Medicijnverslaving

Anoniem chatten

Medicijnen

Bij verslaving denken mensen vaak aan alcohol of drugs. Maar het kan ook zijn dat je afhankelijk bent van medicijnen. Pijnmedicatie, slaapmedicatie of kalmeringsmiddelen (bijvoorbeeld Oxazepam). Je bent niet de enige. Het aantal mensen dat afhankelijk is van medicijnen in Nederland neemt toe.

Risico’s van medicijnen
Medicijnen kunnen bijwerkingen hebben. Dit is afhankelijk van het type medicijn en de dosering. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan sufheid, misselijkheid, gewichtstoename, verminderde seksuele lust, slappe spieren, verminderd concentratie- of rijvermogen, huidreacties et cetera.

Wanneer is er sprake van verslaving?
• je steeds meer medicijnen moet gebruiken om het gewenste effect te bereiken
• je ernstige ontwenningsverschijnselen krijgt als je geen of minder medicijnen slikt. Dit kunnen lichamelijke verschijnselen zijn zoals trillen, zweten, misselijkheid, overgeven of diarree. Of geestelijke verschijnselen zoals in paniek raken als je geen medicijnen bij je hebt.

Minderen of stoppen met medicijnen
Bij VNN kun je je medicijnverslaving laten behandelen. Je krijgt een aantal gesprekken met een professional van VNN. De hoeveelheid gesprekken hangt af van je vraag en problematiek. In overleg met de professional bepaal je je behandeling. 

Door de gesprekken ga je inzien dat de medicijnen die je krijgt voor een probleem, nu het probleem zélf zijn. Je krijgt voorlichting over wat verslaving nu eigenlijk is en hoe het werkt. Wat de voordelen en nadelen zijn van de medicijnen die je slikt. En hoe je bepaalde gewenste effecten kunt bereiken zónder medicijnen. Tevens leer je de momenten herkennen waarop je behoefte hebt aan medicijnen;  met onze hulp leer je om beter met deze momenten om te gaan.

VNN kan de medicatieverstrekking van je huisarts overnemen (uiteraard altijd in overleg met je huisarts).

Wil je minderen of stoppen met medicijnen?

Hoe werkt de aanmelding bij VNN

Contact Eenmalig adviesgesprek Aanmelden voor hulp VNN belt u om een datum af te spreken voor het intakegesprek Intakegesprek op een VNN locatie Start behandeling