De gevaren van comazuipen

Anoniem chatten

Steeds vaker zijn er berichten over 'comazuipen'. Dat woord doet denken dat jongeren zich doelbewust bewusteloos drinken. Toch is dit vrijwel nooit een vooropgezet plan. Wat bedoelen we dan met comazuipen of binge drinken?

Waar komt het begrip 'comazuipen' vandaan?

Het begrip 'comazuipen' hebben we overgenomen uit de Duitse taal. In Duitsland spreken ze over ‘Komasaufen’. Het Engelse begrip ‘binge drinking’ dekt de lading eigenlijk beter. Daaronder wordt verstaan: het in korte tijd zoveel alcohol drinken dat je onder invloed raakt (6 glazen of meer). Onder jongeren wordt de term gebruikt als het gaat om drinken om dronken te worden. Als je te veel drinkt, zou je uiteindelijk een black-out kunnen krijgen. 

Jongeren voelen het niet aankomen
Jongeren drinken zich niet bewust in een coma. Jongeren reageren namelijk anders op alcohol dan volwassenen. Pubers die drinken voelen de dronkenschap slechter aankomen dan een volwassene. Ze voelen zich niet aangeschoten, draaierig of duizelig worden en ook reacties als slaperigheid en misselijkheid blijven lang weg. Zo wordt het kritieke punt zonder vooraankondiging bereikt. Dat laatste slokje is maar één slokje, maar genoeg om in een comateuze toestand raken. Zeker bij jongeren die voor het eerst alcohol drinken, zijn hier lang niet altijd grote hoeveelheden alcohol voor nodig. Van ‘zuipen’ hoeft dus helemaal geen sprake te zijn.

Binge drinken heeft de volgende risico’s:

  • Schade voor de organen
  • Het gaat dan met name om organen die direct met de alcohol in aanraking komen, zoals de slokdarm en de maag.
  • Grote kans op een black-out
  • Bij een black-out vergeet je wat er tijdens het drinken gebeurd is. Door de alcohol wordt de informatie niet opgeslagen in het geheugen
  • In korte tijd een stijging van de bloeddruk
  • Tijdens het drinken stijgt de bloeddruk. Alleen bij de afbraak van alcohol kan de bloeddruk weer dalen. 

Alcoholvergiftiging

Een alcoholvergiftiging kan optreden bij een promillage van 4 (promillage is de maat die de concentratie in het bloed aangeeft). Dit bereik je door meer dan 20 glazen alcohol in een paar uur te drinken. Bij jongeren kan een lager promillage al voor problemen zorgen. Bij schoolkinderen kan bij een promillage van 2 al een alcoholvergiftiging optreden.
Een alcoholvergiftiging kan je zenuwstelsel verdoven, waardoor je bewusteloos kunt raken.

Vergrote kans op hartinfarct

Het risico op een hartinfarct geldt niet zozeer voor jongeren maar wel voor mensen waarbij de bloedvaten al aangetast zijn door aderverkalking. Alcohol kan ook hartritmestoornissen veroorzaken. Hierdoor kan een bloedpropje losraken en een vat verstoppen.
Grote en snelle veranderingen in de bloeddruk zijn een verklaring voor het grote aantal hartinfarcten tijdens of direct na het weekend. Binge drinkers hebben een 5 tot 6 keer grotere kans op een hartinfarct.

Gevolgen op latere leeftijd

Tieners die op 13-jarige leeftijd met binge drinken beginnen en dit blijven doen tijdens hun tienerjaren, hebben op 24-jarige leeftijd al bijna 4 keer zoveel kans op overgewicht (obesitas) en een te hoge bloeddruk, in vergelijking met leeftijdsgenoten die nooit of bijna nooit overmatig drinken tijdens hun tienerjaren.

NIX18

Het inzicht dat alcohol en jongeren een slechte combinatie vormen, wordt steeds algemener. De nieuwe alcoholnorm voor jongeren NIX18, uit de alcoholwet die geen alcohol toestaat voor mensen onder de 18 jaar, moet aan dit besef bijdragen. 

Wil je meer weten over comazuipen en de gevaren ervan? Neem gerust contact met ons op.

Over 'binge drinken' en een alcoholvergiftiging