Meerjarenbeleidsplan

Anoniem chatten

Als lerende organisatie op weg naar excellentie

Het meerjarenbeleidsplan is gebaseerd op de opbrengst van de beleidsdag op 29 september 2015 met 40 medewerkers uit alle lagen van de organisatie, leden van de Ondernemingsraad en Cliëntenraad. Samen hebben we teruggekeken, stilgestaan bij het heden en perspectieven naar de toekomst verkend. 

Meerjarenbeleidsplan 2015 -2020