Hulp bij crisis

Anoniem chatten

Hulp bij crisis

Heb je als zorgprofessional te maken met een cliënt in crisis? En is deze cliënt ingeschreven bij VNN? Dan kun je binnen kantoortijden een beroep doen op VNN voor (medisch) advies, inhoudelijk overleg over cliënten of afspraken over zorg. Betreft het een cliënt die niet is ingeschreven bij VNN of speelt de crisis zich af  buiten kantoortijden? Dan is volgens de landelijke afspraken de regionale GGZ crisisdienst bereikbaar voor een psychiatrische crisisinterventie. In geval van een somatische crisis, bel dan de spoedeisende hulp van het ziekenhuis in uw regio.  

Is het geen spoedeisende situatie, maar ben je toch bezorgd over je cliënt? Dan kun je als zorgprofessional contact opnemen met de consultatiedienst van VNN, voor intercollegiaal advies.
 

Ingeschreven cliënt

Als je cliënt wel is ingeschreven bij VNN, dan bel je overdag met de (regie)behandelaar van de cliënt, of met de locatie waar de cliënt in behandeling is. Kijk hiervoor bij VNN-adressen. Is het niet bekend wie of waar dat is, bel dan het algemene nummer van VNN: 088 – 234 34 34.  Je wordt dan doorverbonden met de dichtstbijzijnde locatie. 
 

Buiten kantoortijden of geen ingeschreven cliënt van VNN

VNN heeft geen eigen crisisdienst en heeft bij een psychiatrische of somatische crisis geen mogelijkheid om klinische zorg (direct) over te nemen. Als er sprake is van een psychiatrische of somatische crisis, dan is de GGZ crisisdienst of de spoedeisende hulp van het ziekenhuis de aangewezen plaats voor passende behandeling. De nummers van de crisisdiensten van de GGZ vind je hieronder:

Crisisdienst Groningen
Verwijzers vanuit de provincie Groningen kunnen dag en nacht terecht bij de Lentis-crisisdienst via 050-522 35 55.

Crisisdienst Friesland
 Verwijzers kunnen bellen met de crisisdienst van GGZ Friesland via 058 28 48 777. 

Crisisdienst Drenthe
Verwijzers hebben een persoonlijke brief ontvangen met het spoednummer. Deze is niet openbaar.

Het is niet de bedoeling dat patiënten of naasten bellen naar bovenstaande nummers, zij kunnen contact opnemen met een vaste behandelaar of hun huisarts. In dringende nood kunnen zij de dokterswacht uit de woonplaats of 112 bellen.