Klachten

Anoniem chatten

Als je een klacht hebt

Het kan voorkomen dat je ontevreden bent over je behandeling, of hoe medewerkers met je omgaan. Het is in dat geval goed dat je hierover praat met de persoon waar de klacht over gaat. Je kan ook praten met met de leidinggevende van die persoon of met je regiebehandelaar. 

Als je dat moeilijk vindt, of als je er samen niet uitkomt, dan kun je hulp krijgen van de klachtenfunctionaris. Hieronder lees je welke stappen je allemaal kunt nemen en wat de klachtenfunctionaris precies voor je doet

Welke stappen kan je nemen?

Wat doet de klachtenfunctionaris?

Als het gesprek met de medewerker of hun leidinggevende niet tot een oplossing leidt, kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Ook als je niet zelf met hen in gesprek wilt of kunt. De klachtenfunctionaris luistert naar je verhaal en denkt mee over een oplossing. Wat je met de klachtenfunctionaris bespreekt, blijft geheim, tenzij je wil dat sommige dingen worden gedeeld. Alleen met jouw toestemming neemt de klachtenfunctionaris contact op met de betrokken medewerker(s).

De klachtenfunctionaris heeft een bemiddelende rol, is onafhankelijk en is niet partijdig. Ze heeft geen oordeel over de klacht, maar kijkt met beide partijen hoe jullie samen tot een oplossing kunnen komen. Ze kan je helpen het gesprek met de betrokken medewerker goed voor te bereiden.

Maar het komt ook voor dat de klachtenfunctionaris een bemiddelingsgesprek biedt tussen jou en degene over wie je ontevreden bent. De klachtenfunctionaris leidt dan het gesprek en zoekt met beide partijen naar een goede oplossing. Ze zorgt dat beide partijen voldoende aan het woord komen en creëert een sfeer waarbij iedereen de ruimte krijgt om te vertellen wat er speelt en wat belangrijk is. Het doel van het gesprek is een prettig resultaat voor iedereen. Ook bij eventuele vervolgstappen kan de klachtenfunctionaris je informeren en met je meedenken. 
 

Waarover kun je een klacht indienen?

Een klacht kan over allerlei zaken gaan. Je kan bijvoorbeeld een klacht indienen als:

  • je vindt dat het contact met je hulpverlener niet goed verloopt. 
  • je vindt dat VNN zich niet houdt aan afspraken die met jou zijn gemaakt
  • je het niet eens bent met een voorgestelde behandeling
  • je vindt dat je onvoldoende informatie hebt gekregen over een behandeling 
  • je vindt dat je te lang hebt moeten wachten op een reactie van VNN

Ook kun je een klacht indienen als je vindt dat je rechten als cliënt niet worden nagekomen. Als je meer wilt weten over je rechten als cliënt kan je kijken op: Welke rechten heb ik als cliënt van VNN?
 

Klachtenregeling

De rechten van jou als cliënt zijn vastgelegd in verschillende wetten. Ook het recht om een klacht in te dienen is geregeld in de wet. Lees hier meer over ons klachtenreglement, ook wel klachtenregeling genoemd. Hierin staan de rechten, plichten en procedures rondom een klacht beschreven.
 

Contactgegevens

De klachtenfunctionarissen van VNN zijn Linda Dussel & Martine Vos. Zij zijn bereikbaar via e-mail klachtenfunctionaris@vnn.nl en telefonisch 06 225 36 591.