Hoogcomplexe ggz

Anoniem chatten

Cliënten verwijs je door naar VNN via ZorgDomein. Je vindt Specialistische GGz VNN en BasisGGz VNN onder het kopje Psychiatrie/GGZ.
Voor een heel klein deel van onze cliënten geldt dat ze in aanmerking komen voor hoogcomplexe zorg. Neem eerst contact op met VNN voordat je iemand aanmeldt via deze route. Dit kan via onze consultatiedienst via 088 234 37 37.

De Regionale Casuïstiektafel

De Regionale Casuïstiektafel voor hoogcomplexe ggz is in juli 2020 gestart om mensen met een hoogcomplexe zorgvraag in Noord-Nederland beter te helpen. Het gaat om mensen voor wie er, ondanks hulp van aanbieders en zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar, geen passende hulp is gevonden. De oorzaak kan zijn dat ze meerdere aandoeningen hebben of verschillende typen zorg tegelijkertijd nodig hebben. Daarnaast hebben deze mensen problemen op meerdere levensgebieden, zoals bijvoorbeeld werk en inkomen.

Aanmelden

Huisartsen kunnen vanaf nu een aanmelding doen via het centrale aanmeldloket voor Noord-Nederland. Dat kan via het meldpunt hoogcomplexe GGZ.

Stuur bij aanmelding het aanmeldingsformulier en toestemmingsformulier mee. 

Inclusiecriteria

Patiënten die een integraal maatwerk-aanbod nodig hebben, moeten voldoen aan onderstaande landelijk opgestelde inclusiecriteria:
 
1.    Patiënten met meerdere vervlochten psychiatrische aandoeningen
2.    Behandeldoelstelling is aanwezig én realiseerbaar (kan ook betekenen: meer care-gerichte behandeling, herstelgericht)
3.    Samenhang meerdere stoornissen i.c.m. systemische problematiek / meerdere levensdomeinen
4.    Dreiging ernstig gevaar voor lichamelijke schade en/of overlijden
5.    Uitgebreid traject is gelopen van (specifieke) behandelingen
6.    Uitzonderlijk behandelregime is nodig om 4) te voorkomen en 2) in gang te zetten
7.    Zorg is schaars, intensief, duur, aanbod niet makkelijk op te schalen (maatwerk staat centraal)  

Maatwerk
Het belangrijkste doel van de Regionale Casuïstiektafel is dat patiënten met een hoogcomplexe zorgvraag met prioriteit behandeling op maat krijgen. Per 1 april 2020 is daarom speciaal voor deze groep patiënten een landelijk netwerk van zorgaanbieders en zorgverzekeraars gestart die zorgen voor een maatwerkoplossing. 

Grote ggz-aanbieders hebben een leidende rol in deze aanpak. Als er voor de betreffende patiënt een passend zorgaanbod is gevonden of ontwikkeld, zorgt de zorgverzekeraar voor de financiering. 

De regionale casuïstiektafel Noord Nederland voor hoogcomplexe zorg is een samenwerking tussen VNN, GGZ Friesland. GGZ Drenthe, Lentis, en het UMCG (UCP).