Training 'Motiveren kun je leren'

Anoniem chatten

Deze training sluit aan op de training 'Drugs van A tot Z' en is bedoeld voor professionals die te maken hebben met verslavingsproblematiek. Naast het theoriegedeelte is er ruimschoots gelegenheid om praktijksituaties te oefenen en in te gaan op vragen. Je kunt deelnemen aan deze training als je beschikt over basiskennis van alcohol- en/of drugsverslaving en ervaring hebt met het begeleiden van cliënten. Je kunt je individueel opgeven voor deze training. Het is in overleg ook mogelijk om deze training op locatie aan een groep medewerkers te geven.

Doelstelling
Het verbeteren van communicatie van de deelnemer met cliënten.

Resultaat
De deelnemer:

 • kent de doelstelling en principes van motiverende gespreksvoering
 • kent de basishouding en basisvaardigheden van motiverende gespreksvoering en kan deze toepassen
 • kan omgaan met wrijving en weerstand bij cliënten
 • herkent bereidheid tot verandering bij de cliënt, kan verandertaal uitlokken en hierop reageren
 • kan gedragsverandering bij cliënten op gang brengen door het ontwikkelen van de motivatie van de cliënt
 • kan de geleerde vaardigheden en technieken in hun dagelijks professioneel handelen ankeren en waarborgen

Doelgroep
Professionals van organisaties die in direct contact staan met cliënten of bewoners die alcohol of drugs gebruiken.

Inhoud

 • Principes en basishouding van motiverende gespreksvoering
 • Basisvaardigheden van motiverende gespreksvoering
 • Omgaan met weerstand en het uitlokken van verandertaal

Werkvormen
Hoorcollege, onderwijs-leergesprek, casuïstiekbespreking en rollenspel

Duur
3 dagdelen

Kosten
€ 315,- per deelnemer

Accreditatie

 • SKJ: heraccreditatie in behandeling
 • Registerplein: heraccreditatie in behandeling

Data, locatie en aanmelden
VNN organiseert deze training een paar keer per jaar. Houd onze agenda in de gaten.

Interesse of vragen over trainingen?
Bel naar 088 234 34 34 of mail ons.