Organisatie

Anoniem chatten

Specialist in verslavingszorg

VNN is een ANBI. De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting) is voor de ANBI-status. 

Organogram

Zie hier de afbeelding van het organogram van VNN

Organogram VNN

 

Stichting Nieuw Hoog-Hullen Fonds

De stichting Nieuw Hoog-Hullen Fonds is opgericht in 1990 naar aanleiding van een nalatenschap van iemand die de verslavingszorg, in het bijzonder Hoog-Hullen (dit heet nu Stichting Verslavingszorg Noord Nederland),  warm hart toedroeg. Lees meer

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht richt zich als verantwoordelijk toezichthouder op de belangen van VNN. De vervulling van de maatschappelijke functie, de beheersing van middelen en de bewaking van de kwaliteit van de zorg in relatie tot de daaraan bestede middelen spelen in het toezicht een centrale rol.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: 

 • De heer drs. R. Jonkers, voorzitter
 • De heer  dr. J.H. de Ruiter, vicevoorzitter
 • De heer  drs. D. Kooistra
 • Mevrouw  dr. P.F. Schothorst
 • Mevrouw drs. L. van Breugel
 • Mevrouw dr. A.M. van Dalen

Renumeratiecommissie

 • De heer  drs. D. Kooistra, voorzitter
 • De heer drs. R. Jonkers

Commissie Audit en Huisvesting (inclusief ICT en informatiebeveiliging)

 • Mevrouw drs. L. van Breugel, voorzitter
 • De heer  drs. D. Kooistra


Commissie Kwaliteit en Veiligheid

 • Mevrouw  dr. P.F. Schothorst, voorzitter
 • De heer  dr. J.H. de Ruiter
 • Mevrouw dr. A.M. van Dalen


Commissie Samenwerking

 • De heer drs. R. Jonkers, voorzitter
 • Mevrouw  dr. P.F. Schothorst

Raad van Bestuur

VNN kent een eenhoofdige Raad van Bestuur: voorzitter Raad van Bestuur, in de persoon van dr. G.G. (Gabriël) Anthonio. Hij is verantwoordelijk voor het richting geven aan het integrale strategisch beleid, de bedrijfsvoering en het realiseren van eenheid van beleid binnen VNN. 

Bijzonder hoogleraar
In juni 2016 is Gabriel Anthonio benoemd tot bijzonder hoogleraar in de Sociologie van Leiderschap, Organisaties en Duurzaamheid bij de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (afdeling sociologie) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voor VNN heeft deze nevenfunctie een duidelijke meerwaarde. De relatie tussen het wetenschappelijk onderwijs en de praktijk wordt versterkt. Vanuit zijn nieuwe positie kan de bestuurder van VNN bijdragen aan onderwijs, onderzoek en de destigmatisering van verslaving. Ook zullen promotietrajecten met betrekking tot verslavingsproblematiek en organisatieontwikkeling versterkt worden vanuit deze functie en het netwerk daarom heen. VNN is zeer blij met deze erkenning. 

Managementteam

Het Managementteam van VNN bestaat uit de volgende personen:

 • Voorzitter Raad van Bestuur - de heer G.G. Anthonio
 • Directeur Zorg – de heer S. Nannan Panday
 • Directeur Bedrijfsvoering & Zorgverkoop –  de heer J. van der Heide
 • Regiodirecteur -  de heer A. Appelo
 • Directeur Klinieken, Reclassering & Forensische Zorg -  de heer A. Sanderman
 • Bestuurssecretaris & Directeur P&O -  de heer L.A. Sparreboom
 • Directeur Beleid & Communicatie – mevrouw E. Molenaar