• Er zijn meerdere ecstasypillen ingeleverd bij verschillende testcentra van het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) die een zeer hoge hoeveelheid MDMA bevatten (meer dan 300 mg). Inname van een dergelijke hoeveelheid MDMA kan levensbedreigend zijn. Lees hier voor meer informatie. 

Gabriël Anthonio-onderzoekscentrum

Anoniem chatten

Als professionele zorginstelling vindt VNN wetenschappelijk onderzoek essentieel voor het leveren van goede zorg. Integraal onderdeel van Verslavingszorg Noord Nederland is daarom haar onderzoekscentrum. Het centrum is vernoemd naar oud-bestuurder Gabriël Anthonio, die veel heeft betekend voor een sterkere band tussen VNN en verschillende wetenschappelijke instituten.

Het Gabriël Anthonio-onderzoekscentrum (GAO) vormt samen met onderzoekers van de Hanzehogeschool een lectoraat. Samen onderzoeken zij bepaalde aspecten van verslavingszorg, met als doel om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. Het team doet praktijkgericht onderzoek en publiceert in wetenschappelijke en vaktijdschriften. Er wordt, waar kan, op VNN-locaties gewerkt en in sommige gevallen kunnen bevindingen meteen worden geïmplementeerd. In andere gevallen vinden onderzoeken plaats op locaties als het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) of in de gevangenis.

Het onderzoekscentrum behandelt momenteel drie onderwerpen, ook wel onderzoekslijnen genoemd.

 • Onderzoekslijn 1: Omgeving-ondersteunende zorg en het doorbreken transgenerationele overdracht van verslaving
 • Onderzoekslijn 2: Medisch-somatische aanpak van verslaving, specifiek: roken en leefstijl
 • Onderzoekslijn 3: Inhoud en effectiviteit van zorg.

De onderzoekslijnen worden vastgesteld door het GOA en de directie van VNN. Het onderzoekscentrum wordt geleid door dr. Eric Blaauw. Andere leden zijn:

 • Simon Venema (promovendus gericht op gezinsbenadering in penitentiele inrichtingen, omgeving ondersteunende zorg)
 • Drs. Wout Diekman (richt zich op mensen met ernstige psychiatrische problematiek)
 • Robert van der Graaf (verslavingsarts met focus op medische aanpak roken)
 • Janika Heitmann (onderzoeker)

Het team wordt ondersteund door meerdere psychologen in opleiding tot specialist. Soms werken ook verpleegkundig specialisten in opleiding mee aan onderzoeken. De resultaten worden regelmatig gepubliceerd in lokale, landelijke en internationale tijdschriften, zoals het Tijdschrift voor Psychotherapie, Tijdschrift voor Psychiatrie en Substance Use and Misuse.

VNN maakt deel uit van het Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction (NISPA) en Verslavingskunde Nederland.

VNN start onderzoek naar healthy ageing

Verslaving en een ongezonde leefstijl vormen een gevaarlijke combinatie, daarom begint het Gabriël Anthonio-onderzoekscentrum met een nieuw onderwerp voor onderzoek: gezond ouder worden. Dit heet ook wel de onderzoekslijn Healthy Ageing. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat veel mensen met een verslavingsprobleem een ongezonde leefstijl hebben. Dat kan ernstige gevolgen hebben voor de kwaliteit ...

​Over Gabriël Anthonio

Kort nadat Gabriël Anthonio bestuurder werd bij VNN, naast zijn werk als lector bij de hogeschool Stenden, werd hij hoogleraar bij dRUG op de leerstoel Sociologie van Leiderschap, Organisaties en Duurzaamheid. Hij vergrootte daarmee de zichtbaarheid van het onderzoekscentrum van VNN en zette deze meer op de (wetenschappelijke) kaart. Gabriël zorgde ook voor een samenwerkingsconvenant tussen de Hanzehogeschool Groningen en VNN en ondersteunde de totstandkomingen van het lectoraat Verslavingskunde en Forensische Zorg.

Gabriël Anthonio

Zijn passie voor onderzoek was opvallend: hij was ook initiatiefnemer van een consortium van lectoraten, een samenwerking met de Hanzehogeschool, de Hogeschool Utrecht en Saxion, waar op landelijk niveau onderzoek wordt gedaan naar de relatie tussen middelengebruik en criminaliteit. Ten slotte was hij verantwoordelijk voor de oprichting van een wetenschappelijke ethische toetsingscommissie binnen VNN, de koppeling van promovendi aan VNN, en verdere herkenning en erkenning van onderzoek binnen VNN op een landelijk niveau.

Meer weten?
Neem voor vragen over het Gabriël Anthonio-onderzoekscentrum contact op met Eric Blaauw via e.blaauw@vnn.nl of 088 234 3434.

Wetenschappelijk ethische toetsingscommissie

De wetenschappelijk ethische toetsingscommissie (WETC) van VNN vervult een adviserende en toetsende rol voor lopende en nog te starten onderzoeken binnen VNN. Hierbij staat het bevorderen van de kwaliteit van de zorg en het beschermen van de cliënt centraal.  

Personen die binnen VNN onderzoek willen verrichten kunnen contact opnemen met de leden van de commissie. Voordat er wordt gestart met een onderzoeksproject, dienen de onderzoekers een onderzoeksvoorstel ter beoordeling voor te leggen aan de commissie.

De WETC bestaat uit:

 • Eric Blaauw, senior onderzoeker, zorgpadregisseur forensische zorg en lector Hanzehogeschool
 • Janika Heitmann, onderzoeker en basispsycholoog
 • Josh Grimme, ervaringsdeskundige en beleidsmedewerker
 • Simon Venema, onderzoeker en promovendus

De wetenschappelijke commissie wordt vanuit het managementteam gesteund door de bestuurder.  

Webinar 'Hoe betrek je naasten bij de behandeling?'

In de eerste lunchwebinar voor professionals van 2021 'Hoe betrek je naasten bij de behandeling?' gaan Eric Blaauw, Gerjan Timmerman en Douwe Nauta in op het onderwerp 'naasten'. In iets meer dan een half uur bespreken ze het belang van het betrekken van naasten, welke rollen naasten kunnen spelen, waarom zij vaak nog niet worden betrokken bij behandelingen in de gzz/verslavingszorg en het boek 'V...