Alcoholvergiftiging

Anoniem chatten

Bij een alcoholvergiftiging wordt de concentratie alcohol in het bloed, en daarmee ook in de hersenen, zo hoog dat je bewusteloos of zelfs in coma kunt raken.

Iemand kan een alcoholvergiftiging oplopen vanaf 4 promille (promillage is de maat die de concentratie in het bloed aangeeft). Dit bereik je door meer dan 20 glazen alcohol in een paar uur te drinken. De kans op bewusteloosheid is dan groot. Ook is er dan sprake van levensgevaar.

Bij 5 promille kun je in coma raken. Uiteindelijk kan het zenuwstelsel zo sterk worden verdoofd dat ook het ademhalingscentrum verlamd raakt. Dit is dodelijk. 

Risico verschilt per persoon

Het aantal glazen waarbij iemand een alcoholvergiftiging oploopt, verschilt per persoon. In een paar uur 20 glazen is een gemiddelde. Het is ook afhankelijk van:

 • geslacht, lengte en lichaamsgewicht
 • de snelheid van drinken: hoe sneller je drinkt, hoe groter het gevaar op een vergiftiging
 • aanwezigheid van voedsel in je maag (een volle maag kan het risico iets verminderen)

Jongeren en kinderen lopen meer risico op een vergiftiging door alcohol

Dat kinderen meer risico lopen komt vooral door hun lichaamsgewicht en lengte. Hoe kleiner het lichaam, hoe minder lichaamsvocht iemand heeft, hoe sneller het alcoholpromillage oploopt. Hierdoor wordt de kans op vergiftiging door alcohol verhoogd. De onvolgroeide organen van kinderen zijn extra kwetsbaar voor de giftige eigenschappen van alcohol zodat er ook eerder schade wordt veroorzaakt.

Ook vrouwen lopen meer risico dan mannen omdat ze over het algemeen minder wegen en minder lichaamsvocht hebben.

Wat kun je doen als iemand een alcoholvergiftiging heeft?

Als iemand zoveel alcohol heeft gedronken dat er gevaar is voor zijn of haar leven, volg dan de volgende EHBO-tips op:

 • schakel bij twijfel altijd professionele hulp in: 
  bel 112 en vertel wat het slachtoffer heeft gebruikt (als je dat weet)
 • stel het slachtoffer gerust
 • breng het slachtoffer naar een koele en rustige ruimte
 • plaats het slachtoffer op een deken als hij/zij anders op een koude ondergrond ligt
 • breng een bewusteloos slachtoffer in een zijligging wegens bedreigde ademhaling en grote kans op braken
 • maak nooit verwijten over het gebruik van alcohol en/of andere middelen
 • laat een vertrouwd persoon bij het slachtoffer, dat werkt kalmerend

Meer informatie?
Heb je nog vragen over een alcoholvergiftiging? Neem dan contact met ons op.