Hulp bij crisis

Anoniem chatten

Niet-ingeschreven cliënten bij VNN

Indien er sprake is van crisis en de cliënt is niet ingeschreven bij VNN, dan kan binnen kantoortijden contact opgenomen worden met de huisarts en buiten kantoortijden met de dokterswacht.

Buiten kantoortijden

VNN is niet bereikbaar buiten kantoortijden voor ketenpartners en cliënten, met uitzondering van de crisisdienst GGZ en Spoedeisende hulp (dit nummer is bij hen bekend).