Over VNN

Anoniem chatten

Specialist in verslavingszorg

Verslavingszorg Noord Nederland zet zich in voor mensen die problemen ondervinden als gevolg van middelengebruik. Verslaving op het gebied van alcohol, drugs, tabak, gokken of bijvoorbeeld gamen.

VNN wil hen een perspectief bieden op een ander leven. Dit betekent dat VNN mensen met een verslaving en hun naastbetrokkenen perspectief wil bieden op meer kwaliteit van leven. Een leven zonder of met minder verslavingsproblemen. Ook wil VNN zich inzetten om verslavingsproblemen te voorkomen. Dat doet VNN door het aanbieden van veel verschillende diensten.

Kerncijfers VNN

De algemene kerncijfers van VNN worden in infographics weergegeven
De algemene kerncijfers van VNN worden in infographics weergegeven

Zie meer bij Kerncijfers VNN in infographics

Wat kan VNN voor jou betekenen? Uitgelegd in 3 minuten

Je bent bekend met VNN, maar je weet niet precies wat we allemaal doen? Dat is niet heel vreemd. We zijn een grote organisatie en doen ontzettend veel: van preventie en voorlichting tot behandeling en van het testen van uitgaansdrugs tot het doen van wetenschappelijk onderzoek. Dit doen we voor jong en oud en zowel voor mensen met een verslaving als hun naasten (familie en vrienden). Om je niet...

Voorlichting en hulp voor iedereen

De medewerkers van VNN werken samen met de cliënt aan een gezonder leven. We werken volgens de methode Oplossingsgericht Werken. De methode helpt kijken naar oplossingen in plaats van naar problemen. 

Wetenschappelijk onderzoek

Als professionele zorginstelling vindt VNN wetenschappelijk onderzoek essentieel voor het leveren van goede zorg. VNN draagt met onderzoek bij aan de wetenschappelijke kennis over verslaving. Deze kennis vormt de basis voor het verbeteren van de huidige behandelingen en het ontwikkelen van nieuwe behandelvormen. 
Lees meer over ons onderzoekscentrum.

Samenwerkingspartners

VNN werkt samen met veel instellingen in, met name Noord-Nederland. Samenwerken doen we in de eerste plaats met de 3 noordelijke GGZ-instellingen, huisartsen, Justitie/OM en onderwijsinstellingen. Maar natuurlijk ook met ziekenhuizen, andere zorginstellingen, gemeenten, zorgverzekeraars en brancheverenigingen.

Lees meer bij Samenwerkingspartners

Neem contact op

088 - 234 34 34