De Cliëntenraad

Anoniem chatten

De Cliëntenraad behartigt de belangen van alle mensen die in zorg komen en zijn van VNN en de direct betrokkenen, de zogenaamde naasten. De Raad bestaat volledig uit cliënten of ex-cliënten en naasten met ervaring met verslaving in het algemeen en kennis en ervaring met VNN in het bijzonder.

De Cliëntenraad bezoekt die plaatsen waar cliëntengroepen bij elkaar komen en of worden behandeld. Daarnaast steken wij ons licht op overal in de organisatie waar het cliënt perspectief noodzakelijk is. We nemen deel aan werk- en projectgroepen; doen mee aan sollicitatiecommissies en zijn aanwezig bij overleggen die we van belang achten voor het cliënt belang. Bovendien hebben we een maandelijkse vergadering met de Raad van Bestuur, waar we de cliënt een stem geven in belangrijke voorgenomen beleidsbeslissingen.

Hoewel we met dit verhaal op de website staan van VNN en de Cliëntenraad van VNN heten, neemt de Raad een onafhankelijke positie in en kan en mag niet worden beïnvloed in zijn besluitvorming en het geven van (ongevraagd) advies. Kortom de cliëntenraad doet van alles en is echt belangrijk!

Zo houden we ons onder meer constructief bezig met de klachtenprocedure, cliënt tevredenheid, de inzet van ervaringsdeskundigheid overal in de organisatie en het ontplooien van herstel ondersteunende activiteiten. Het streven is in de toekomst een VVN Community te vormen waar cliënten en ex-cliënten, naasten, vrijwilligers en professionals elkaar kunnen vinden en gevonden worden in hun ervaringen, kennis, verhalen en activiteiten.
 

Jouw Raad

Ben jij cliënt bij VNN en ben je tevreden of juist erg ontevreden over je traject bij VNN? Weet je niet hoe het verder gaat nadat je een behandeling hebt afgesloten bij VNN? Wil je advies, iets met ons delen heb je ideeën hoe het anders en beter kan? Heb je een klacht of een gevoel van onvrede waarvan je denkt dat meerdere cliënten hier mee zitten en kun je dat niet kwijt bij je behandelaar, locatie of begeleider? Ben je een ex-cliënt van VNN en denk je terugkijkend: “Dat was wel een beetje raar wat er toen gebeurde? Is dat geen grensoverschrijdend gedrag of is dat gewoon of op zijn minst onfatsoenlijk?”, ook die verhalen horen we graag en geven ons reden en aanleiding om belangrijke zaken bespreekbaar te maken in de organisatie. Het kan natuurlijk ook zijn dat je na de behandeling denkt wat zit ik goed in mijn herstel, wat heb ik een mooi nieuw leven en wat fijn dat ik niet meer afhankelijk ben van middelen, er geen sprake meer is van ontwrichting en dat komt daar en daardoor, dat heeft gewerkt en dat wat minder. Die verhalen zijn minstens zo belangrijk en misschien nog wel belangrijker want verslaving blijkt en blijft een complexe aandoening waartegen vaak niet één oplossing of wondermiddel is. Naasten voelen zich vaak terecht buitengesloten bij de behandeling van hun geliefde kind, vriend of familielid. Ook voor deze belangrijke groep willen we de ruimte geven en een podium bieden om zich te uiten. Jouw cliëntenraad is het loket voor alle zaken rondom je behandeling en het begin van herstel bij VNN.
 

Onze Raad

Ben jij enthousiast geworden door het bovenstaande verhaal of juist niet? Heb je een verhaal te delen een vraag te vragen of wil je graag deel uitmaken van onze raad?
Stuur dan een mailtje naar onze raad: 
Clientenraad@vnn.nl

Of naar een van jouw raadsleden:

Bastiaan van Nieuwstadt B.vanNieuwstadt@vnn.nl
Dennis Warta D.Warta@vnn.nl
Nelleke Wiersma Ne.Wiersma@vnn.nl
Rob Gillot R.Gillot@vnn.nl
Mascha Bartos M.Bartos@vnn.nl