Training: Oplossingsgericht werken

Anoniem chatten

Oplossingsgericht Werken (OGW) is een krachtige en bewezen aanpak voor een positieve verandering bij mensen, teams en organisaties.

Binnen de verslavingszorg, en specifiek binnen VNN is de oplossingsgerichte benadering van cliënten al jaren succesvol. Het draait bij de behandeling van verslavingen om het versterken van autonomie: oplossingsgericht denken en werken biedt hiervoor de handvatten. De behandelaar helpt de cliënt zichzelf te helpen om op een snellere en effectieve manier duurzame resultaten te bereiken.

Eigen krachtbronnen
De uit België afkomstige Louis Cauffman is dé autoriteit op dit gebied van OGW. Cauffman spreekt over een ‘radicaal andere manier van hulpverlenen’. Niet de doelen van hulpverleners, maar de behoeften en doelen van cliënten staan centraal. Door te kijken naar wat wél goed gaat krijgen ze de regie over hun leven weer terug. Louis Caufmann heeft dit mooi verwoord in zijn boek ‘Simpel werkt het best’.

Oplossingsgerichte hulpverlening is het creëren van een context waarin de cliënt geholpen wordt om (opnieuw) vertrouwen te krijgen in zijn eigen mogelijkheden. De cliënt kan dan zijn krachtbronnen (opnieuw) inzetten om zijn doel te bereiken. 
De kern van oplossingsgericht werken is dat het zich voortdurend richt op krachtbronnen die mensen altijd ter beschikking hebben en waar ze gebruik van kunnen maken om oplossingsmogelijkheden te (her)ontdekken.”

VNN ziet de methode als een belangrijke aanvulling op het handelingsrepertoire van professionele hulpverleners en leidinggevenden. Veel medewerkers van VNN zijn getraind middels een tweedaagse training en er zijn follow-ups gedaan. Medewerkers laten vele positieve geluiden horen. Zij merken dat het OGW bijdraagt aan een goed hulpverleningsproces voor zowel cliënt als voor de medewerker. 

VNN organiseert regelmatig trainingen over Oplossingsgericht Denken en Werken. Kijk bij Training en cursussen wanneer de eerstkomende training gepland staat.