​​​​​​​Toegankelijkheid

Anoniem chatten

10 januari 2020

Deze website is goed bruikbaar voor mensen met een functiebeperking. Met uitzondering van de Pdf-documenten en video voldoen wij met de site aan de internationale regels voor webtoegankelijkheid, de Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG).

Kom je ontoegankelijke content tegen, laat het ons dan weten. Zie het contactformulier dat terecht komt bij de redactie van deze website.

Beoordeling toegankelijkheid
Op 9 januari 2020 is onze website onderzocht op toegankelijkheid door een extern bureau. Dit onderzoek is een steekproef van een aantal pagina’s. Op basis daarvan is vastgesteld of de website voldoende bruikbaar is voor mensen met een functiebeperking. 

Toegankelijkheidsverklaring
Op 03-03-2020 is de toegankelijkheidsverklaring van de website van VNN gedeponeerd bij https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Webpagina’s
De onderzochte pagina’s zijn voldoende toegankelijk.

Pdf
De pdf’s zijn niet voldoende toegankelijk. Daardoor zijn ze voor blinde mensen niet goed bruikbaar. Het toegankelijk maken van de pdf’s is complex, omdat deze bestanden door veel verschillende mensen en externe organisaties worden gemaakt.  Met ingang van de datum van deze toegankelijkheidsverklaring hebben we de processen zodanig ingericht dat enkel nog toegankelijke pdf’s op de website geplaatst worden. De – ontoegankelijke – PDF’s die voor deze datum gepubliceerd zijn, zullen toegankelijk worden gemaakt dan wel verwijderd/gearchiveerd worden.

Infographics
Voor een aantal onderwerpen, zoals de kerncijfers van VNN, maken we gebruik van infographics. We realiseren ons dat deze vormgeving niet toegankelijk is voor iedereen en dat de korte beschrijving van de inhoud niet toereikend is. Als je de inhoud wenst te horen of lezen, neem dan contact op met VNN (zie hieronder het formulier). Een medewerker zal kunnen vertellen welke informatie de infographic bevat.

Video
In 2020 zullen we alle videos voorzien zijn van ondertiteling en een korte omschrijving waar de video over gaat.

Online chat
De chatfunctie op onze website wordt aangeboden in samenwerking met andere landelijke instellingen voor verslavingszorg. Het Trimbosinstituut draagt zorg voor het beheer en techniek. De chatservice draait op een ander platform dan de VNN-website. We hebben geen invloed op de snelheid van het tot stand komen van contact.

Cookies
Bij VNN staat privacy op nummer 1, zie hiervoor de privacyverklaring. De verwijzingen naar de kanalen van social media (Twitter, LinkedIn, YouTube, Spotify) is een directe link naar deze platformen en laten geen cookie achter.

Borgen van toegankelijkheid
Aan onze website voegen wij dagelijks nieuwe content toe. Ook zijn er regelmatig technische wijzigingen. Wij borgen de toegankelijkheid van de website door:

  • Testen
    Wij testen regelmatig de website op toegankelijkheid met verschillende tools. Jaarlijks laten wij de website onderzoeken door een onafhankelijke deskundige,
  • Afspraken met de webbouwer
    Ons webbureau hanteert de WCAG-criteria bij het aanpassen van de site. Eventuele nieuwe webbouwers moeten hier aantoonbaar ervaring mee hebben.
  • Oplossen problemen
    Problemen met ontoegankelijke content lossen wij zo snel mogelijk op.

Vraag, idee, reactie of suggestie?
Stuur ons een bericht via dit contactformulier. Uw reactie komt terecht bij de redactie van de website.