Kinderen en alcohol

Anoniem chatten

Met je kinderen praten over alcohol

Hoe praat je met je kind over drinken? Wat kun je beter wel en wat niet doen? Een aantal tips voor ouders die hun kind willen leren omgaan met alcohol. Samen kunnen we het drankgebruik onder jongeren beperken. 

1. Ga het gesprek aan

Het is belangrijk om gesprekken over alcohol in een prettige sfeer te laten verlopen.

 • Geef je kind ruimte om zijn verhaal te vertellen. Hij kan ook een bepaalde verwachting van alcohol hebben, dat het lekker of stoer is om te drinken.
 • Ga niet onderhandelen over de door jou vastgestelde leeftijdsgrens. Het werkt beter dat jij beslist en dit als regel stelt naar je kind. Stel het drinken in ieder geval uit tot je kind 18 jaar is.
 • Praat over hier en nu en niet over de toekomst, dat is letterlijk te ver weg. Noem bijvoorbeeld de gevolgen: moe zijn de volgende dag, dingen doen waar je later spijt van hebt, minder goede school- of sportprestaties.
 • Vertel over de wettelijke leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol van 18 jaar. Dit is vastgesteld omdat alcohol een stof met een verdovende werking is en schadelijke effecten heeft bij gebruik op jonge leeftijd en/of onverantwoord gebruik.

2. Stel regels

De houding van jou als ouder heeft sterkte invloed op het alcoholgebruik van jouw kind. Wees daarom duidelijk.

 • Stel de regel - tot 18 jaar geen alcohol - op tijd in. Dat betekent voordat je kind 12 jaar is. Je hebt dan de meeste kans om het moment waarop je kind voor het eerst alcohol drinkt uit te stellen. Bedenk van tevoren wat de consequenties zijn als hij zich niet houdt aan de door jou gestelde regels.
 • Wees niet te tolerant. Ouders die alcoholgebruik door hun kind toestaan of er geen mening over hebben, vergroten de kans dat hun kind gaat drinken.

3. Geef het goede voorbeeld

Als ouders het goede voorbeeld geven, werkt dat door in de opvoeding.

 • Houd jezelf aan het alcoholadvies voor volwassenen. Dit verkleint de kans dat je kind later teveel gaat drinken.
 • Stel ook regels in als je zelf (te)veel drinkt. Ook als je zelf veel drinkt, kun je toch het alcoholgebruik van je kind in de goede richting beïnvloeden.
 • Leg uit dat alcohol drinken voor een volwassene iets anders is dan voor een jongere in de groei. Vergelijk het met autorijden: een kind mag ook geen autorijden voordat hij 18 jaar is en een rijbewijs heeft.

4. Blijf op de hoogte van wat je kind doet

Probeer vanaf jongs af aan zicht te hebben op wat je kind doet.

 • Toon interesse en begrip voor de dagelijkse dingen en activiteiten van je kind. Je hebt zo de meeste kans dat je kind je vertelt wat hem bezighoudt. Dit geldt ook voor activiteiten waarbij alcohol een rol speelt. Afspraken maken en regels stellen kan dan makkelijker gaan.
 • Wissel met andere ouders ervaringen uit.

5. Maak ook afspraken bij oudere kinderen

Maak afspraken, ook als je kind ouder is dan 18 jaar en alcohol drinkt. De hersenen van een kind zijn tot het 24e jaar nog niet volledig ontwikkeld.

 • Spreek het aantal glazen af dat je kind op hooguit 1 of 2 avonden per week drinkt.
 • Spreek af dat je kind in geen geval zoveel of zo snel drinkt dat het aangeschoten of dronken wordt.
 • Sta niet toe dat je kind drinkt op de avond voordat hij naar school of werk moet. Of voorafgaand aan sporten of het besturen van een fiets, scooter of auto.
 • Bespreek de effecten en risico's van alcoholgebruik.

Webinar: hoe praat je met je kind over alcohol?

Webinar van platform Nuchtere Fries Nuchtere Fries organiseerde samen met GGD Fryslân en Verslavingszorg Noord-Nederland de webinar ‘Alcohol en opvoeding… Hoe dan?!’. Preventiemedewerker bij VNN, Marcel Seuninga, zat aan tafel. Uit literatuurstudie van het Trimbos Instituut blijkt namelijk dat bij kinderen op deze leeftijd de nieuwsgierigheid naar alcohol groter wordt. Ook gaan ze dan van de...