Kosten VNN

Anoniem chatten

Moet ik betalen voor een behandeling bij VNN?

De zorg die je van VNN ontvangt wordt betaald door je zorgverzekeraar. Wel kan het zijn dat je het eigen risico moet betalen.
 

Hoeveel eigen risico moet ik betalen?

Hoeveel je via het eigen risico moet bijdragen aan je behandeling hangt af van:

 • De hoogte van het eigen risico dat je hebt gekozen bij je zorgverzekeraar.
  Volgens de wet moet je elk jaar in ieder geval €385,- aan eigen risico betalen. Als je binnen datzelfde jaar meer zorgkosten hebt, worden deze door je zorgverzekeraar betaald.
  Sommige mensen kiezen bij het afsluiten van de zorgverzekering voor een hoger eigen risico, bijvoorbeeld €800, -. In dat geval moet je elk jaar de eerste €800, - zelf betalen.
   
 • Hoeveel zorgkosten je voor het desbetreffende jaar al hebt gemaakt.
  Het kan zijn dat je binnen een kalenderjaar al zoveel zorgkosten hebt gemaakt dat je het eigen risico al hebt betaald. Bijvoorbeeld door een operatie of een behandeling door een specialist in het ziekenhuis. In dat geval betaalt de  zorgverzekeraar de rest van de zorgkosten die je dat jaar maakt. Je hoeft daardoor niet zelf bij te dragen aan je behandeling bij VNN.

   
 • Kijk voor meer informatie bij de Rijksoverheid: het eigen risico 
   

Wat als mijn behandeling start in het ene jaar en verdergaat in het volgende jaar?

Elk jaar moet je het eigen risico betalen. Het kan zo zijn dat je eind 2022 eigen risico moet betalen en dan begin 2023 weer. Dit komt doordat zorgverzekeraars voortaan eerder kunnen zien hoeveel zorg je hebt ontvangen. Ze kunnen de rekening van het eigen risico daardoor ook eerder in het jaar sturen.

De rekeningen kunnen dus sneller achter elkaar komen dan je gewend bent. Als je daar problemen in voorziet, overleg dan met je zorgverzekeraar over een gespreide betaling van je eigen risico, of andere mogelijkheden.

 

Hoeveel betaalt mijn zorgverzekeraar?

Wij kunnen vooraf geen opgave doen van de kosten die je zorgverzekeraar moet betalen voor je behandeling. Deze hangen af van het aantal gesprekken (consulten) dat je hebt met je zorgverlener en het aantal overnachtingen bij een eventuele opname in een kliniek. Gesprekken via (beeld)bellen worden op dezelfde manier in rekening gebracht als een gesprek dat je op locatie of bij je thuis hebt met een zorgverlener. 

De tarieven van VNN zijn gebaseerd op wettelijk vastgestelde tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit.

 

De kosten voor jongeren onder de 18 jaar

Ben jij of je kind jonger dan 18 jaar? Dan betaalt de gemeente voor deze zorg vanuit de Jeugdwet.
Hiervoor geldt geen eigen risico. De gemeente betaalt voor jouw zorg rechtstreeks aan VNN.


 

Vragen over het betalen van eigen risico?

Heb je vragen over hoe en wanneer jij je eigen risico moet betalen? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar.

 

Zorgprestatie-overzichten

Vanaf 2023 krijg je als cliënt sneller dan voorheen een overzicht van de zorgprestaties die door VNN aan jou geleverd zijn. Zorgprestaties zijn gesprekken die je hebt gehad of bijvoorbeeld de dagen dat je opgenomen bent geweest in een kliniek. Je kunt precies per datum zien met wat voor behandelaar je een gesprek hebt gehad, en hoe lang dat duurde. Zo’n gesprek heet op het overzicht een consult. Dit kan een diagnostiek- of behandelconsult zijn. Ook kun je op het overzicht zien hoeveel dagen je zorg ontvangen hebt als je in de kliniek opgenomen bent geweest.

 - Diagnostiekconsulten zijn onderzoeksgesprekken of bijvoorbeeld een gesprek waarin een 
vragenlijst wordt afgenomen.
 - Behandelconsulten zijn gesprekken met je behandelaar.

 

Zorgverzekeraars

VNN heeft met de grote zorgverzekeraars (en al hun labels) een contract afgesloten voor alle vormen van zorg en behandeling. Dit betekent dat je behandeling wordt vergoed.

Bekijk het overzicht van welke labels onder welke zorgverzekeraar vallen. 

* De wachttijden zijn soms afhankelijk van de zorgverzekeraar waar je verzekerd bent. Voor verzekerden van Zilveren Kruis (en de daaraan gerelateerde labels) die niet woonachtig zijn in de provincies Friesland, Groningen of Drenthe is klinische opname bij VNN niet mogelijk.

Asielzoekers

Asielzoekers kunnen een beroep doen op de RMA (Regeling Medische zorg Asielzoekers). VNN heeft hiervoor een contract. 

Beschermd Wonen

Als je in een beschermde woonvoorziening van VNN woont of langdurige, individuele begeleiding krijgt (bij bijvoorbeeld zelfstandig wonen) moet je contact opnemen met de gemeente over de kosten. 

Justitie

Als je met justitie in aanraking bent geweest en door de reclassering bent doorverwezen voor behandeling, vergoedt het Ministerie van Veiligheid en Justitie je behandeling bij VNN.  

Veelgestelde vragen over de zorgverzekering op de website van de Rijksoverheid.