Comazuipen: wat is het en hoe gevaarlijk is het? - VNN

Anoniem chatten

Comazuipen

Steeds vaker zijn er berichten over 'comazuipen'. Het woord 'comazuipen' doet ons denken aan jongeren die zich doelbewust bewusteloos drinken. Toch is dit vrijwel nooit een vooropgezet plan. Wat bedoelen we dan met 'comazuipen'?

Waar komt het begrip 'comazuipen' vandaan?

Het begrip 'comazuipen' hebben we overgenomen uit de Duitse taal. In Duitsland spreken ze over ‘Komasaufen’. Het Engelse begrip binge drinking’ dekt de lading eigenlijk beter. Onder binge drinken wordt verstaan: het in korte tijd zoveel alcohol drinken dat je onder invloed raakt.
Een ander woord voor 'comazuipen' zou ‘roesdrinken' kunnen zijn.

Jongeren voelen het niet aankomen

Jongeren drinken zich niet bewust in een coma. Jongeren reageren namelijk anders op alcohol dan volwassenen. Pubers die drinken voelen de dronkenschap slechter aankomen dan een volwassene. Ze voelen zich niet aangeschoten, draaierig of duizelig worden en ook reacties als slaperigheid en misselijkheid blijven lang weg. Zo wordt het kritieke punt zonder vooraankondiging bereikt. Er is dan slechts een klein slokje nodig om in een comateuze toestand te raken. Zeker bij jongeren die voor het eerst alcohol drinken, zijn hier lang niet altijd grote hoeveelheden alcohol voor nodig. Van ‘zuipen’ hoeft dus helemaal geen sprake te zijn.

Kans op alcoholvergiftiging

Het snel achter elkaar drinken van alcohol, het zogeheten binge drinken, kan leiden tot allerlei lichamelijke en geestelijke klachten en vormt een groot risico op het ontstaan van een acute alcoholvergiftiging. Alcoholvergiftiging kan levensbedreigend zijn en medische hulp is dan direct noodzakelijk.

NIX18

Het inzicht dat alcohol en jongeren een slechte combinatie vormen wordt steeds algemener. De nieuwe alcoholnorm voor jongeren NIX18, uit de alcoholwet die geen alcohol toestaat voor mensen onder de 18 jaar, moet aan dit besef bijdragen. 

Wil je meer weten over comazuipen en de gevaren ervan? Neem gerust contact met ons op.

Over 'binge drinken' en een alcoholvergiftiging

 1. Bij een vergiftiging door alcohol wordt de concentratie alcohol in je bloed en hersenen zo hoog dat je bewusteloos, of in coma kunt raken. In een coma kan het zenuwstelsel zo sterk verdoofd worden dat ook je ademhalingscentrum verlamd raakt, wat dodelijk is.

  Je kunt een alcoholvergiftiging oplopen vanaf 4 promille (promillage: de maat die de concentratie van alcohol in het bloed aangeeft). Dit bereik je door meer dan 20 glazen alcohol in een paar uur te drinken.

  Hoe snel je een alcoholvergiftiging krijgt, verschilt sterk per persoon. Jongeren krijgen het eerder, omdat ze minder lichaamsvocht hebben.
   

 2. Wat is binge drinken?

  Binge drinken is het in korte tijd een grote hoeveelheid alcohol drinken (6 glazen of meer).

  Onder jongeren wordt de term gebruikt als het gaat om drinken om dronken te worden.

  Dit onverstandige drinkgedrag kan zeer ernstige risico’s met zich meebrengen. Bijvoorbeeld:

  • Een veel te hoge bloeddruk
  • Een alcoholvergiftiging
  • Schade aan de organen
  • Kans op een black-out
  • Vergrote de kans op een hartinfarct.

  Bij binge drinken in de tienerjaren is de kans op overgewicht (obesitas) en een te hoge bloeddruk (op latere leeftijd) 4 keer zo groot als bij leeftijdsgenoten die niet overmatig veel drinken.

   

 3. Een black-out door alcohol is een stoornis van het korte termijn geheugen, waardoor geheugenverlies ontstaat. Je kunt je de volgende ochtend niet meer herinneren wat er gebeurd is.
  Bij iemand met een black-out ligt het alcoholpromillage meestal tussen de 1,5 (dit zijn ongeveer 8 tot 10 glazen) en 3.
  Een black-out is een duidelijk signaal van veel te veel alcohol drinken. De hersenen, die gevoelig zijn voor alcohol, kunnen dit gewoon niet aan.

  Lees meer over een black-out door alcohol.