Missie & visie

Anoniem chatten

De missie van Verslavingszorg Noord Nederland is: Perspectief bieden op een ander leven. Deze missie betekent dat VNN mensen met verslaving en hun naastbetrokkenen perspectief wil bieden op meer kwaliteit van leven. Een leven zonder of met minder verslavingsproblemen. Ook wil VNN zich inzetten om verslavingsproblemen te voorkomen.

Het zorgaanbod van VNN is gebaseerd op onze mensvisie. Deze visie luidt: 

 • Mensen zijn autonoom
 • Verslaving beperkt die autonomie
 • Iedereen kan verslaafd raken

VNN ziet mensen als zelfstandige deelnemers aan de maatschappij en verslaving kan deze zelfstandigheid ernstig beperken. Daarnaast kan iedereen in deze maatschappij verslaafd raken. Mede aan de hand van deze mensvisie wordt het zorgaanbod van VNN ontwikkeld en uitgevoerd.

  Visie en ambities

  VNN wil erkend zijn als dé expert in het behandelen van verslaving en psychiatrische comorbiditeit (dubbele diagnose). Dé expert die met haar netwerkpartners de meest effectieve zorg biedt voor haar doelgroepen en baanbrekend is op het gebied van transgenerationele verslaving. 

  Dit wil VNN bereiken door:

  • de cliënt en het systeem centraal te stellen
  • samen te werken met andere organisaties, zodat cliënten optimale steun en zorg krijgen om weer zelfstandig aan de maatschappij te kunnen deelnemen
  • de overdracht van verslaving van generatie op generatie te doorbreken.