Klachten

Anoniem chatten

Als je een klacht hebt

Het kan voorkomen dat je ontevreden bent over je behandeling, of hoe medewerkers met je omgaan. Het is in dat geval goed dat je hierover praat met de persoon waar de klacht over gaat, of met de leidinggevende van die persoon. Kom je er met elkaar niet uit, dan kun je hulp krijgen van de klachtenfunctionaris. Hieronder kun je een aantal vragen beantwoorden om erachter te komen waar jij het best terecht kunt. 

Waarover kun je een klacht indienen?

Een klacht kan over allerlei zaken gaan. Bijvoorbeeld hoe je omgang is met de hulpverleners, hoe afspraken worden nagekomen of hoe er wordt samengewerkt. Ook kun je een klacht indienen als je vindt dat je rechten als cliënt niet worden nagekomen. Je hebt als cliënt recht op:

  • duidelijke informatie;
  • het geven van toestemming voor je behandeling;
  • de bescherming van je privéleven;
  • het inzien van je dossier;
  • het geven van toestemming als VNN informatie over jou aan anderen wil geven.
     

Klachtenfunctionaris

Als je niet wilt of kunt praten met de betrokken medewerker of leidinggevende, of als het gesprek niet tot een oplossing leidt, kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris luistert naar je verhaal en denkt mee over een oplossing. Wat je met de klachtenfunctionaris bespreekt, blijft geheim, tenzij je wil dat sommige dingen worden gedeeld. Alleen met jouw toestemming neemt de klachtenfunctionaris contact op met het betrokken team en kan zij het overleg tussen jullie realiseren.

De klachtenfunctionaris heeft een bemiddelende rol, is onafhankelijk en is niet partijdig. Ze heeft geen oordeel over de klacht, maar kijkt met beide partijen hoe jullie samen tot een oplossing kunnen komen.

Soms kan de klacht na contact met de klachtenfunctionaris, worden opgelost in een gesprek tussen jou en het betrokken team. Maar het komt ook voor dat de klachtenfunctionaris een bemiddelingsgesprek biedt tussen jou en degene over wie je ontevreden bent. De klachtenfunctionaris leidt het gesprek en zoekt met beide partijen naar een goede oplossing. Hij of zij zorgt dat beide partijen voldoende aan het woord komen en creëert een sfeer waarbij iedereen de ruimte krijgt om te vertellen wat er speelt en wat belangrijk is. Het doel van het gesprek is een prettig resultaat voor iedereen. 

Klachtenregeling

De rechten van jou als cliënt zijn vastgelegd in verschillende wetten. Ook het recht om een klacht in te dienen is geregeld in de wet. Lees hier meer over ons klachtenreglement, ook wel klachtenregeling genoemd.

Contactgegevens

De klachtenfunctionarissen van VNN zijn Linda Dussel & Martine Vos. Zij zijn bereikbaar via e-mail klachtenfunctionaris@vnn.nl en telefonisch 06 225 36 591.

Je hebt een klacht. Wat nu?

Het kan voorkomen dat je ontevreden bent over je behandeling, de organisatie of het contact met een medewerker. Dit vinden we erg vervelend en we gaan je helpen om tot een oplossing te komen.

Stap 1

Bespreek je onvrede met je behandelaar of regiebehandelaar. Het benoemen van je klacht is de eerste stap naar een eventuele oplossing.
Is je klacht opgelost?

Stap 2

Vraag een gesprek aan met de medewerker en zijn/haar leidinggevende. Dit kan spannend zijn, maar wel erg waardevol. Wij weten dan wat we beter kunnen doen en jouw klacht verdwijnt (hopelijk).
Is je klacht opgelost?

Stap 3

Maak hieronder een keuze

Neem contact op met de klachtenfunctionaris van VNN. Deze kan bemiddelen tussen jou en de medewerker(s) om samen tot een oplossing te komen.

Je krijgt verplichte zorg via een zorgmachtiging. In jouw geval wordt je klacht niet door VNN behandeld, maar door de klachtencommissie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Je kunt een klacht indienen bij de regionale klachtencommissie WvGGZ. Wil je meer weten over verplichte zorg en hoe je jouw klacht kunt indienen? Lees dan onze pagina over de Wvggz.

Als je contact hebt met de reclassering van VNN en daar ontevreden over bent, kun je bij hen een klacht indienen. Kom je er daar niet uit? Dan kun je terecht bij de landelijke Klachtencommissie Reclassering. Lees hier meer over de klachtenregeling

Wat is er verder nog mogelijk?

De eerdere opties heb je doorlopen en je bent nog niets opgeschoten? Dat is erg vervelend. Gelukkig hebben we nog enkele opties.

Stap 1

Maak hieronder een keuze

Als je bent opgenomen of verplicht wordt behandeld, dan kun je terecht bij een pvp (patiëntenvertrouwenspersoon). Deze is niet in dienst van VNN. De pvp geeft advies en ondersteuning aan cliënten en kan jou helpen met het indienen van een klacht. Het verschil met de klachtenfunctionaris is dat de vertrouwenspersoon er alleen is voor de cliënt en niet voor VNN-medewerkers. De klachtenfunctionaris heeft een neutrale positie en is dus onpartijdig.

Naasten van cliënten (zoals familie) hebben een apart klachtrecht. Zij kunnen een klacht indienen over gedrag en nakoming van het naastbetrokkenenbeleid. Familie en andere naasten kunnen een beroep doen op een familievertrouwenspersoon (afgekort tot fvp). 

Lees hier meer over vertrouwenspersonen voor cliënten en naasten.

Is je klacht na bemiddeling nog niet opgelost? Dan kun je een oordeel van VNN vragen. De klachtenfunctionaris kan je vertellen hoe dit precies werkt.

Bemiddeling gehad en nog geen oplossing? Als een traject met de klachtenfunctionaris je klacht niet heeft weggenomen, dan kun je naar een landelijke geschillencommissie. De klachtenfunctionaris kan uitleggen welke mogelijkheden er voor je zijn.