Klachten

Anoniem chatten

Als je een klacht hebt

Het kan voorkomen dat je ontevreden bent over je behandeling, of  hoe er met je wordt omgegaan. Het is in dat geval goed dat je hierover praat met de persoon waar de klacht over gaat, of met de leidinggevende van die persoon. Kom je er met elkaar niet uit, dan kun je hulp krijgen van de klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris is onafhankelijk en zal met je onderzoeken hoe de klacht kan worden opgelost. De klachtenfunctionaris kan een bemiddelingsgesprek voeren met jou en de betrokken behandelaar en/of leidinggevende. Het doel van dit gesprek is een prettig resultaat voor iedereen; de klachtenfunctionaris is dus onpartijdig. Mocht je er niet samen uitkomen, dan kun je een officiële klacht indienen.

Recht op klacht

Cliënten van VNN hebben altijd het recht om een klacht in te dienen (omschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dit houdt in dat je als cliënt een klacht kunt indienen over alles wat te maken heeft met opname, verblijf, behandeling en hoe met elkaar wordt omgegaan binnen VNN. Hiervoor heeft VNN een officiële klachtenregeling opgesteld. 

Waarover kun je een klacht indienen?

Je kunt klagen als je rechten als cliënt niet worden nagekomen. Als cliënt heb je namelijk recht op een paar belangrijke dingen:

  • duidelijke informatie
  • het geven van toestemming voor je behandeling
  • de bescherming van je privéleven
  • het bekijken van je dossier
  • het geven van toestemming als VNN informatie over jou aan anderen wil geven

Bij wie kun je terecht?

Als cliënt van VNN kun je altijd terecht bij de klachtenfunctionaris. Dit is iemand je kan helpen met je klacht. Dit kan door middel van een bemiddelingsgesprek, of het indienen van een officiële klacht.  

Als je bent opgenomen of verplicht wordt behandeld, dan kun je terecht bij een pvp (patiëntenvertrouwenspersoon). Deze vertrouwenspersonen geven advies en ondersteuning en aan cliënten. Het verschil met de klachtenfunctionaris is dat pvp’s niet in dienst zijn van VNN. Zij staan aan jouw kant en kunnen jou helpen met het indienen van een klacht. Naasten van cliënten (zoals familie) hebben een apart klachtrecht. Zij kunnen een klacht indienen over gedrag en nakoming van het naastbetrokkenenbeleid. Voor naasten is er een familievertrouwenspersoon (fvp).

Lees hier meer over vertrouwenspersonen voor cliënten en naasten.

Meer over de klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris wil dat je klacht zo snel mogelijk behandeld wordt en dat er een dialoog tot stand komt in een informele en oplossingsgerichte setting. De klachtenfunctionaris biedt bemiddeling tussen jou en degene over wie je ontevreden bent. De klachtenfunctionaris leidt het gesprek en zoekt met beide partijen naar een goede oplossing. Hij of zij helpt beide partijen om voldoende aan het woord te komen en creëert een sfeer waarbij iedereen de ruimte krijgt om te vertellen wat er speelt en wat belangrijk is.

Als een bemiddelingsgesprek je onvrede niet heeft weggenomen, dan kun je naar de klachtencommissie. De klachtencommissie is onafhankelijk en bestaat uit mensen die niet werkzaam zijn voor of bij VNN. Als de klachtencommissie jouw klacht behandelt, zullen jij en degene tegen wie je de klacht richt, gevraagd worden aanwezig te zijn bij een bespreking van de klacht. Tijdens deze bijeenkomst krijgen beide partijen de kans hun mening te geven. De klachtencommissie zal vragen stellen om een duidelijk beeld van de situatie te krijgen. Hierna zal de klachtencommissie een schriftelijke beslissing geven over wat zij vindt dat er met de klacht moet gebeuren. De commissie kan ook een advies aan de Raad van Bestuur van VNN geven.

Als VNN een klacht te laat of niet behandelt, kun je je klacht, verzoek tot schadevergoeding of geschil met VNN schriftelijk voorleggen aan een externe geschillenorganisatie.

Contactgegevens van de klachtenfunctionaris
klachtenfunctionaris@vnn.nl

Contactgegevens van de klachtencommissie
Ook kun je je klacht (schriftelijk of via e-mail) indienen bij de klachtencommissie VNN. De contactgegevens zijn:

Klachtencommissie Verslavingszorg Noord Nederland
Postbus 8003, 9702 KA Groningen
E-mail: 
klachtencommissie@vnn.nl
Telefoon: 050 364 89 00