Comazuipen: wat is het en hoe gevaarlijk is het? - VNN

Anoniem chatten

Steeds vaker zijn er berichten over 'comazuipen'. Het woord 'comazuipen' doet ons denken aan jongeren die zich doelbewust bewusteloos drinken. Toch is dit vrijwel nooit een vooropgezet plan. Wat bedoelen we dan met 'comazuipen'?

Waar komt het begrip 'comazuipen' vandaan?

Het begrip 'comazuipen' hebben we overgenomen uit de Duitse taal. In Duitsland spreken ze over ‘Komasaufen’. Het Engelse begrip binge drinking’ dekt de lading eigenlijk beter. Onder binge drinken wordt verstaan: het in korte tijd zoveel alcohol drinken dat je onder invloed raakt.
Een ander woord voor 'comazuipen' zou ‘roesdrinken' kunnen zijn.

Jongeren voelen het niet aankomen

Jongeren drinken zich niet bewust in een coma. Jongeren reageren namelijk anders op alcohol dan volwassenen. Pubers die drinken voelen de dronkenschap slechter aankomen dan een volwassene. Ze voelen zich niet aangeschoten, draaierig of duizelig worden en ook reacties als slaperigheid en misselijkheid blijven lang weg. Zo wordt het kritieke punt zonder vooraankondiging bereikt. Er is dan slechts een klein slokje nodig om in een comateuze toestand te raken. Zeker bij jongeren die voor het eerst alcohol drinken, zijn hier lang niet altijd grote hoeveelheden alcohol voor nodig. Van ‘zuipen’ hoeft dus helemaal geen sprake te zijn.

Kans op alcoholvergiftiging

Het snel achter elkaar drinken van alcohol, het zogeheten binge drinken, kan leiden tot allerlei lichamelijke en geestelijke klachten en vormt een groot risico op het ontstaan van een acute alcoholvergiftiging. Alcoholvergiftiging kan levensbedreigend zijn en medische hulp is dan direct noodzakelijk.

NIX18

Het inzicht dat alcohol en jongeren een slechte combinatie vormen wordt steeds algemener. De nieuwe alcoholnorm voor jongeren NIX18, uit de alcoholwet die geen alcohol toestaat voor mensen onder de 18 jaar, moet aan dit besef bijdragen. 

Wil je meer weten over comazuipen en de gevaren ervan? Neem gerust contact met ons op.

Over 'binge drinken' en een alcoholvergiftiging