Opvoeding

Anoniem chatten

Mijn kind gebruikt

Advies voor ouders over omgaan met alcohol, drugs, gamen

Kinderen maken vaak thuis voor het eerst kennis met het gebruiken van alcohol. Ze kunnen ook veel gaan gamen. En buitenshuis zullen ze een keer met drugs in aanraking komen. Het is belangrijk om met jouw kinderen over de risico’s van alcohol, drugs en veel gamen te praten. Hoe kun je je er als ouder op voorbereiden? VNN geeft advies en hulp aan ouders van (drugs)gebruikers.
Je kunt deelnemen aan 'Help! Mijn kind gebruikt'Deze cursus organiseert VNN voor ouders die:

  • één of meerdere kinderen hebben waarbij problemen zijn door alcohol, drugs of gamen
  • hun ouderrol willen bespreken en willen oefenen met het stellen van grenzen
  • hun ervaringen willen bespreken met andere ouders

Lees meer over de cursus 'Help! Mijn kind gebruikt' en zie hoe je je hiervoor aanmeldt.

Wat weet je als ouder over drugs?

Kinderen weten soms meer over drugs dan hun ouders. Zij zullen je graag vertellen dat het allemaal wel meevalt. Weet dat drugs verschillen in uitwerking en risico. Je kunt ze niet op één hoop gooien. Verzamel daarom zelf informatie zodat je mening op feiten is gebaseerd. Lees hier meer over de verschillende drugs, de effecten en risico’s.
Ouderavond
Bezoek ook eens een ouderavond op school over het gebruik van alcohol en  drugs en gamen. Deze avonden worden zowel voor ouders van leerlingen, uit de hoogste klassen van het basisonderwijs als voor het voortgezet onderwijs, georganiseerd.

Hulp voor ouders van volwassen, gebruikende kinderen

Bent u ouder van een volwassen gebruikende zoon of dochter? En vindt u het moeilijk uw grenzen hierin te bewaken. Zou u het fijn vinden hier met andere ouders over te praten? Kijk dan bij de groepen die VNN organiseert

 

Veelgestelde vragen

  1. Jongeren moeten leren omgaan met genotmiddelen. De ene jongere zal experimenteren met alcohol, de ander met wiet. Dit uitproberen en leren maat houden hoort bij een normale ontwikkeling naar volwassenheid. Meestal hoef je je hier geen zorgen over te maken, maar veel ouders raken toch onzeker als ze ontdekken dat hun kind drugs gebruikt. Het direct verbieden leidt meestal tot stiekem gebruik. En dat gaat ten koste van het contact met je kind.

    Contact houden met je kind
    Een geruststelling: meestal gebruiken jongeren na verloop van tijd minder wiet of hasj of ze stoppen zelfs helemaal. Soms duurt een fase van uitproberen langer of is er sprake van stevig gebruik. Ook dit hoeft niet slecht af te lopen. Er kan zich een nieuwe fase aandienen waarbij je kind meer aandacht heeft voor zijn of haar werk, studie of een relatie.
    Het belangrijkste dat je kunt doen, is het contact met jouw kind over zijn drugsgebruik zo open mogelijk houden. Een paar tips:

    Vraag informatie
    Vraag je zoon of dochter wat voor soort drugs hij of zij gebruikt en zoek uit wat voor middel dit is. Het kan onnodige onzekerheid wegnemen als je weet waar je over praat. Mocht je kind een vraag stellen, dan kun je hem of haar objectieve informatie geven.

    Praat rustig en open
    Praat met je kind waarom, waar en wanneer hij of zij gebruikt. Kies een goed moment en praat er rustig en open over. Kondig aan waar je het over wilt hebben. Geef je mening, zeg eerlijk dat je bezorgd bent. Probeer te voorkomen dat emoties de boventoon voeren en veroordeel niet. Betrek ook de mening van je kind in het gesprek. Praat ook over de plezierige kanten van het gebruik. Vertel eventueel ook wat jouw eigen ervaringen met alcohol of softdrugs zijn.

    Toon interesse
    Al laat je kind soms het tegendeel blijken, toch ben je belangrijk voor hem of haar als raadgever. Toon daarom interesse in wat je kind doet en wat hem of haar beweegt. Als je dit niet doet kan jouw kind het idee krijgen dat het je allemaal niet uitmaakt wat hij of zij doet.

    Geef regels en stel grenzen
    Als jouw kind net met het gebruik van hasj of wiet begonnen is, zal er alleen op de positieve kanten gelet worden. Probeer samen met je kind afspraken te maken over de hoeveelheid en de momenten waarop hij of zij mag gebruiken. Bijvoorbeeld alleen in het weekend en niet op een schooldag of als er nog geen huiswerk is gemaakt. Het stellen van zulke grenzen geeft jouw kind het gevoel dat je betrokken en geïnteresseerd bent.

    Voorkom verveling
    Komt het gebruik van alcohol en drug voort uit verveling? Dan is het goed om samen met je kind te praten over een invulling van zijn of haar vrije tijd. Het is vaak een leuke aanleiding om samen met je kind iets te ondernemen.

    Wanneer moet ik mij zorgen maken als mijn kind blowt?
    Het blowen van je kind is riskant als er niet meer gebruikt wordt omdat het lekker of gezellig is, maar om bepaalde gevoelens of problemen weg te drukken.
    De volgende vragen kunnen helpen om te onderzoeken of je je zorgen moet maken:

    • Gaat mijn kind nog wel regelmatig naar school?
    • Is mijn kind vrolijk of maakt hij of zij een ongelukkige, gespannen of depressieve indruk?
    • Gaat mijn kind nog wel naar de sportclub?
    • Verwaarloost mijn kind zijn of haar vriendenkring?
    • Gebruikt mijn kind het blowen als troost of vlucht?

    Kan ik ook hulp krijgen als mijn kind blowt?
    Je kunt deelnemen aan een oudercursus van VNN als je je zorgen blijft maken om het blowgedrag van je kind. Kijk bijvoorbeeld bij de oudercursus 'Help! Mijn kind gebruikt' En lees meer over de gespreksgroepen voor ouders
    Natuurlijk beantwoorden we ook graag de vragen die misschien nog bij jou spelen. Neem gerust even contact met ons op.

  2. Drugs zijn middelen die de hersenen prikkelen. Ze kunnen ontspannen, verdoven, oppeppen en je waarneming veranderen waardoor je de wereld anders ziet en beleeft. Mensen gebruiken drugs voor hun plezier, om zich beter te voelen of om in een roes te komen.

    De meest gebruikte drugs zijn alcohol en tabak. Van de verboden drugs is cannabis, de verzamelnaam van hasj en wiet, de meest bekende drug.

    Lees verder op de pagina Wat voel je als je drugs gebruikt?

  3. Vind je als ouder iets ‘verdachts’ tussen de spullen van jouw kind? Gedraagt je kind zich anders dan anders en is hij of zij abnormaal vaak de deur uit?
    Als ouder wil je weten of je kind wel of niet drugs (heeft) gebruikt en hoe je dit kunt achterhalen. Ondanks de symptomen van drugsgebruik kan het toch nog lastig zijn om de waarheid goed boven tafel te krijgen. Het is belangrijk dat je met je kind in gesprek gaat om te kijken of je vermoeden juist is, of dat er misschien iets anders aan de hand is.

    Lees meer een gesprek over drugsgebruik en het stellen van regels en grenzen.

  4. Wat is binge drinken?

    Binge drinken is het in korte tijd een grote hoeveelheid alcohol drinken (6 glazen of meer).

    Onder jongeren wordt de term gebruikt als het gaat om drinken om dronken te worden.

    Dit onverstandige drinkgedrag kan zeer ernstige risico’s met zich meebrengen. Bijvoorbeeld:

    • Een veel te hoge bloeddruk
    • Een alcoholvergiftiging
    • Schade aan de organen
    • Kans op een black-out
    • Vergrote de kans op een hartinfarct.

    Bij binge drinken in de tienerjaren is de kans op overgewicht (obesitas) en een te hoge bloeddruk (op latere leeftijd) 4 keer zo groot als bij leeftijdsgenoten die niet overmatig veel drinken.

     

  5. Een black-out door alcohol is een stoornis van het korte termijn geheugen, waardoor geheugenverlies ontstaat. Je kunt je de volgende ochtend niet meer herinneren wat er gebeurd is.
    Bij iemand met een black-out ligt het alcoholpromillage meestal tussen de 1,5 (dit zijn ongeveer 8 tot 10 glazen) en 3.
    Een black-out is een duidelijk signaal van veel te veel alcohol drinken. De hersenen, die gevoelig zijn voor alcohol, kunnen dit gewoon niet aan.

    Lees meer over een black-out door alcohol.

     

     

     

     

  6. Bij een vergiftiging door alcohol wordt de concentratie alcohol in je bloed en hersenen zo hoog dat je bewusteloos, of in coma kunt raken. In een coma kan het zenuwstelsel zo sterk verdoofd worden dat ook je ademhalingscentrum verlamd raakt, wat dodelijk is.

    Je kunt een alcoholvergiftiging oplopen vanaf 4 promille (promillage: de maat die de concentratie van alcohol in het bloed aangeeft). Dit bereik je door meer dan 20 glazen alcohol in een paar uur te drinken.

    Hoe snel je een alcoholvergiftiging krijgt, verschilt sterk per persoon. Jongeren krijgen het eerder, omdat ze minder lichaamsvocht hebben.
     

Je kinderen en drugs

Is jouw kind aan de drugs?

Jongeren komen vroeg of laat in aanraking met drugs. En misschien is jouw kind al aan de drugs?
Het is belangrijk om er op tijd over te praten, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Veel ouders weten over het algemeen niet zoveel over de verschillende drugs. Om je bij een gesprek wat meer houvast te geven, geven we een aantal tips.
Lees ook Ik vermoed drugsgebruik

Weet welke drugs er zijn en wat ze doen

Drugs verschillen in uitwerking en risico. Je kunt ze niet op één hoop gooien. Kinderen weten soms meer over drugs dan hun ouders en zullen jou graag vertellen dat het allemaal wel meevalt. Daarom is het belangrijk dat je zelf informatie verzamelt, zodat jouw mening op feiten is gebaseerd.
De belangrijkste zaken per middel vind je op de pagina Meest gebruikte drugs.

Praat op tijd met je kind over drugs

Het is verstandig om op tijd met jouw kind over drugs en druggebruik te praten. Op tijd wil zeggen voordat je kinderen ermee in aanraking komen. Praat over hasj en wiet met kinderen vanaf ongeveer 12 jaar. Kies in ieder geval een geschikt moment waarop je tijd hebt om er uitgebreid over te praten. Het is niet alleen een kwestie van praten, vertellen en discussiëren. Ook het stilstaan bij jouw eigen ervaringen, jouw houding en voorbeeldgedrag zijn van groot belang.

Geef regels en grenzen aan als jouw kind aan de drugs is

Leg, als je kind aan de drugs is of ermee in aanraking komt, uit wat je niet wilt en waarom. Misschien denkt je kind er heel anders over, maar hij of zij weet dan in ieder geval wat jouw mening is. Maak afspraken. Houd hierbij rekening met de belevingswereld van jouw kind.

Meer advies nodig?

Wil je als ouder meer weten over het omgaan van kinderen met drugs, alcohol of andere verslavende gewoontes?
Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.
Je kunt ook met ons chatten.

NIX 18

Hoe omgaan met alcohol?

Jongeren verdragen alcohol slechter dan volwassenen. Ze zijn nog in de groei, wegen minder en zijn kleiner. De effecten van alcohol voelen ze hierdoor sneller en heviger. Uit onderzoek blijkt dat vroeg beginnen met drinken de kans op alcoholproblemen op latere leeftijd vergroot.

Stel het eerste drankje uit

Zorg dat jouw kind het eerste drankje met alcohol zo lang mogelijk uitstelt. In ieder geval tot hij of zij 18 jaar is.
Drinken op jonge leeftijd brengt namelijk te veel risico's met zich mee.

Als ouders kun je het drinkgedrag van je kinderen op verschillende manieren beïnvloeden. De belangrijkste tips zijn:

  • Praat met je kind over alcohol
  • Stel regels
  • Geef het goede voorbeeld
  • Blijf op de hoogte van wat je kind doet

Lees ook alle tips voor ouders over hoe jij je kind om leert gaan met alcoholgebruik.

Meer informatie over jouw kind en NIX18

Blad van NIXMeer weten over hoe je het beste met je kind om kunt gaan als hij of zij alcohol wil drinken en nog geen 18 is? Download dan het Blad van NIX.Dit magazine maakt ouders op een leuke manier wijzer over de achtergrond en het waarom van NIX18. Met de laatste inzichten op het gebied van schadelijkheid, een Puberhandleiding en tips en tricks om op een goede manier het gesprek aan te gaan en regels te stellen, ook in moeilijke situaties.

Of wil je meer weten over de regel NIX18?

Neem dan contact op met VNN.
Wij informeren je graag. 

Gamen, spel of verslaving?

Hoeveel uur gamen per dag?

Gamen, digitale spelletjes doen, is populair bij kinderen. Je gunt ze deze leuke bezigheid, maar het kan je ook zorgen geven. Want hoeveel uur gamen per dag is nog gezond?

Over zowel de positieve als negatieve kanten, signalen van gameverslaving en wanneer er sprake is van gameverslaving, lees je bij meer informatie over Gamen

Tips en adviezen voor ouders

Lees meer bij Omgaan met gamers over wat u als ouder of opvoeder kan doen om het gamen leuk te houden.

Advies of hulp nodig?

Voor hulp bij problemen door overmatig gebruik van internet of overmatig gamen kun je contact opnemen met VNN.