Wat is een black-out door alcohol?

Anoniem chatten

Een black-out is geheugenverlies dat kan ontstaan na een avond flink alcohol drinken. Het is een stoornis in het kortetermijngeheugen, waardoor je je de volgende dag niet meer herinneren wat er gebeurd is. Je weet bijvoorbeeld niet meer hoe je thuisgekomen bent, wat je allemaal gezegd hebt of waar je je fiets hebt gelaten. Een black-out door alcohol kan dus erg vervelend uitpakken.

Ogenschijnlijk normaal
Het opvallende van een black-out door alcohol is dat de drinker gedurende de periode waarover geheugenverlies bestaat, ogenschijnlijk normaal functioneerde. Het kan zelfs zo zijn dat hij/zij er voor anderen niet eens onder invloed uitziet. Zo kan hij/zij praten, rijden en andere aangeleerde handelingen goed uitvoeren.

Hoe ontstaat een black-out door alcohol?
Een black-out kan ontstaan door snel achter elkaar veel te drinken. Dit noemen we comazuipen of binge drinken. Een lege maag kan extra van invloed zijn omdat er dan een snellere stijging van het alcoholgehalte in het bloed ontstaat. Ook slaapgebrek zou een rol kunnen spelen. Bij iemand met een black-out ligt het alcoholpromillage meestal tussen de 1,5 (dit zijn ongeveer 8 tot 10 glazen) en 3.

Kun je het voorkomen?
Een black-out is een duidelijk signaal van te veel alcohol drinken. De hersenen, die gevoelig zijn voor alcohol, zijn dan in feite niet opgewassen tegen de grote hoeveelheid alcohol. Als een black-out regelmatig voorkomt, is het een kenmerk van problematisch drinkgedrag. Riskant wordt het als de drinker een black-out als een normaal verschijnsel gaat zien. Als iets wat er gewoon bij hoort. Een black-out is een signaal dat je een volgende keer minder, en minder snel gaat drinken. Vitamines of medicijnen hebben geen enkele invloed op het niet krijgen van een black-out door alcohol.

Meer info?
Wil je graag meer weten over een black-out door te veel alcohol? Neem gerust contact op met ons. We vertellen je er graag meer over.