Outreachende verslavingszorg (voorheen FACT)

Anoniem chatten

Outreachende teams van VNN
De outreachende teams van VNN begeleiden en behandelen jongeren (vanaf 23 jaar) en volwassenen die naast verslavingsproblemen, problemen ervaren op meerdere levensgebieden. Dit kan zijn op het gebied van wonen, financiën, sociale contacten, werk, fysieke gezondheid, psychische gezondheid en/of zingeving. Wanneer er geen hulpvraag is, maar er zijn wel zorgen, worden cliënten gemotiveerd tot hulpverlening. Dit doen de hulpverleners van VNN door erop af te gaan, laagdrempelig contact te maken en oordeelloos te luisteren.

Herstelgericht en oplossingsgericht
VNN werkt herstelgericht door in te zetten op de krachtbronnen en cliënten te leren omgaan met hun verslaving. Dit betekent dat niet ‘genezen’ centraal staat, maar ‘jezelf helpen in het leren leven met je kwetsbaarheid’. Hierin vindt VNN het belangrijk dat ook naasten zoals familie en vrienden betrokken worden. De outreachende teams van VNN werken daarnaast oplossingsgericht, met een FACT-bord, multidisciplinair en met een gedeelde caseload. Ook zoeken de outreachende teams van VNN in het kader van het herstel van onze cliënten actief de samenwerking met andere organisaties in het netwerk.

Naamsverandering: van FACT naar Outreachende verslavingszorg
De outreachende teams van VNN heetten voorheen FACT teams, omdat zij net zoals de reguliere FACT teams van de GGZ gebruik maken van de FACT methodiek (Flexible Assertive Community Treatment). Echter zijn er naast deze overlap ook een aantal belangrijke verschillen, waardoor de huidige naam passender is: Outreachende Verslavingszorg
•    De doelgroep en de expertise van de hulpverleners ligt bij de outreachende teams van VNN op het gebied van verslaving
•    De disciplinemix is anders, de verslavingsarts KNMG is een belangrijk onderdeel van de disciplinemix binnen de outreachende teams van VNN
•    Outreachende teams van VNN benutten wel de FACT methodiek, maar passen de methodiek aan op de doelgroep.

 

Meer over Outreachende verslavingszorg bij VNN

Hoe werkt de aanmelding bij VNN

  1. Contact opnemen
  2. One-off consultation
  3. Sign up for help
  4. VNN calls you to agree on a date for the intake interview
  5. Intake interview at a VNN location
  6. Start treatment

Altijd in de buurt

Zoek je een adres voor informatie, hulpverlening of een kliniek? Kijk dan voor adressen van VNN op de overzichtslijst. VNN heeft locaties in Friesland, Groningen en Drenthe.