Kinderen en blowen

Anoniem chatten

Het is goed als jongeren op een verantwoordelijke manier leren omgaan met genotsmiddelen. De ene jongere zal experimenteren met alcohol, de ander met wiet. Dit uitproberen en leren maat houden hoort bij een normale ontwikkeling naar volwassenheid. Meestal hoef je je hier geen zorgen over te maken, maar veel ouders raken toch onzeker als ze ontdekken dat hun kind drugs gebruikt. Het direct verbieden leidt meestal tot stiekem gebruik en dat gaat ten koste van het contact met je kind.

Contact houden met je kind
Een geruststelling: meestal gebruiken jongeren na verloop van tijd minder wiet of hasj of ze stoppen zelfs helemaal. Soms duurt een fase van uitproberen langer of is er sprake van stevig gebruik. Ook dit hoeft niet slecht af te lopen. Er kan zich een nieuwe fase aandienen waarbij je kind meer aandacht heeft voor zijn of haar werk, studie of een relatie. Het belangrijkste dat je kunt doen, is het contact met je kind over zijn drugsgebruik zo open mogelijk houden. Een paar tips:

Vraag informatie
Vraag je zoon of dochter wat voor soort drugs hij of zij gebruikt en zoek uit wat voor middel dit is. Het kan onnodige onzekerheid wegnemen als je weet waar je over praat. Mocht je kind een vraag stellen, dan kun je hem of haar objectieve informatie geven.

Praat rustig en open
Praat met je kind waarom, waar en wanneer hij of zij gebruikt. Kies een goed moment en praat er rustig en open over. Kondig aan waar je het over wilt hebben. Geef je mening, zeg eerlijk dat je bezorgd bent. Probeer te voorkomen dat emoties de boventoon voeren en veroordeel niet. Betrek ook de mening van je kind in het gesprek. Praat ook over de plezierige kanten van het gebruik. Vertel eventueel ook wat jouw eigen ervaringen met alcohol of softdrugs zijn.

Toon interesse
Al laat je kind soms het tegendeel blijken, toch ben je belangrijk voor hem of haar als raadgever. Toon daarom interesse in wat je kind doet en wat hem of haar beweegt. Als je dit niet doet kan je kind het idee krijgen dat het je allemaal niet uitmaakt wat hij of zij doet.

Geef regels en stel grenzen
Als je kind net met het gebruik van hasj of wiet begonnen is, zal er alleen op de positieve kanten gelet worden. Probeer samen met je kind afspraken te maken over de hoeveelheid en de momenten waarop hij of zij mag gebruiken. Bijvoorbeeld alleen in het weekend en niet op een schooldag of als er nog geen huiswerk is gemaakt. Het stellen van zulke grenzen geeft je kind het gevoel dat je betrokken en geïnteresseerd bent.

Voorkom verveling
Als het gebruik van alcohol of drugs voortkomt uit verveling is het goed om samen met je kind te praten over een invulling van zijn of haar vrije tijd. Het is vaak een leuke aanleiding om samen met je kind iets te ondernemen.

Wanneer moet ik mij zorgen maken als mijn kind blowt?
Het blowen van je kind is riskant als er niet meer gebruikt wordt omdat het lekker of gezellig is, maar om bepaalde gevoelens of problemen weg te drukken.
De volgende vragen kunnen helpen om te onderzoeken of je je zorgen moet maken:

  • Gaat mijn kind nog wel regelmatig naar school?
  • Is mijn kind vrolijk of maakt hij of zij een ongelukkige, gespannen of depressieve indruk?
  • Gaat mijn kind nog wel naar de sportclub?
  • Verwaarloost mijn kind zijn of haar vriendenkring?
  • Gebruikt mijn kind het blowen als troost of vlucht?

Kan ik ook hulp krijgen als mijn kind blowt?
Je kunt deelnemen aan een oudercursus van VNN als je je zorgen blijft maken om het blowgedrag van je kind. Kijk hiervoor op de pagina Hulp voor ouders van drugsgebruikers. Natuurlijk beantwoorden we ook graag de vragen die nog bij jou spelen. Neem gerust even contact met ons op.