Medicijnverslaving

Anoniem chatten

Bij verslaving denken mensen vaak aan alcohol of drugs. Maar het kan ook zijn dat je een medicijnverslaving hebt. Oxazepam bijvoorbeeld werkt verslavend. Maar ook van andere kalmeringsmiddelen, pijnmedicatie of slaapmedicatie kun je afhankelijk worden. Je bent niet de enige. Het aantal mensen met een medicijnverslaving in Nederland neemt toe.

Nooit meer aan de Oxycodon

Anna

Kleine witte pilletjes. Oxycodon. Een familielid had een stripje bij zich tijdens een familieweekend. Anna, die veel pijn heeft door een chronische aandoening en niet genoeg van haar eigen pijnstiller bij zich had, vroeg of ze ook een pilletje mocht. Het was haar eerste kennismaking met het medicijn. Een jaar later is ze verslaafd en raakt Anna volledig in paniek als ze haar Oxycodon een beetje la...

Risico’s van medicijnen

Medicijnen kunnen bijwerkingen hebben. Dit is afhankelijk van het type medicijn en de dosering. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan sufheid, misselijkheid, gewichtstoename, verminderde seksuele lust, slappe spieren, verminderd concentratie- of rijvermogen, huidreacties etcetera 

Wanneer is er sprake van een medicijnverslaving?

  • Je steeds meer medicijnen moet gebruiken om het gewenste effect te bereiken
  • Je ernstige ontwenningsverschijnselen krijgt als je geen of minder medicijnen slikt. Dit kunnen lichamelijke verschijnselen zijn zoals trillen, zweten, misselijkheid, overgeven of diarree. Of geestelijke verschijnselen zoals in paniek raken als je geen medicijnen bij je hebt.

De meest verslavende medicijnen zijn onder andere:

  • Benzodiazepinen : diazepam, lorazepam, oxazepam, rivotril et cetera
  • Opioïden: morfine, oxycodon, fentanyl, methadon et cetera
  • Anti-epilepticum: lyrica et cetera.   

Minderen of stoppen met medicijnen

Bij VNN kun je je medicijnverslaving laten behandelen. Je krijgt een aantal gesprekken met een professional van VNN. De hoeveelheid gesprekken hangt af van je vraag en problematiek. In overleg met de professional bepaal je je behandeling. 

Door de gesprekken ga je inzien dat de medicijnen die je krijgt voor een probleem, nu het probleem zélf zijn. Je krijgt voorlichting over wat verslaving nu eigenlijk is en hoe het werkt. Wat de voordelen en nadelen zijn van de medicijnen die je slikt. En hoe je bepaalde gewenste effecten kunt bereiken zónder medicijnen. Tevens leer je de momenten herkennen waarop je behoefte hebt aan medicijnen; met onze hulp leer je om beter met deze momenten om te gaan.

VNN kan de medicatieverstrekking van je huisarts overnemen (uiteraard altijd in overleg met je huisarts).