Organisatie VNN

Anoniem chatten

Specialist in verslavingszorg

Raad van Bestuur en directieteam

Stichting Verslavingszorg Noord Nederland - hierna: VNN - wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur: dhr. dr. G.C. (Gerard) Niemeijer.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het richting geven aan het integrale strategisch beleid, de bedrijfsvoering en het realiseren van eenheid van beleid binnen VNN.  De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Directieteam
De Raad van Bestuur wordt in de dagelijkse leiding ondersteund door de volgende personen:

 • dhr. drs. S.V. (Surja) Nannan Panday, directeur Zorg, psychiater
 • dhr. F.D. (Freddy) van der Veen, Divisiedirecteur
 • dhr. M. (Maarten) Pruis, MA. Divisiedirecteur
 • mw. drs. L.M. (Monique) van der Ark, directeur Organisatie & Advies
 • mw. drs. J. (Janneke) Procee RA, directeur Bedrijfsvoering
 • mw. B. (Berber) Werkman, bestuursadviseur

Samen met de Raad van Bestuur vormen zij het directieteam.

 • De geneesheer-directeur bij VNN is dhr. ir. drs. J. (Joost) Kerkhoff (psychiater en verslavingsarts KNMG)

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van VNN is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen VNN. De leden van de Raad van Toezicht zijn deskundig op verschillende terreinen en hebben geen persoonlijke of werkgerelateerde binding met VNN.

De Raad van Toezicht van VNN bestaat uit de volgende personen:

 • dhr. mr. W.J.G. (Wander) Blaauw (voorzitter)
 • mw. drs. L. (Lisette) van Breugel (lid)
 • mw. dr. A.M. (Annemarie) van Dalen (lid)
 • mw. prof. dr. M.A. (Marian) Verkerk (lid)
 • dhr. drs. S.W. (Sjors) Hartman RA MMO (lid)

Commissies van de Raad van Toezicht
Ter voorbereiding van of advisering over de besluitvorming in de Raad van Toezicht werkt de Raad van Toezicht met drie commissies die uit haar midden worden samengesteld.

Remuneratiecommissie

 • mw. drs. L. van Breugel (voorzitter)
 • dhr. mr. W.J.G. Blaauw

Commissie Audit en Huisvesting (inclusief ICT en informatiebeveiliging)

 • mw. drs. L. van Breugel (voorzitter)
 • dhr. drs. S.W. (Sjors) Hartman RA MMO (lid)

Commissie Kwaliteit en Veiligheid

 • mw. prof. dr. M.A. Verkerk (voorzitter)
 • mw. dr. A.M. van Dalen

Organogram

VNN haar organogram

Organogram VNN