Veelgestelde vragen

Alcohol

Wat is Korsakov?

Korsakov is een aandoening door langdurig alcoholmisbruik, waarbij een gedeelte van de hersenen is aangetast. Korsakov-patiënten lijden aan:

 • geheugenverlies
 • verlies van het vermogen iets nieuws te leren
 • een gestoord begrip van tijd en plaats.

De naam Korsakov is afkomstig van de Russische arts Korsakov die rond 1887 artikelen schreef over het verband tussen langdurig alcoholgebruik en geheugenstoornissen.

Hoe kun je Korsakov krijgen?
Jarenlang teveel drinken kan, zeker in combinatie met een tekort aan vitamine B1, leiden tot onherstelbare hersenschade. Een tekort aan vitamine B1 ontstaat door een slecht eetpatroon en door een slechte opname van B1 in het lichaam. Overmatig alcoholgebruik leidt dikwijls tot een slecht voedingspatroon en het maakt de opname van vitamine B1 moeilijk doordat de organen zijn aangetast.

Hoe meer en hoe langer je drinkt, des te groter is de kans dat de hersenschade zich ontwikkelt tot uiteindelijk het syndroom van Korsakov. Door het hoge alcoholgebruik onder jonge mensen wordt de gemiddelde leeftijd lager. Het is bekend dat de jongste Korsakov-patiënten ongeveer 35 jaar oud zijn.

Hoe herken je het syndroom van Korsakov?
De verschijnselen van Korsakov lijken op die van dementie bij ouderen: 

 • Aantasting van het korte termijngeheugen: moeite met het opnemen en onthouden van nieuwe informatie; informatie uit het verleden kun je echter wel onthouden.
 • Desoriëntatie van tijd en plaats: je weet niet goed waar je bent en welke dag het is.   
 • Last van angst- en paniekaanvallen. 
 • Last van depressies.  
 • Moeite met het maken van plannen, plannen uitvoeren en het in actie komen.

Omdat de intelligentie lang in tact blijft, is het moeilijk om een definitieve diagnose te stellen. De patiënt lijkt redelijk te kunnen praten en weet meestal zijn tekorten goed te verbergen. Pas als de patiënt geen kans meer ziet de sociale normen in stand te houden, blijkt hoe ernstig de patiënt er aan toe is.

De hersenen van mensen die lijden aan Korsakov zijn 10-15% gekrompen. Dit kun je zien op een hersenscan.

Kun je genezen van het Korsakov-syndroom?
Genezen is niet mogelijk want een beschadiging van de hersencellen is niet te herstellen en hersencellen worden ook niet opnieuw gemaakt. Ook medicijnen geven geen kans op genezing. Medicijnen kunnen helpen om andere gevolgen van alcoholmisbruik te bestrijden of om het gestoorde gedrag te beïnvloeden.
Slechts bij een klein percentage van de mensen bij wie Korsakov is vastgesteld, is er kans op een sterke verbetering of op volledig herstel. Dit is afhankelijk van de algemene conditie van die persoon en het stadium waarin de ziekte zich heeft ontwikkeld. Als iemand waarbij Korsakov is vastgesteld, stopt met drinken, is binnen een jaar duidelijk in hoeverre iemand hersteld. Na dit jaar is de toestand stabiel en is er geen verder herstel meer mogelijk.

De grootste groep patiënten vertoont enige verbetering, maar houdt een gestoord tijdsgevoel.

Hoe wordt Korsakov behandeld?
In eerste instantie richt de medische zorg voor een Korsakov-patiënt zich op: 

 • hulp bij het stoppen met alcoholgebruik
 • vitamine B injecties  
 • gevarieerde voeding 
 • behandeling van lichamelijke en psychiatrische klachten

Als er verbetering is en de lichamelijke functies weer stabiel zijn, richt de behandeling zich vervolgens op gedragsproblemen en de geheugenstoornissen.
Korsakov-patiënten kunnen behandeld en begeleid worden in een Korsakov-kliniek. Hier kun je via een Instelling voor Verslavingszorg geplaatst worden.

Hoe kun je Korsakov voorkomen?
Het spreekt vanzelf dat het niet drinken of matig drinken van alcohol Korsakov voorkomt. Maar ook bij zware drinkers kan het ontstaan van Korsakov in veel gevallen voorkomen worden als het tekort aan vitamine B1 op tijd wordt gesignaleerd, zodat extra B1 gegeven kan worden. Het eten van producten, die rijk zijn aan vitamine B1 draagt bij tot het voorkomen van Korsakov. B1 zit voornamelijk in volkorengraanproducten, varkensvlees en peulvruchten en in kleinere hoeveelheden in melk, groente en andere vleessoorten.

Wat is een black-out?

Een black-out is geheugenverlies na een avond flink gedronken te hebben. Het is een stoornis van het korte termijn geheugen. De informatie uit het korte termijn geheugen wordt niet doorgegeven aan het lange termijn geheugen. Er wordt geen nieuwe informatie opgeslagen. Hierdoor kun je de volgende ochtend niet meer herinneren wat er is gebeurd. Je weet bijvoorbeeld niet meer hoe je thuisgekomen bent, wie je thuisgebracht heeft, wat je allemaal gezegd hebt of waar je je fiets hebt gelaten.

Het opvallende kenmerk van een black-out is dat de drinker gedurende de periode waarover geheugenverlies bestaat, ogenschijnlijk normaal functioneerde. Het kan zelfs zo zijn dat hij er voor anderen niet eens onder invloed uitziet. Zo kan hij praten, rijden en kan hij andere aangeleerde handelingen goed uitvoeren.

Hoe ontstaat het?
Een black-out kan ontstaan door snel achter elkaar veel te drinken. Een lege maag zou ook van invloed kunnen zijn omdat er dan een snellere stijging van het bloedalcoholgehalte ontstaat. Ook slaapgebrek zou een rol kunnen spelen. Als iemand en black-out heeft ligt het alcoholpromillage meestal tussen de 1,5 (dit zijn ongeveer 8 tot 10 glazen) en 3.

Kun je het voorkomen?
Een black-out is een duidelijk signaal van te veel alcohol drinken. De hersenen, die gevoelig zijn voor alcohol, zijn dan in feite niet opgewassen tegen de te grote hoeveelheid alcohol.

Het regelmatig voorkomen van een black-out wordt beschouwd als een kenmerk van problematisch drinkgedrag. Riskant wordt het als de drinker een black-out als een normaal verschijnsel gaat zien. Als iets wat er blijkbaar bij hoort.

Een black-out moet een signaal zijn dat je een volgende keer minder en minder snel moet drinken. Vitamines of medicijnen hebben geen enkele invloed.

Wat is een alcoholvergiftiging?

Bij een alcoholvergiftiging wordt de concentratie alcohol in het bloed, en daarmee ook in de hersenen, zo hoog dat je bewusteloos of in coma kan raken.

Iemand kan een alcoholvergiftiging oplopen vanaf vier promille (promillage is de maat die de concentratie in het bloed aangeeft). Dit bereik je door meer dan twintig glazen alcohol in een paar uur te drinken. De kans op bewusteloosheid is dan groot. Er is sprake van levensgevaar.

Bij vijf promille kun je in coma raken. Uiteindelijk kan het zenuwstelsel zo sterk worden verdoofd dat ook het ademhalingscentrum verlamd raakt. Dit is dodelijk.

Aantal glazen verschilt per persoon
Het aantal glazen waarbij iemand een alcoholvergiftiging oploopt, verschilt per persoon. Twintig glazen in een paar uur is een gemiddelde. Het is ook afhankelijk van:

 • geslacht, lengte en lichaamsgewicht
 • de snelheid van drinken: hoe sneller, hoe groter het gevaar op een vergiftiging
 • aanwezigheid van voedsel in je maag (een volle maag kan het risico iets verminderen)

Jongeren en kinderen lopen meer risico op een alcoholvergiftiging.
Dat komt vooral door hun lichaamsgewicht en hun lengte. Hoe kleiner het lichaam, hoe minder lichaamsvocht je hebt, hoe sneller het alcoholpromillage oploopt, waardoor de kans op een alcoholvergiftiging verhoogd wordt. De onvolgroeide organen van kinderen zijn extra kwetsbaar voor de giftige eigenschappen van alcohol zodat eerder schade wordt veroorzaakt.
Ook vrouwen lopen meer risico dan mannen omdat ze over het algemeen minder wegen en minder lichaamsvocht hebben.

Wat kun je doen als iemand een alcoholvergiftiging heeft?
Als iemand zoveel alcohol heeft gedronken dat er gevaar is voor zijn of haar leven, volg dan de volgende EHBO-tips op:

 • schakel bij twijfel altijd professionele hulp in, bel 112 en vertel wat het slachtoffer heeft gebruikt als je dat weet;
 • stel het slachtoffer gerust;
 • breng het slachtoffer naar een koele en rustige ruimte;
 • plaats het slachtoffer op een deken als hij op een koude ondergrond ligt;
 • breng een bewusteloos slachtoffer in een zijligging wegens bedreigde ademhaling en grote kans op braken;
 • maak nooit verwijten over het gebruik van alcohol en/of andere middelen;
 • laat een vertrouwd persoon bij het slachtoffer, dat werkt kalmerend.

Drugs

Is XTC schadelijk?

Het is tot nog toe niet met 100% zekerheid te zeggen of XTC schadelijk of onschadelijk is.

Als XTC gemaakt zou worden door de farmaceutische industrie zou de fabrikant, voordat hij met de productie begon, dergelijk onderzoek wel starten. Wellicht dat er dan op een gegeven moment een dosis vastgesteld kan worden die zonder risico ingenomen zou kunnen worden.

In Nederland is onderzoek gedaan naar eventuele hersenschade. De proefpersonen in dit onderzoek hadden allen veel XTC geslikt en bij hen werden stoornissen aangetoond in het geheugen en concentratie. Na dit onderzoek zijn twee vragen nog steeds onbeantwoord: kan schade ook al optreden bij matig gebruik en herstelt de schade zich weer als je met gebruik stopt? De Nederlandse onderzoekers zeggen dat je niet kunt uitsluiten dat ook één pil al schade oplevert. Er zijn echter onderzoekers die dit bestrijden. Op dit moment wordt nog steeds onderzoek gedaan.

Voorlopig moet je toch zeggen dat er eigenlijk geen veilige dosis is. Als je wilt gebruiken, kun je het risico dat je loopt wel beperken door zo min mogelijk te gebruiken. Alleen voor een speciale gelegenheid en zeker niet elk weekend.

Lees meer over XTC in het middelenoverzicht en bij de testservice van VNN.

Waar kan ik drugs laten testen?

In Nederland is er op verschillende plaatsen een testservice of inleverpunt. Bij een inleverpunt krijg je nooit direct de uitslag omdat alle middelen worden doorgestuurd naar het laboratorium. 

VNN biedt in de plaatsen Groningen, Leeuwarden en Assen een testservice. Gebruikers van uitgaansdrugs kunnen hier middelen (zowel pillen, poeders als vloeistoffen) laten testen.

Lees meer over hoe het testen in zijn werk gaat.

Hoe kan ik mijn sterke trek naar cocaïne stoppen?

De eerste stap die je moet zetten is je overtuigende besluit om je cocaïnegebruik de rug toe te keren en niet meer gebruiken.
 
Cokegebruik is vaak gekoppeld aan uitgaan in het weekend. Je begint in de loop van de week al naar het weekend te verlangen.
Een besluit om je gebruik te stoppen zal bijvoorbeeld ook kunnen betekenen dat je moet besluiten niet meer te gaan stappen. En misschien moet je nog meer veranderingen in je leefstijl doorvoeren, zodat je gemakkelijker de gevoelens van verlangen kunt  onderdrukken.
 
Om te kijken in hoeverre je door je gebruik in de problemen aan het raken bent, kun je een zelftest doen. De test helpt je in te schatten hoe het met je gebruik is gesteld. Hou verder het volgende in de gaten:

 • Cocaïne maakt je onverschillig, je lijkt alles aan te kunnen. Na de uitwerking kun je je echter schuldig en depressief voelen. Een en ander heeft weinig te maken met je persoonlijkheid, maar veeleer met de werking en nawerking van cocaïne.
 • Cocaïne laat je in stemmingen heen en weer schieten van het ene uiterste in het andere. Het ene moment kun je alles aan, het volgende voel je je huilerig en tot niets in staat. Ook die stemmingswisselingen hebben meer met het middel te maken dan met je persoonlijkheid: ze zullen voor een groot deel in de eerste drie dagen na je stoppen verdwijnen. Na ongeveer een maand zal je stemming in het algemeen stabiel zijn en voel je je veel beter. In deze periode is terugvallen in gebruik wel een risico. 
 • Cocaïne kan geestelijk een zeer sterk verlangen naar het middel veroorzaken. De stof op zich is niet zozeer verslavend, wel kan je aan de effecten van gebruik zeer verslaafd raken met nare bijverschijnselen zoals jaloerse dwanggedachten,  onbeheersbare zenuwtrekjes of overdreven seksuele verlangens.

Er is een verband tussen cocaïnegebruik en alcoholgebruik. Als je je voorneemt je coke gebruik te stoppen kan na een of twee glazen bier, of een andere alcoholische consumptie, het verlangen naar cocaïne al onweerstaanbaar worden. Wanneer je werkelijk wilt stoppen, kun je beter ook niet drinken!

Hasj en wiet

Klopt de bewering dat één keer in de maand blowen je longen reinigt?

 

Omdat de rook van hasj en wiet de luchtwegen sterk irriteert, kun je flink gaan hoesten tijdens het blowen. Vastzittende slijm komt hierdoor los. In zoverre lijkt het te kloppen dat je longen worden gereinigd door het blowen.

Slijmvorming kan door verkoudheid ontstaan, maar heel vaak is de oorzaak het roken van hasj, wiet of tabak. Teer en andere schadelijke stoffen uit de rook van deze producten beschadigen namelijk de trilharen van de longen. De trilharen zorgen ervoor dat slijm op een natuurlijke wijze de luchtwegen verlaat. Daarom is het niet goed om met rook een hoestbui op te wekken. Beter is om vervuiling van je longen te voorkomen.

Is wiet op doktersrecept verkrijgbaar?

Ja, sinds 2003 is het verstrekken van medicinale wiet op doktersrecept wettelijk geregeld. Inmiddels vergoeden de meeste ziektekostenverzekeraars de kosten hiervan uit het basispakket. Bij een aantal verzekeraars  is hiervoor een aanvullende verzekering nodig.

Kan cannabis een psychose veroorzaken?

Er is (nog) geen afdoende bewijs dat cannabis een psychose kan veroorzaken bij mensen die geen psychotisch verleden en geen aanleg voor een psychose hebben. Feit is namelijk dat van alle, naar schatting 300.000 blowers die Nederland telt, slechts een heel klein percentage psychotisch wordt. Voor zover bekend zijn dat alleen de blowers die bewust of onbewust gevoelig blijken voor psychoses.

Over de vraag of cannabis een langdurige psychose (schizofrenie) kan veroorzaken zijn de onderzoekers het niet eens. Waar echter geen twijfel over bestaat is dat cannabisgebruik een psychose kan veroorzaken bij mensen die daar aanleg voor hebben en dat cannabis op zich een psychose kan verergeren. Ook bestaat geen twijfel over het feit dat bij mensen die een psychose gehad hebben de kans op terugval groot is, als zij weer gaan gebruiken.

Mensen die aanleg hebben voor psychoses of schizofrenie is het af te raden om cannabis te gebruiken. De kans dat cannabis een psychose opwekt of een terugval in een psychose veroorzaakt is groot.
Cannabis kan wel een tijdelijke acute cannabis-psychose veroorzaken. Deze acute maar tijdelijke psychose kan optreden na gebruik van een hoge dosis cannabis. Iemand kan ernstig verward raken, last krijgen van hallucinaties, angst en opwinding. Deze toestand komt niet vaak voor en is bijna altijd het gevolg van inname van grote hoeveelheden cannabis, vaak door het eten van space-cake. In de meeste gevallen treedt er herstel op zodra het lichaam voldoende THC heeft uitgescheiden. De verschijnselen van een acute psychose zijn niet blijvend en verdwijnen snel.

Volgens onderzoek naar cannabisgebruik bestaan er sterke aanwijzingen dat:

 • cannabisgebruikers met aanleg voor een psychose door blowen op een jongere leeftijd psychotisch worden.
 • cannabis een negatieve invloed heeft op het verloop van de psychose.
 • cannabisgebruikers die aan een psychose lijden sneller, heftiger en langduriger psychotisch worden.
 • de medicijnen die psychotische patiënten moeten slikken, minder goed werken als iemand blowt. Tegelijkertijd worden de bijwerkingen van de medicijnen minder. Dit is vaak ook één van de redenen waarom geblowd wordt
 • terugval in een psychose vaker optreedt bij cannabisgebruikende patiënten dan bij niet-gebruikende patiënten.
 • cannabis door psychotische mensen vaak gebruikt wordt omdat ze bepaalde symptomen van de psychose verminderen.
 • cannabis wordt gebruikt als een vorm van zelfmedicatie tegen angsten, met name sociale angsten zoals het moeilijk kunnen praten in gezelschap. Patiënten geven aan dat dat makkelijker ging áls ze blowden en ze zich ook beter voelden áls ze gerookt hadden.

Bron:
Jellinekcentrum Amsterdam, 2003

Gokken

Waar kan ik hulp krijgen voor gokproblemen?

In Nederland zijn er in iedere regio instellingen voor verslavingszorg. Hier kan iedereen terecht met alcohol-, drugs en gokproblemen. In Friesland, Drenthe en Groningen is dat Verslavingszorg Noord Nederland (VNN).

Voor de openingstijden en telefoonnummers zie bij VNN in de buurt. Woont u niet in een van de drie noordelijke provincies, kijk dan bij de dichtstbijzijnde verslavingszorginstelling.

Naast deze professionele hulp zijn er ook zelfhulpgroepen voor gokkers en partners. In deze groepen praten gokkers met elkaar en steunen elkaar om te stoppen. Ze zijn verenigd in de AGOG, de Stichting Anonieme Gokkers Omgeving Gokkers.

Lees meer over gokken, het herkennen van gokproblemen en het omgaan met gokproblemen.

Is pokeren onschuldig?

Onderzoek naar relatie pokeren en gokken
Het spelen van poker is erg populair, vooral onder jongeren. Is poker een onschuldig spelletje of brengt het spel risico’s met zich mee? Om meer duidelijkheid te krijgen heeft Tactus Verslavingszorg in samenwerking met de Universiteit Twente onderzoek gedaan naar de mogelijke relatie tussen poker en problematisch gokken. Dit is het eerste onderzoek waarin deze relatie is onderzocht.

Maar liefst 11% van de respondenten behoort tot de categorie risicospelers en ondervindt problemen ten gevolge van het pokeren. Dit kan zich uiten in geldproblemen, ruzie, verzuim van werk/studie en schuldgevoelens. De overige 89% van de pokeraars behoort tot de categorie recreatieve spelers die pokeren voor het plezier en geen negatieve consequenties ondervinden ten gevolge van het spelen.

Als op populatieniveau ook 1 op de 10 spelers in de problemen komt door poker, dan kunnen we spreken van een fors probleem in Nederland. Vanwege een niet-representatieve steekproef mogen we deze aanname niet zomaar doen, maar dit eerste verkennende onderzoek geeft wel een indicatie van de omvang en ernst van de gevolgen van poker. Alleen een grootschalig, representatief onderzoek kan een schatting geven van de pokerpopulatie in Nederland en wordt door Tactus dan ook zeer aanbevolen.

Aangezien poker nog maar relatief kort wordt gespeeld onder het grote publiek, wordt toch met enige angst uitgekeken naar de ontwikkelingen in de komende jaren. Het lijkt er op dat het spelen van poker nog steeds populair is en het niet slechts een hype was van zeer korte duur. Als nu al blijkt dat 1-op-de-10 spelers problemen ervaart, wat betekent dat dan voor de toekomst? Van gokken en middelengebruik zoals cannabis en alcohol is bekend dat problemen zich pas na enkele jaren manifesteren. Het is dus niet ondenkbaar dat de risicogroep pokerspelers de komende jaren zal groeien.  

Profielschets risicospeler
Op basis van de onderzoeksbevindingen kan een profielschets worden gegeven van een risicovolle pokeraar. Een risicovolle pokeraar:

1. is man;
2. speelt al langer poker (meer dan 4 jaar);
3. speelt minstens 3 à 4 keer per week;
4. speelt voornamelijk op het internet;
5. speelt met hoge(re) inzetten;
6. speelt frequent cashgames (14 dagen per maand);
7. heeft een lage gedragscontrole;
8. speelt poker als afleiding en om negatieve emoties te verdringen;
9. staat minder stil bij mogelijke negatieve gevolgen van (te vaak) poker spelen.

Het onderzoek
De onderzoekspopulatie bestond uit 589 pokerspelers. Via regionale onderwijsinstellingen en via pokerfora werden respondenten benaderd voor het invullen van een digitale vragenlijst. Er is gebruik gemaakt van een convenience sample, waardoor de populatie geen representatieve steekproef vormt van pokerspelers in Nederland.  

Poker is een kansspel
Ondanks het feit dat je door oefening en ervaring beter kunt gaan pokeren, ziet de overheid poker als een kansspel. Bij een kansspel heb je weinig mogelijkheid het spel te beïnvloeden en bepaalt het lot grotendeels of je wint of verliest. Daarom valt poker onder de Wet op de Kansspelen. Sommige mensen raken de grip op het pokeren kwijt. Dit kan zich uiten in het verleggen van grenzen (met meer geld spelen, vaker spelen), het verlies terug willen winnen, afspraken vergeten en negatieve reacties uit de omgeving op het spelen van de pokeraar.

Als het pokerspel het leven van de pokeraar gaat beheersen, dan is het spelen van poker problematisch. Dit kan zich uiten in minderwaardigheidsgevoelens of verwaarlozing van de sociale contacten, maar ook in geldproblemen of slecht slapen. Het is dan belangrijk tijdig hulp in te schakelen en de problemen niet (nog) verder uit de hand te laten lopen.

Tips ter voorkoming van problematisch pokeren

 • Stel jezelf een limiet, zowel wat betreft tijd als geld.
 • Neem af en toe een pauze om afstand te nemen van het spel.
 • Probeer niet je verlies terug te winnen.
 • Speel niet onder invloed van alcohol of drugs.
 • Speel voor het plezier, niet om negatieve gevoelens te verdringen.
 • Wees alert op signalen die duiden op controleverlies.
 • Onderken het kanselement van poker.
Is gokken verslavend?

 

Bij gokken is er vooral sprake van geestelijke afhankelijkheid: een speler kan steeds sterker naar het gokken verlangen. Aan het einde van de school- of werkdag wordt de gokker bijvoorbeeld zenuwachtig of gejaagd. Zo’n speler wil zo snel mogelijk achter de gokkast staan. Een soort tolerantie kan ook optreden. De speler is meer tijd en geld aan het gokken kwijt. School, werk, hobby’s en vriendschappen gaan eronder lijden.

Bij stoppen met gokken kunnen ontwenningsverschijnselen ontstaan zoals hoofdpijn, vermoeidheid, trillingen of transpireren. Ook kunnen psychische klachten voorkomen zoals depressieve stemmingen, angsten, achterdocht, agressie, gevoelens van minderwaardigheid of schuld en soms zelfs zelfmoordgedachten.

Lees meer over het herkennen van gokproblemen.

Verslaving

Hoe lang duurt het voordat je verslaafd bent?

Er is niet één middel dat bij eenmalig gebruik tot verslaving leidt. Iemand met opzet verslaafd maken, door bijvoorbeeld ‘iets’ in zijn of haar drankje te doen, bestaat niet.

Hoe lang het duurt voordat je echt niet meer zonder het middel kunt leven hangt af van:

 • het middel
 • de reden waarom je het middel gebruikt
 • je persoonlijke gevoeligheid voor het middel.
 • hoe vaak je het middel gebruikt. Bij sommige middelen is regelmatig gebruik extra riskant omdat er een lichamelijke verslaving kan ontstaan.

Bij sommige middelen, zoals nicotine, kan een verslaving binnen enkele weken ontstaan. Ook is heroïne sterk verslavend. Cocaïne en amfetamine zijn dat minder en XTC, hasj en wiet nog minder.

Alcoholverslaving is meestal een proces van meerdere jaren. Maar als je alcohol drinkt om je zorgen te vergeten, zal je eerder verslaafd raken dan iemand die alcohol drinkt voor de gezelligheid.  

Vragen over de verslavingskliniek

Als ik word opgenomen, hoe lang ben ik dan opgesloten?
De term “opgesloten” is niet juist. In principe gaat het bij iedere opname om vrijwillige behandeling. Wij kunnen mensen niet dwingen; bovendien heeft de ervaring geleerd dat dwang doorgaans niet helpt om verslavingsproblemen aan te pakken. Als een opname op ontwennen is gericht is, kunnen we afspreken om een tijdje binnen te blijven, of om alleen in groepsverband en onder begeleiding naar buiten te gaan. We doen dat om mensen tegen zichzelf te beschermen en te helpen een moeilijke (ontwennings-)periode door te komen.
Verder verschilt de opnameduur per klinische behandeling, variërend van een aantal dagen tot een aantal maanden. Het is ook mogelijk de opnameduur individueel aan te passen.

Moet ik in één keer stoppen met gebruik?
De methode van ontgiften kan per gebruikt middel (en gebruikte hoeveelheid) verschillen. Als het om drinken van alcohol gaat, vragen we u om te stoppen met drinken. Als er heftige ontwenningsverschijnselen zijn, kan voor korte tijd medicatie voorgeschreven worden. Bij gebruik van andere middelen is het verstandig het gebruik af te bouwen of om een bepaalde periode een vervangend middel te gebruiken.

Wat moet ik de hele dag doen in de kliniek?
De klinieken hebben een dagprogramma, waaraan u deels groepsgewijs en deels individueel deelneemt. Het programma kan doorlopen tot in de avond. In het programma is er doorgaans ook tijd ingebouwd om eigen zaken te regelen. Als u niet aan het dagprogramma kan deelnemen, wordt er een alternatief besproken.

Wanneer is er bezoekuur?
De ene kliniek heeft een vast bezoekuur; bij een andere kliniek kan bezoek komen in overleg met de begeleiding. Vooral in het begin van een opname kan worden afgesproken te wachten met het ontvangen van bezoek. De reden hiervan is om zelf te wennen en tot rust te komen. En ook om de partner of familie rust te geven.
In de loop van de opname wordt geprobeerd om een van uw naasten bij de behandeling te betrekken. De partner kan worden uitgenodigd. Of er wordt (weer) contact met de kinderen gelegd, of met andere mensen die voor u belangrijk zijn.

Hoe groot zijn de slaapzalen?
In onze klinieken slapen meestal twee personen op een kamer. Als sprake is van speciale omstandigheden of als het medisch gezien noodzakelijk is, zijn er eenpersoonskamers beschikbaar.

Wat moet ik meenemen?
Het is goed om voorafgaand aan opname bij de kliniek te informeren wat nodig is. De klinieken hebben een folder, waarin de informatie staat vermeld. Deze folder krijgt u doorgaans ook van uw VNN-hulpverlener
In het algemeen moet u meenemen:
• kleren, sportkleren, ondergoed
• wat zakgeld
• toiletartikelen (zonder alcohol)
• gegevens van de ziektekostenverzekering.

Gelden er strenge regels?
In een kliniek zijn vanzelfsprekend omgangsregels. Verder worden er op het moment van opname in gezamenlijk overleg “behandel”afspraken gemaakt. Die afspraken hangen samen met het doel waarvoor u bent opgenomen. Het behandelprogramma dat samen met de cliënt wordt opgesteld, gaat er vanuit dat alleen de cliënt zelf kan zorgen dat er verandering plaats vindt.

Sta ik na de opname weer op straat?
Voor iedereen komt er het moment om de kliniek te verlaten. Dit verschilt per kliniek en opnamedoel. VNN regelt de nazorg of het vervolg na de opname in de kliniek zo goed mogelijk. Dat kan door:
• een ambulant contact voort te zetten
• aan een groep blijven deelnemen
• een verwijzing naar begeleid wonen
• een andere opvangmogelijkheid
• opname in een andere kliniek.

Wat gebeurt er als ik na opname nog niet genezen ben?
Werken aan een verslavingsprobleem gaat met vallen en opstaan. Met cliënten die weggaan, spreken we doorgaans af wat te doen als het mis dreigt te gaan.  Als dat gebeurt, gaan we met elkaar na hoe terugval heeft plaatsgevonden en wat we kunnen doen om herhaling te voorkomen. Een nieuwe opname kan nodig zijn of een andere behandeling.

Kan ik vertrekken als ik na een paar dagen weer clean ben?
Dat kunt u doen, maar de opname is dan hoogstwaarschijnlijk zinloos geweest. Verslavingsproblemen zijn niet alleen lichamelijk, maar het zit ook in gedrag, in emoties, de omgeving en in allerlei dagelijkse gewoontes. Als je alleen een paar dagen clean bent, red je het niet. Het is niet toevallig dat het woord slaaf in het woord verslaafd zit.
Maar als u denkt het tegendeel te kunnen bewijzen – u bent tenslotte vrijwillig bij ons opgenomen – kunt u inderdaad elk moment vertrekken.

Ik heb wel verslavingsproblemen maar wil  niet tussen zware alcoholisten of junkies te zitten
Verslavingsproblemen komen overal voor, in elke hoek van de maatschappij. De alcoholisten en drugsverslaafden van de straat, blijken in de kliniek ineens gewone mensen te zijn met hun eigen problemen en emoties. Je zult in elke kliniek verschillende mensen tegenkomen. Het is net zoals in de maatschappij in sportclubs, scholen, ziekenhuizen. Daar komen ook allerlei mensen samen die qua achtergrond van elkaar verschillen.

Waar kan ik terecht voor stoppen met roken?

Voor de behandeling van rookverslaving kunt u terecht bij Novae. Zie voor meer informatie Stoppen met roken bij Novae.

   

 

Overige vragen

Ik wil graag hulp. Waar kan ik naartoe bellen?

Aanmelding voor hulp bij problemen met alcohol, drugs, gokken of gamen: zie bij aanmelden
Op de pagina Moet ik betalen voor hulp treft u ook de informatie over de verzekeraars met wie VNN een contract heeft.
Nadat uw aanmelding is geregistreerd wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek op een van onze locaties. Na het intakegesprek stelt VNN een behandelplan op en bespreekt dat met u.

Als u een opname in een kliniek overweegt, moet u ook eerst contact opnemen met het hulpverleningsbureau. Zie verder bij opname in een kliniek.

Hulp bij crisis
VNN heeft geen crisisdienst. Buiten kantoortijden belt u de huisarts.
Zie bij Hulp bij crisis

Hulp bij crisis

Vragen over de verslavingskliniek

Als ik word opgenomen, hoe lang ben ik dan opgesloten?
De term “opgesloten” is niet juist. In principe gaat het bij iedere opname om vrijwillige behandeling. Wij kunnen mensen niet dwingen; bovendien heeft de ervaring geleerd dat dwang doorgaans niet helpt om verslavingsproblemen aan te pakken. Als een opname op ontwennen is gericht is, kunnen we afspreken om een tijdje binnen te blijven, of om alleen in groepsverband en onder begeleiding naar buiten te gaan. We doen dat om mensen tegen zichzelf te beschermen en te helpen een moeilijke (ontwennings-)periode door te komen.
Verder verschilt de opnameduur per klinische behandeling, variërend van een aantal dagen tot een aantal maanden. Het is ook mogelijk de opnameduur individueel aan te passen.

Moet ik in één keer stoppen met gebruik?
De methode van ontgiften kan per gebruikt middel (en gebruikte hoeveelheid) verschillen. Als het om drinken van alcohol gaat, vragen we u om te stoppen met drinken. Als er heftige ontwenningsverschijnselen zijn, kan voor korte tijd medicatie voorgeschreven worden. Bij gebruik van andere middelen is het verstandig het gebruik af te bouwen of om een bepaalde periode een vervangend middel te gebruiken.

Wat moet ik de hele dag doen in de kliniek?
De klinieken hebben een dagprogramma, waaraan u deels groepsgewijs en deels individueel deelneemt. Het programma kan doorlopen tot in de avond. In het programma is er doorgaans ook tijd ingebouwd om eigen zaken te regelen. Als u niet aan het dagprogramma kan deelnemen, wordt er een alternatief besproken.

Wanneer is er bezoekuur?
De ene kliniek heeft een vast bezoekuur; bij een andere kliniek kan bezoek komen in overleg met de begeleiding. Vooral in het begin van een opname kan worden afgesproken te wachten met het ontvangen van bezoek. De reden hiervan is om zelf te wennen en tot rust te komen. En ook om de partner of familie rust te geven.
In de loop van de opname wordt geprobeerd om een van uw naasten bij de behandeling te betrekken. De partner kan worden uitgenodigd. Of er wordt (weer) contact met de kinderen gelegd, of met andere mensen die voor u belangrijk zijn.

Hoe groot zijn de slaapzalen?
In onze klinieken slapen meestal twee personen op een kamer. Als sprake is van speciale omstandigheden of als het medisch gezien noodzakelijk is, zijn er eenpersoonskamers beschikbaar.

Wat moet ik meenemen?
Het is goed om voorafgaand aan opname bij de kliniek te informeren wat nodig is. De klinieken hebben een folder, waarin de informatie staat vermeld. Deze folder krijgt u doorgaans ook van uw VNN-hulpverlener
In het algemeen moet u meenemen:
• kleren, sportkleren, ondergoed
• wat zakgeld
• toiletartikelen (zonder alcohol)
• gegevens van de ziektekostenverzekering.

Gelden er strenge regels?
In een kliniek zijn vanzelfsprekend omgangsregels. Verder worden er op het moment van opname in gezamenlijk overleg “behandel”afspraken gemaakt. Die afspraken hangen samen met het doel waarvoor u bent opgenomen. Het behandelprogramma dat samen met de cliënt wordt opgesteld, gaat er vanuit dat alleen de cliënt zelf kan zorgen dat er verandering plaats vindt.

Sta ik na de opname weer op straat?
Voor iedereen komt er het moment om de kliniek te verlaten. Dit verschilt per kliniek en opnamedoel. VNN regelt de nazorg of het vervolg na de opname in de kliniek zo goed mogelijk. Dat kan door:
• een ambulant contact voort te zetten
• aan een groep blijven deelnemen
• een verwijzing naar begeleid wonen
• een andere opvangmogelijkheid
• opname in een andere kliniek.

Wat gebeurt er als ik na opname nog niet genezen ben?
Werken aan een verslavingsprobleem gaat met vallen en opstaan. Met cliënten die weggaan, spreken we doorgaans af wat te doen als het mis dreigt te gaan.  Als dat gebeurt, gaan we met elkaar na hoe terugval heeft plaatsgevonden en wat we kunnen doen om herhaling te voorkomen. Een nieuwe opname kan nodig zijn of een andere behandeling.

Kan ik vertrekken als ik na een paar dagen weer clean ben?
Dat kunt u doen, maar de opname is dan hoogstwaarschijnlijk zinloos geweest. Verslavingsproblemen zijn niet alleen lichamelijk, maar het zit ook in gedrag, in emoties, de omgeving en in allerlei dagelijkse gewoontes. Als je alleen een paar dagen clean bent, red je het niet. Het is niet toevallig dat het woord slaaf in het woord verslaafd zit.
Maar als u denkt het tegendeel te kunnen bewijzen – u bent tenslotte vrijwillig bij ons opgenomen – kunt u inderdaad elk moment vertrekken.

Ik heb wel verslavingsproblemen maar wil  niet tussen zware alcoholisten of junkies te zitten
Verslavingsproblemen komen overal voor, in elke hoek van de maatschappij. De alcoholisten en drugsverslaafden van de straat, blijken in de kliniek ineens gewone mensen te zijn met hun eigen problemen en emoties. Je zult in elke kliniek verschillende mensen tegenkomen. Het is net zoals in de maatschappij in sportclubs, scholen, ziekenhuizen. Daar komen ook allerlei mensen samen die qua achtergrond van elkaar verschillen.

Zijn er risico's bij het roken van een waterpijp?

Bij het roken van een waterpijp komen schadelijke en kankerverwekkende stoffen vrij als teer, koolmonoxide en zware metalen. Het roken van een waterpijp is daarom minstens even schadelijk als het roken van een sigaret. Het roken van een waterpijp kan, zelfs bij éénmalig gebruik, leiden tot koolmonoxidevergiftiging. 

Vanwege de gezondheidsrisico’s moet het gebruik van de waterpijp worden ontraden.
Bekijk het filmpje Hoe zit dat nu met de waterpijp en lees meer in de factsheet Waterpijp