• VNN en het Coronavirus. Ga naar vnn.nl/corona
 • Alert! In Nederland is hasj en wiet in omloop dat is vervuild met MDMB-4en-PINACA. Lees hier meer over de vervuilde cannabis.

Over VNN

Anoniem chatten

Toptaken

Specialist in verslavingszorg

Verslavingszorg Noord Nederland zet zich in voor mensen die problemen ondervinden als gevolg van een verslaving. Verslaving op het gebied van alcohol, drugs, tabak, gokken of bijvoorbeeld gamen.

VNN wil hen een perspectief bieden op een ander leven. Dit betekent dat VNN mensen met een verslaving en hun naastbetrokkenen perspectief wil bieden op meer kwaliteit van leven. Een leven zonder of met minder verslavingsproblemen. Ook wil VNN zich inzetten om verslavingsproblemen te voorkomen. Dat doet VNN door het aanbieden van veel verschillende diensten.

Kerncijfers VNN

De algemene kerncijfers van VNN worden in infographics weergegeven
De algemene kerncijfers van VNN worden in infographics weergegeven

Zie meer bij Kerncijfers VNN in infographics

Voorlichting en hulp voor iedereen

De medewerkers van VNN werken samen met de cliënt aan verbeteringen van de kwaliteit van leven. De methode Oplossingsgericht Werken is breed binnen VNN geïmplementeerd. Het is een methode die helpt te kijken naar oplossingen in plaats van naar problemen.

De diensten van VNN

 • Informatie & advies
  - informatie / adviesgesprekken
  - online chat
  - informatie via de website
  - consultatiedienst voor artsen
   
 • Training en nascholing professionals
  - workshops
  - trainingen
  - webinars
   
 • Hulp voor cliënten
  Intake en diagnostiek
  - gesprekken
  - vragenlijsten
  - lichamelijk onderzoek
  - Psychologisch- en psychiatrisch onderzoek

  Behandeling en begeleiding
  afhankelijk van de ernst van de verslaving en de impact hiervan op het dagelijks leven (gezondheid, relaties, dagbesteding, financiën, wonen, justitie)

  Behandeling vindt plaats:
  - thuis
  - op de polikliniek
  - in de kliniek
  - in de woonvoorziening

  Behandeling op gebied van:
  Gezondheid
  - therapieën
  - medicatie
  Relaties
  - contacten herstellen
  - opbouwen netwerk
  Dagbesteding
  - school
  - hobby's
  - (vrijwilligers)werk
  Financiën
  - helpen ordenen
  - ondersteuning bij aanvragen van uitkeringen en toeslagen
  Wonen
  - begeleiding thuis
  - hulp bij begeleid of beschermd wonen
  Justitie
  - reclassering
  - forensische zorg
   
 • Hulp voor familieleden en naasten
  - gespreksgroepen
  - informatiebijeenkomsten
  - systeemtherapie

Je kunt het overzicht 'Dit doet VNN' hier downloaden (pdf - 2mb).

Missie & visie van VNN

De missie van Verslavingszorg Noord Nederland is: Perspectief bieden op een ander leven. Deze missie betekent dat VNN mensen met verslaving en hun naastbetrokkenen perspectief wil bieden op meer kwaliteit van leven. Een leven zonder of met minder verslavingsproblemen. Ook wil VNN zich inzetten om verslavingsproblemen te voorkomen.

Het zorgaanbod van VNN is gebaseerd op onze mensvisie. Deze visie luidt: 

 • Mensen zijn autonoom
 • Verslaving beperkt die autonomie
 • Iedereen kan verslaafd raken

VNN ziet mensen als zelfstandige deelnemers aan de maatschappij en verslaving kan deze zelfstandigheid ernstig beperken. Daarnaast kan iedereen in deze maatschappij verslaafd raken. Mede aan de hand van deze mensvisie wordt het zorgaanbod van VNN ontwikkeld en uitgevoerd.

  Visie en ambities

  VNN wil erkend zijn als dé expert in het behandelen van verslaving en psychiatrische comorbiditeit, die met haar netwerkpartners de meest effectieve zorg biedt voor haar doelgroepen en baanbrekend is op het gebied van transgenerationele verslaving. 

  Dit wil VNN bereiken door:

  • de cliënt en het systeem centraal te stellen
  • samen te werken met andere organisaties, zodat cliënten optimale steun en zorg krijgen om weer zelfstandig aan de maatschappij te kunnen deelnemen
  • de overdracht van verslaving van generatie op generatie te doorbreken

  Wetenschappelijk onderzoek

  Als professionele zorginstelling vindt VNN wetenschappelijk onderzoek essentieel voor het leveren van goede zorg. VNN draagt met onderzoek bij aan de wetenschappelijke kennis over verslaving. Deze kennis vormt de basis voor het verbeteren van de huidige behandelingen en het ontwikkelen van nieuwe behandelvormen. 
  Lees meer over ons onderzoekscentrum.

  Samenwerkingspartners

  VNN werkt samen met veel instellingen in, met name Noord-Nederland. Samenwerken doen we in de eerste plaats met de 3 noordelijke GGZ-instellingen, huisartsen, Justitie/OM en onderwijsinstellingen. Maar natuurlijk ook met ziekenhuizen, andere zorginstellingen, gemeenten, zorgverzekeraars en brancheverenigingen.

  Lees meer bij Samenwerkingspartners

  Neem contact op

  088 - 234 34 34

  Nieuwsbrief VNN

  VNN geeft een digitale nieuwsbrief uit om mensen op de hoogte te houden van de actualiteit rondom verslaving, zorg en trainingen. 

  Kijk hier voor een overzicht van oude nieuwsbrieven.