• Er zijn meerdere ecstasypillen ingeleverd bij verschillende testcentra van het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) die een zeer hoge hoeveelheid MDMA bevatten (meer dan 300 mg). Inname van een dergelijke hoeveelheid MDMA kan levensbedreigend zijn. Lees hier voor meer informatie. 

Kerncijfers in een infographic

Anoniem chatten

Kerncijfers

Jaarlijks kijken we, met behulp van ons registratiesysteem, hoeveel mensen zorg ontvangen bij VNN per provincie in Noord-Nederland. De cijfers gieten we in onderstaande infographic. In de data zijn alle vormen van hulpverlening van VNN, zowel poliklinisch, outreachend, wonen en klinisch meegerekend. Als iemand zowel poliklinische als klinische hulpverlening ontving in het betreffende jaar, wordt de persoon slechts één keer geteld.

Kerncijfers VNN 2022

Kerncijfers VNN 2022, per provincie

Download de kerncijfers in een pdf-bestand: