Kosten VNN

Anoniem chatten

Moet ik betalen voor een behandeling bij VNN?

VNN is een specialistische instelling voor de geestelijke gezondheidszorg. De kosten voor behandeling bij VNN zijn wettelijk vastgelegd. De tarieven van VNN zijn gebaseerd op wettelijk vastgestelde tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit.

De kosten voor jongeren onder de 18 jaar

Ben jij of je kind jonger dan 18 jaar? Dan betaalt de gemeente voor deze zorg vanuit de Jeugdwet.
Hiervoor geldt geen eigen risico. De gemeente betaalt voor de zorg rechtstreeks aan VNN.

De kosten voor volwassenen vanaf 18 jaar

De intake en behandeling wordt vergoed door de basisverzekering.
Het kan gaan om allerlei vormen van verslaving: alcohol, drugs, gamen, gokken, medicijnen.

Het is belangrijk om te weten dat we gesprekken via (beeld)bellen op dezelfde manier in rekening brengen als een ‘gewoon’ polikliniekbezoek. Dit is officieel toegestaan, omdat we een verslag maken voor in je dossier. 

Eigen risico

Je moet wel je eigen risico betalen. Het verplichte eigen risico is in 2021 en in 2022 een bedrag van €385,-. Dat wil zeggen dat je de eerste €385,- aan zorgkosten zelf moet betalen, de overige zorgkosten worden door de zorgverzekeraar betaald. Als je al zorgkosten gemaakt hebt door een operatie of een behandeling door een specialist in het ziekenhuis, heb je in de meeste gevallen het eigen risico al betaald. Sommige mensen kiezen bij het afsluiten van de zorgverzekering voor een hoger risico, bijvoorbeeld €800, -. In dat geval moet je de eerste €800, - betalen. Meer informatie bij de overheid: het eigen risico  

Vooraf kunnen wij geen opgave doen van de kosten van behandeling. De kosten hangen af van de (groeps-)consulten en eventuele overnachtingen.

Veranderingen die ingaan in 2022.

  1. In 2022 wordt het eigen risico niet alleen aan het eind van je behandeling verrekend maar kan je zorgverzekeraar dit ook tussendoor al in termijnen doen. Voor meer informatie verwijzen we je naar je zorgverzekeraar.
  2. Vanaf 2022 telt de behandeling in de ggz, waaronder VNN valt, elk kalenderjaar opnieuw mee voor het eigen risico. Dus als een behandeling al gestart is 2021 en verder gaat in 2022 dan betaal je in 2022 weer een eigen risico.

Neem voor meer informatie contact op met je eigen zorgverzekeraar.
En lees er meer over in deze flyer over het nieuwe zorgprestatiemodel.

Zorgverzekeraars

VNN heeft met de grote zorgverzekeraars (en al hun labels) een contract afgesloten voor alle vormen van zorg en behandeling. Dit betekent dat je behandeling wordt vergoed.

Bekijk het overzicht van welke labels onder welke zorgverzekeraar vallen. 

* De wachttijden zijn soms afhankelijk van de zorgverzekeraar waar je verzekerd bent. Voor verzekerden van Zilveren Kruis (en de daaraan gerelateerde labels) die niet woonachtig zijn in de provincies Friesland, Groningen of Drenthe is klinische opname bij VNN niet mogelijk.

Asielzoekers

Asielzoekers kunnen een beroep doen op de RMA (Regeling Medische zorg Asielzoekers). VNN heeft hiervoor een contract. 

Beschermd Wonen

Als je in een beschermde woonvoorziening van VNN woont of langdurige, individuele begeleiding krijgt (bij bijvoorbeeld zelfstandig wonen) moet je contact opnemen met de gemeente over de kosten. 

Justitie

Als je met justitie in aanraking bent geweest en door de reclassering bent doorverwezen voor behandeling, vergoedt het Ministerie van Veiligheid en Justitie je behandeling bij VNN.  

Veelgestelde vragen over de zorgverzekering op de website van de Rijksoverheid.