Medezeggenschapsraad

Anoniem chatten

Medezeggenschap

De Ondernemingsraad vertegenwoordigt de medewerkers van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) in het overleg met de Raad van Bestuur. De Ondernemingsraad oefent invloed uit op zowel het beheersbeleid (wijze van organiseren, sturen en scheppen van voorwaarden) als op het inhoudelijke beleid (keuzes bij zorginhoud en hulpaanbod). De Ondernemingsraad is samengesteld door en voor de medewerkers van VNN.
 

Missie van de ondernemingsraad

De Ondernemingsraad heeft invloed op organisatie en inhoud. 
De Ondernemingsraad bevordert dat medewerkers van VNN hun recht op medezeggenschap uitoefenen. Samenwerking met de Raad van Bestuur en gerichte communicatie met werknemers zijn voor de Ondernemingsraad belangrijke manieren om deze missie uit te voeren.

 

Visie van de ondernemingsraad 

Medezeggenschap ontstaat in samenwerking.
De Ondernemingsraad neemt het begrip medezeggenschap letterlijk. Medewerkers hebben “mede” zeggenschap over hun werksituatie. Het woordje “mede” refereert hier aan het feit dat er nog een partij is die zeggenschap heeft. Voor de medewerkers is dat de direct leidinggevende. Voor de ondernemingsraadsleden is dat de Raad van Bestuur. Zeggenschap betekent dat wát je hebt te zeggen door de leidinggevende of door de Raad van Bestuur in de besluitvorming wordt meegenomen. Bij medezeggenschap gaat het om invloed op beleid.

Contact
(050) 364 89 00
ondernemingsraad@vnn.nl