Verslaving en een ongezonde leefstijl. Een gevaarlijke combinatie.

Anoniem chatten

Nieuwe onderzoekslijn VNN richt zich op Healthy Ageing

Verslaving en een ongezonde leefstijl vormen een gevaarlijke combinatie. Neem als voorbeeld een cliënt van VNN. Sabine werd behandeld voor het gebruik van diverse middelen. Na deze behandeling werd gekeken hoe de kans op terugval kon worden beperkt. Leefstijl bleek een ontzettend belangrijke factor. Sabine haar voedingspatroon (geen ontbijt, vaak warme maaltijd overslaan) en bewegingspatroon (geen sport) zorgden in combinatie met veel stress voor een grotere kans op terugval. Daarom was het erg belangrijk om ervoor te zorgen dat Sabine gezonder ging leven, om dat risico terug te brengen. Een treffend voorbeeld van het verband tussen verslaving en een ongezonde leefstijl.

In dat kader is VNN begonnen met de nieuwe onderzoekslijn Healthy Ageing. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat niet alleen Sabine maar veel mensen met een verslavingsprobleem een ongezonde leefstijl hebben. Dat kan ernstige gevolgen hebben voor de kwaliteit en de duur van het leven van de cliënt. Tevens zorgt het voor hogere zorgkosten. De onderzoekslijn Healthy Ageing is erop gericht om de cliënt op elk moment en elke plek te motiveren  voor een gezonde keuze ten behoeve van een voorspoedig en stabiel herstel.

Binnen de onderzoekslijn Healthy Ageing wil VNN onderzoeken hoe thema’s als voeding, beweging en slapen makkelijker en leuker in de behandeling van mensen met verslavingsproblematiek kunnen worden geïntegreerd. Daarnaast wordt gezocht naar educatie omtrent een gezonde leefstijl en wat de effecten van psychofarmaca zijn op de leefstijl. Het verduurzamen van de (gezondheids)zorg is het bovenliggende doel. Dit omdat er niet alleen wordt bijgedragen aan de gezondheid, het welzijn en de participatie van burgers, maar ook omdat er gewerkt wordt aan het verbeteren van de beroepspraktijk en de beheersbaarheid van de zorgkosten.

Met de onderzoekslijn wil VNN multidisciplinaire initiatieven gericht op Healthy Ageing binnen VNN bevorderen, monitoren en met elkaar verbinden. Er wordt al samengewerkt met andere partijen, maar VNN staat uiteraard open voor verdere samenwerking met andere partijen, die ook een bijdrage kunnen leveren aan het thema Healthy Ageing. Neem daarvoor contact op met Margreet van der Meer (Manager onderzoek) via m.vandermeer@vnn.nl