zijn van een datalek. Mocht er sprake zijn van een datalek dan wordt dit conform de meldplicht datalekken opgepakt.
Daarnaast heb je de mogelijkheid om rechtstreeks een klacht over de verwerking van persoonsgegevens in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contact
info@vnn.nl
Laan Corpus den Hoorn 102
9728 JR, Groningen

050 522 5700

Functionaris Gegevensbescherming
Mevr. S. Gauwer
Postbus 8003, 9702 KA Groningen 
E-mail:
informatiebeveiligingenprivacy@vnn.nl  

Verslavingszorg Noord Nederland, gevestigd aan Laan Corpus den Hoorn 102, 9728 JR, Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
Voor VNN Reclassering geldt het Privacyreglement VNN Reclassering.