Medicijnverslaving

Anoniem chatten

Medicijnen

Bij verslaving denken mensen vaak aan alcohol of drugs. Maar het kan ook zijn dat je een medicijnverslaving hebt. Oxazepam bijvoorbeeld werkt verslavend. Maar ook van andere kalmeringsmiddelen, pijnmedicatie of slaapmedicatie kun je afhankelijk worden. Je bent niet de enige. Het aantal mensen met een medicijnverslaving in Nederland neemt toe.

Risico’s van medicijnen

Medicijnen kunnen bijwerkingen hebben. Dit is afhankelijk van het type medicijn en de dosering. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan sufheid, misselijkheid, gewichtstoename, verminderde seksuele lust, slappe spieren, verminderd concentratie- of rijvermogen, huidreacties etcetera 

Johan volgde de deeltijdbehandeling bij VNN in Emmen. Deze deeltijdbehandeling is voor mensen die al met hun gebruik zijn gestopt maar hulp nodig hebben bij het opbouwen van een bestaan zonder drank of drugs. Een gezin, een huis en een baan, het leven lachte de nu 38-jarige Johan toe. Op een gegeven moment kreeg Johan last van slaapproblemen. Een psychiater stelde de diagnose ADHD en ...

Lees meer

Wanneer is er sprake van een medicijnverslaving?

  • Je steeds meer medicijnen moet gebruiken om het gewenste effect te bereiken
  • Je ernstige ontwenningsverschijnselen krijgt als je geen of minder medicijnen slikt. Dit kunnen lichamelijke verschijnselen zijn zoals trillen, zweten, misselijkheid, overgeven of diarree. Of geestelijke verschijnselen zoals in paniek raken als je geen medicijnen bij je hebt.

Hoe werkt de aanmelding bij VNN

Contact Eenmalig adviesgesprek Aanmelden voor hulp VNN belt u om een datum af te spreken voor het intakegesprek Intakegesprek op een VNN locatie Start behandeling

De meest verslavende medicijnen zijn onder andere:

  • Benzodiazepinen : diazepam, lorazepam, oxazepam, rivotril et cetera
  • Opioïden: morfine, oxycodon, fentanyl, methadon et cetera
  • Anti-epilepticum: lyrica et cetera.   

Minderen of stoppen met medicijnen

Bij VNN kun je je medicijnverslaving laten behandelen. Je krijgt een aantal gesprekken met een professional van VNN. De hoeveelheid gesprekken hangt af van je vraag en problematiek. In overleg met de professional bepaal je je behandeling. 

Door de gesprekken ga je inzien dat de medicijnen die je krijgt voor een probleem, nu het probleem zélf zijn. Je krijgt voorlichting over wat verslaving nu eigenlijk is en hoe het werkt. Wat de voordelen en nadelen zijn van de medicijnen die je slikt. En hoe je bepaalde gewenste effecten kunt bereiken zónder medicijnen. Tevens leer je de momenten herkennen waarop je behoefte hebt aan medicijnen; met onze hulp leer je om beter met deze momenten om te gaan.

VNN kan de medicatieverstrekking van je huisarts overnemen (uiteraard altijd in overleg met je huisarts).