Gabriël Anthonio-onderzoekscentrum

Anoniem chatten

Afdeling onderzoek 

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) vindt het als professionele zorgorganisatie belangrijk om een bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek en kennisinnovatie. De afdeling onderzoek speelt hierin een centrale rol. 

Het doel is om onderzoek te doen dat bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning voor mensen met een verslaving en hun omgeving. Het uitgangspunt is dat het onderzoek aansluit op actuele vraagstukken die binnen maar ook buiten VNN leven, en de wensen en behoeften van de mensen met verslavingsproblematiek en hun omgeving adresseert. 

De samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en praktijk staat hierbij centraal. De resultaten van de onderzoeken worden gepubliceerd in lokale, landelijke en internationale tijdschriften.  

Meer over onderzoek bij VNN

Meer weten? 

Neem contact met ons op via onderzoek@vnn.nl

Hoe onderzoek de zorg versterkt

Simon Venema is coördinator van de afdeling onderzoek van VNN en verbonden aan het Lectoraat Verslavingskunde en Forensische Zorg van de Hanzehogeschool Groningen. Recent heeft hij zijn promotieonderzoek over het samenspel tussen vaderschap, gezinsrelaties en detentie afgerond. Alleen de verdediging rest nog in januari 2024. De resultaten van zijn onderzoek blijken nu al toepasbaar in de praktijk....

Webinar 'Hoe betrek je naasten bij de behandeling?'

In de eerste lunchwebinar voor professionals van 2021 'Hoe betrek je naasten bij de behandeling?' gaan Eric Blaauw, Gerjan Timmerman en Douwe Nauta in op het onderwerp 'naasten'. In iets meer dan een half uur bespreken ze het belang van het betrekken van naasten, welke rollen naasten kunnen spelen, waarom zij vaak nog niet worden betrokken bij behandelingen in de gzz/verslavingszorg en het boek 'V...

​Over Gabriël Anthonio

Kort nadat Gabriël Anthonio in 2015 bestuurder werd bij VNN, naast zijn werk als lector bij de hogeschool Stenden, werd hij hoogleraar bij de RUG op de leerstoel Sociologie van Leiderschap, Organisaties en Duurzaamheid. Hij vergrootte daarmee de zichtbaarheid van het onderzoekscentrum van VNN en zette deze meer op de (wetenschappelijke) kaart. Gabriël zorgde ook voor een samenwerkingsconvenant tussen de Hanzehogeschool Groningen en VNN en ondersteunde de totstandkomingen van het lectoraat Verslavingskunde en Forensische Zorg.

Gabriël Anthonio

Zijn passie voor onderzoek was opvallend: hij was ook initiatiefnemer van een consortium van lectoraten, een samenwerking met de Hanzehogeschool, de Hogeschool Utrecht en Saxion, waar op landelijk niveau onderzoek wordt gedaan naar de relatie tussen middelengebruik en criminaliteit. Ten slotte was hij verantwoordelijk voor de oprichting van een wetenschappelijke ethische toetsingscommissie binnen VNN, de koppeling van promovendi aan VNN, en verdere herkenning en erkenning van onderzoek binnen VNN op een landelijk niveau. Gabriël is tot 2020 bestuurder geweest bij VNN.