Uw kind en alcohol

Jongeren verdragen alcohol slechter dan volwassenen. Ze zijn nog in de groei, wegen minder en zijn kleiner. De effecten van alcohol voelen ze hierdoor sneller en heviger. Uit onderzoek blijkt dat vroeg beginnen met drinken, de kans op alcoholproblemen op latere leeftijd verhoogt.

Stel het eerste drankje uit
Stel het drinken van uw kind zo lang mogelijk uit. In ieder geval tot ze 18 jaar zijn. Drinken op jonge leeftijd brengt te veel risico's met zich mee.
Ouders kunnen het drinkgedrag van hun kinderen op verschillende manieren beïnvloeden. De belangrijkste tips zijn:

  • Praat met uw kind over alcohol
  • Stel regels
  • Geef het goede voorbeeld
  • Blijf op de hoogte van wat uw kind doet

Lees ook de Tips voor ouders over hoe om te gaan met uw kind en alcohol.

Film "De familie Groendijk worstelt met NIX18"
Bekijk de realistische film waarin acteurs een gezinssituatie spelen: Martijn van 15 jaar vindt dat hij mag drinken omdat vrienden dat ook mogen. Wat denken zijn ouders? En hoe gaan zijn ouders zelf om met alcohol? Wat vindt zijn jongere zusje Maaike hiervan?

De film (14 minuten) is een spiegel voor ouders en pubers.

FAMILIE GROENDIJK WORSTELT MET NIX18