Waardering VNN door cliënten

Anoniem chatten

Vragenlijst

Aan het eind van de behandeling vragen we aan cliënten wat ze van de behandeling hebben gevonden. Dit doen we met behulp van een korte vragenlijst; de CQ index (Consumer Quality Index). Over het jaar 2023zijn in totaal 749 CQI vragenlijsten binnen VNN afgenomen en we zien dat VNN een stabiel waarderingscijfer laat zien de afgelopen jaren. In 2022 was dit een 8,6 en in 2023 weer een 8,6.

De vragen gaan onder andere over:

  • bejegening door de behandelaren 
  • informatie over de behandeling
  • uitvoeren van de behandeling  
  • meebeslissen. 

Belangrijkste resultaten

  • VNN krijgt als gemiddeld rapportcijfer een 8,6 voor ambulante behandeling en 7,7 voor klinische behandeling.
  • Op het onderwerp Bejegening scoren wij een 3,9 op een schaal van 1 tot 5. Dit betekent dat onze cliënten zich serieus genomen voelen tijdens hun behandeling bij VNN.
  • Op het onderwerp Informatie over de behandeling scoren wij een 3,6 op een schaal van 1 tot 5. Dit betekent dat het overgrote deel van onze cliënten goed wordt geïnformeerd over de behandeling.
  • Op het onderwerp uitvoeren van de behandeling scoren wij een 3,7 op een schaal van 1 tot 5. Dit betekent dat het overgrote deel onze cliënten aangeeft dat de behandeling de juiste aanpak is geweest voor hun klachten.
  • Op het onderwerp Meebeslissen scoren wij een 3,9 op een schaal van 1 tot 5. Dit betekent dat het overgrote deel van onze cliënten aangeeft te kunnen meebeslissen over de behandeling.


Uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek

Het onderzoek laat zien dat cliënten tevreden zijn over onze zorg. Maar, het kan altijd beter en daarom gebruiken we de uitkomsten van het onderzoek ter inspiratie om onze zorg nóg beter te maken. VNN bespreekt de uitkomsten van het cliëntentevredenheidsonderzoek met de cliëntenraad. Daarbij wordt afgesproken welke acties ondernomen worden om de tevredenheid van cliënten te verbeteren.

Zorgkaart Nederland

Naast de korte vragenlijst die VNN cliënten voorlegt aan het einde van de behandeling, hebben cliënten ook de mogelijkheid om direct online de zorg van VNN te waarderen bij Zorgkaart Nederland. Aan de hand van een paar vragen geven cliënten aan hoe ze een behandeling ervaren hebben. Ook komt naar voren of ze een behandelaar, instelling of locatie bij een ander zouden aanbevelen.
Zie voor de waardering van VNN bij Zorgkaart Nederland

Bezoek van Cliëntenraad

De cliëntenraad bezoekt en praat regelmatig met de verschillende cliëntengroepen op alle locaties. De cliëntenraad zorgt ervoor dat er geluisterd wordt naar ieders mening of klachten over bijvoorbeeld de behandeling of de huisvesting. De cliëntenraad geeft de signalen door aan de verantwoordelijke leidinggevende.

Klachten

Het kan natuurlijk zijn dat je niet tevreden bent over hoe je bent behandeld of hoe bepaalde zaken zijn geregeld. VNN vindt het van belang dat jij jouw opmerkingen of klachten aangeeft. Dat geeft VNN de mogelijkheid om de fout te herstellen of naar een oplossing te zoeken. Lees meer informatie over hoe je klacht kunt indienen.