Ik wil iemand verwijzen

Anoniem chatten

De huisarts is voor VNN een belangrijke schakel in het doorverwijzen van mensen met beginnende of ernstige verslavingsproblemen. Omgekeerd zijn cliënten na behandeling bij VNN weer aangewezen op hun huisarts, zoals bij nazorg of bij terugval in het gebruik. 

  Verwijzen naar VNN

  Als je als huisarts, specialist of andere verwijzer besloten hebt je cliënt te verwijzen voor hulp bij verslaving of afhankelijkheid van middelen, zijn er 2 mogelijkheden:  

  BasisGGz VNN

  Bij misbruik of afhankelijkheid zonder ernstige, risicovolle of complexe bijkomende problemen. 

  "Ik ben toch niet verslaafd?"

  Werner, huisarts

  Ik had een vrouwelijke patiënt in mijn praktijk met een moeilijke thuissituatie. Mantelzorger voor haar eigen vader, zelf alleenstaande moeder met puberende kinderen, een drukke baan in het onderwijs. De vrouw sliep slecht en had stressgerelateerde klachten. Toen ze een keer liet vallen dat ze elke avond 2 tot 3 wijntjes drinkt haakte ik daar op in. Daar wilde ze eerst niks van weten. “Het is mijn...

  Specialistische GGz VNN

  Bij misbruik of afhankelijkheid mét ernstige, risicovolle of complexe bijkomende problemen. 

  Zowel BasisGGz VNN als Specialistische GGz VNN bieden zorg aan in verschillende plaatsen in Groningen, Friesland en Drenthe. We bieden hulp zo dicht mogelijk bij de woonplaats van de patiënt. 

  Verwijzen via ZorgDomein

  Je kunt je cliënt doorverwijzen via ZorgDomein.
  Je vindt Specialistische GGz VNN en BasisGGz VNN onder het kopje Psychiatrie/GGZ.

  VNN staat in ZorgDomein met alleen de hoofdlocaties, de cliënt zal echter altijd worden uitgenodigd op een locatie zo dicht mogelijk bij de woonplaats van de cliënt (een voorbeeld: een huisarts uit de omgeving Sneek verwijst naar Drachten, maar wij zorgen dat de cliënt in Sneek wordt uitgenodigd).

  Je vindt een overzicht van de locaties op de locatiekaart. Deze kun je eventueel ook uitprinten en ophangen. 

  Verwijzingen forensische zorg

  Alle verwijzingen van forensische zorg gaan middels het systeem Indicatiestelling Forensische Zorg (IFZO).
  De 3 reclasseringsorganisaties (3RO) voeren de indicatiestelling uit voor alle ambulante zorg en verblijfszorg in voorwaardelijke trajecten, met uitzondering van beschermd wonen na klinisch verblijf.

  Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, werkeenheid Indicatiestelling Forensische Zorg (NIFP/IFZ) voert de indicatiestelling uit voor alle klinische zorg en voor verblijfszorg na klinisch verblijf.
  De plaatsing van klinische zorg gaat via de Divisie Individuele Zaken (onderdeel van DJI).

  Verwijzingen reclassering

  Opdrachten tot adviesaanvraag, toezicht, werkstraf of gedragsinterventies verlopen via het verdeelpunt van de 3RO.
  Voor overdracht van een reclasseringsopdracht kan worden overlegd met de werkverdeler van onze reclasseringsafdeling. Voor contactgegevens zie bij Contact

  "Alcoholmisbruik komt veel voor, maar we vragen er te weinig naar".

  Marinka van Dijk, huisarts

  "Ik vermoed dat het percentage alcoholverslaafden in ons gebied hoger is dan gemiddeld" zegt huisarts Marinka van Dijk. De werkloosheid is aanzienlijk hier, dus komen armoede, stress en een ongezonde leefwijze gemiddeld meer voor." Sinds januari 2011 runt Van Dijk huisartsenpraktijk Noorderbreedte in Nieuw-Buinen, een dorp in de Veenkoloniën van Oost-Drenthe. Haar praktijk telt 3.300 patiënten ...

  Verwijsbrief

  Voordat de cliënt wordt uitgenodigd door VNN, is een verwijsbrief nodig.
  De (huis)arts kan een verwijsbrief meegeven aan de cliënt. Per fax naar VNN verzenden is ook mogelijk via 050 364 89 99. In verband met de vertrouwelijkheid van de gegevens is het niet mogelijk om de verwijsbrief naar ons per e-mail te versturen.

  Als je cliënt de verwijsbrief zelf heeft meegenomen, kan hij of zij zich aanmelden via 088 234 34 34 of met het aanmeldingsformulier van VNN.

  Als de aanmelding binnen is, inclusief de verwijsbrief, nemen wij contact op met de cliënt om een afspraak te maken. 

  Format verwijsbrief

  De zorgverzekeraars stellen eisen aan de verwijsbrief van de artsen die naar VNN doorverwijzen. 
  In de verwijsbrief moeten de volgende gegevens staan:

  • je naam, functie en AGB-code
  • naam, adres, geboortedatum en inschrijfnummer verzekering van de cliënt
  • je handtekening
  • de datum en de reden van verwijzing
  • op de verwijzing staat aangegeven of de verwijzing voor Generalistische Basis GGZ (BasisGGz VNN) is of gespecialiseerde GGZ (VNN)
  • een beschrijving van de psychische aandoening en voorgeschiedenis
  • de huidige medicatie

  "Ik ben toch niet verslaafd?"

  Werner, huisarts

  Ik had een vrouwelijke patiënt in mijn praktijk met een moeilijke thuissituatie. Mantelzorger voor haar eigen vader, zelf alleenstaande moeder met puberende kinderen, een drukke baan in het onderwijs. De vrouw sliep slecht en had stressgerelateerde klachten. Toen ze een keer liet vallen dat ze elke avond 2 tot 3 wijntjes drinkt haakte ik daar op in. Daar wilde ze eerst niks van weten. “Het is mijn...

  Behandelingsvormen

  In de intake wordt de ernst van de problematiek vastgesteld. Na de intake en eventuele diagnostiek (testen of vervolggesprekken met psycholoog of psychiater) bespreken we in een multidisciplinair overleg een behandelaanpak. Vervolgens bespreken we dit met de cliënt en kan de behandeling starten.

  In de meeste gevallen worden cliënten van VNN ambulant of via FACT behandeld. In een kwart van de cliënten is een opname wenselijk. Soms is dit direct al duidelijk, maar meestal is eerst uitgebreidere diagnostiek noodzakelijk voordat tot opname in een kliniek wordt overgegaan. Driekwart van onze cliënten worden ambulant behandeld gedurende een aantal weken of maanden. 

  Op de hoogte gehouden

  Je wordt tussentijds en aan het einde van het zorgtraject van je patiënt op de hoogte gehouden van de behandeling. Je ontvangt van de behandelaar een brief over het verloop van de behandeling.