“Als sociotherapeut wil ik mensen vooral stimuleren om het zelf te doen”

Anoniem chatten
24 april 2024

“Het belangrijkste in mijn werk is eigenlijk om mezelf overbodig te maken,” vertelt Marcel Wollerich, sociotherapeut op de afdeling Herstel & Rehabilitatie bij kliniek Vossenloo. “Als sociotherapeut wil ik mensen vooral stimuleren om het zelf te doen.”

Op de afdeling Herstel & Rehabilitatie, beter bekend als H&R, verblijven cliënten als laatste onderdeel van hun klinische traject, voordat ze weer hun plek zoeken in de maatschappij. Hier kunnen ze weer wennen aan vrijheid én aan verantwoordelijkheid. Het fenomeen rehabilitatie is relatief nieuw, zeker binnen de verslavingszorg. “We werken vanuit de visie dat men een volwassen verantwoordelijkheid op zich leert nemen. Uiteindelijk willen we onze cliënten vanuit kracht en zelfvertrouwen terugbrengen in de samenleving.”

“Ik wil verantwoordelijkheid aanwakkeren en de ruimte bieden”

Een groep met een rafelrandje

Tegenwoordig heet de opleiding die Marcel heeft gedaan social work. Vanuit de TBS-kliniek en straatwerk, kwam hij in 2001 bij VNN terecht. “Ik ben een groepstherapeut en ben veel bezig om het groepsproces te beïnvloeden. Dat doe ik vooral door mensen zelf aan het woord te laten, vragen te stellen. Vaak komt het gesprek op gang op het moment dat ik er zelf uit stap.” Dat proces is voor Marcel het mooiste aan het vak. “Ik werk graag met deze doelgroep, een groep met een rafelrandje. Dit zijn mensen die door buitenaf nog vaak worden gezien als mislukt. Ik zie ze tijdens hun verblijf steeds meer groeien in hun verantwoordelijkheid. Dat stimuleer ik door ze vertrouwen te geven en ze vooral met elkaar te laten praten. Elkaar leren aanspreken op gedrag is belangrijk.”

Contact maken is de basis

Als sociotherapeut faciliteert Marcel die persoonlijke groei. Dat doet hij samen met collega behandelaren; overdag altijd met z’n tweeën, soms ’s avonds in zijn eentje. Er zitten verschillende doelgroepen binnen H&R, die elkaar vooral stimuleren. “We zijn hier als vangnet, een veilige bedding waarin we terugval willen voorkomen. Door verantwoordelijkheid aan te wakkeren en ruimte te geven om bewoners hun eigen weg te laten vinden. Je moet in dit vak goed structuur kunnen bieden, kunnen begrenzen en kunnen loslaten. Als je er teveel ‘in’ gaat zitten, maak je jezelf te belangrijk.” Contact maken is de basis van zijn vak, vindt Marcel. “Ik wil een veilige, maar ook uitdagende omgeving bieden. Waar onze cliënten leren om wantrouwen om te buigen naar vertrouwen.”

“Het is fijn dat ik mezelf kwetsbaar kan opstellen. We zijn allemaal mensen.”

Gelijkwaardige benadering

Bewoners zitten vrijwillig bij H&R, heel anders dan het gedwongen kader waarbinnen hij zijn loopbaan startte. “Mensen willen zichzelf uit de knoop halen, ze willen zichzelf ontrafelen. Die motivatie, in combinatie met het doorbreken van patronen die ze door de verslaving hebben opgebouwd, vind ik heel interessant. Het is fijn dat ik mezelf kwetsbaar kan opstellen. Zij moeten heel moeilijke dingen doen en we benaderen elkaar gelijkwaardig. We zijn allemaal mensen.”