Info voor partners

Anoniem chatten

Ontkenning

Bij mensen met een verslaving zie je vaak dat problemen worden ontkend of verzwegen. Als de verslaving wel wordt erkend, dan krijgt de verslaving vaak de overhand in relaties.

Gevolgen voor kinderen van verslaafde ouders

Verslaving van één van de ouders heeft een grote invloed op de kinderen. Ze hebben een achterstand op alle ontwikkelingsgebieden. De kinderen ervaren al op jonge leeftijd stress, veroorzaakt door de psychische problemen en de levensstijl van de ouders. Als de kinderen jong zijn, zijn ze prikkelbaar, slapen ze slecht, huilen ze veel en zijn ze afwerend in het knuffelen. Zijn ze wat ouder, dan kunnen de kinderen te maken krijgen met angst-, schaamte- en schuldgevoelens en depressiviteit. Sommige kinderen zijn hyperactief, agressief en tonen een gebrek aan concentratie; anderen vertonen aangepast gedrag.

Aandacht voor de partner

We weten uit ervaring dat de verslaving niet alleen degene met verslaving raakt, maar ook de naasten. Het kan gaan om partners, maar ook om vrienden, familieleden of buren. We zijn er daarom ook voor de omgeving van mensen met een verslaving. 

Of bekijk thuisarts.nl voor meer informatie over wat je kunt doen als een naaste een verslaving heeft. 

'Beter omgaan met een verslaafde partner'

Animatie voor naasten - 3.47 minuten

Verslaving kan iedereen overkomen. Dit filmpje is bedoeld voor naasten die in de directe omgeving te maken hebben met iemand met een verslaving. De animatie geeft visie op verslaving en roept bij naasten herkenning en erkenning op.

Veel gestelde vragen van partners

Wat biedt VNN voor familie of naasten

  1. Contact opnemen
  2. One-off consultation
  3. Possible discussion group