Organisatie

Anoniem chatten

Specialist in verslavingszorg

Raad van Bestuur
Stichting Verslavingszorg Noord Nederland - hierna: VNN - wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur die wordt gevormd door dhr. prof. dr. G.G. (Gabriël) Anthonio.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het richting geven aan het integrale strategisch beleid, de bedrijfsvoering en het realiseren van eenheid van beleid binnen VNN.  

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Directieteam
De Raad van Bestuur wordt in de dagelijkse leiding ondersteund door de volgende personen:

•    dhr. drs. S. (Surja) Nannan Panday (Directeur Zorg, psychiater)
•    dhr. J. (Jan) van der Heide RA (Directeur Financiën & Zorgverkoop)
•    dhr. L.A. (Leo) Sparreboom Msc. (Bestuurssecretaris & Directeur P&O)
•    dhr. ir. drs. J. (Joost) Kerkhoff (Geneesheer-Directeur, psychiater en verslavingsarts KNMG)
•    dhr. dr. G. (Gerard) Niemeijer (Directeur Zorglogistiek)
•    dhr. A. (Anton) Appelo (Regiodirecteur)
•    dhr. E. (Erwin) Beers MBA (Regiodirecteur)
•    dhr. A. (Anton) Sanderman MBA (Directeur Klinieken, Reclassering en Forensische Zorg)
•    mw. drs. E.M.  (Eveline) Molenaar (Directeur Beleid en Communicatie)

Samen met de Raad van Bestuur vormen zij het directieteam.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van VNN is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen VNN. De leden van de Raad van Toezicht zijn deskundig op verschillende terreinen en hebben geen persoonlijke of werkgerelateerde binding met VNN.

De Raad van Toezicht van VNN bestaat uit de volgende personen:  

•    dhr. mr. W.J.G. (Wander) Blaauw (voorzitter)
•    dhr. dr. J.H. (Han) de Ruiter (lid)
•    dhr. drs. D. (Durk) Kooistra (lid)
•    mw. dr. P.F. (Patricia) Schothorst (lid)
•    mw. drs. L. (Lisette) van Breugel (lid)
•    mw. dr. A.M. (Annemarie) van Dalen (lid)

Commissies van de Raad van Toezicht
Ter voorbereiding van of advisering over de besluitvorming in de Raad van Toezicht werkt de Raad van Toezicht met vier commissies die uit haar midden worden samengesteld.

Renumeratiecommissie
•    dhr.  drs. D. Kooistra (voorzitter)
•    dhr. mr. W.J.G. Blaauw

Commissie Audit en Huisvesting (inclusief ICT en informatiebeveiliging)
•    mw. drs. L. van Breugel (voorzitter)
•    dhr.  drs. D. Kooistra

Commissie Kwaliteit en Veiligheid
•    mw.  dr. P.F. Schothorst (voorzitter)
•    dhr.  dr. J.H. de Ruiter
•    mw. dr. A.M. van Dalen

Commissie Samenwerking
•    dhr. drs. W.J.G. Blaauw (voorzitter)
•    mw. dr. P.F. Schothorst

Organogram

Zie hier de afbeelding van het organogram van VNN

Organogram VNN