Telefonische hulpdienst Trek aan de bel

Anoniem chatten

Trek aan de bel

Heeft u vragen over uw verslaving of het herstel daarvan?
Ziet u het even niet meer zitten?
Bent u bang dat u toch weer gaat gebruiken?


Bel dan de telefonische hulpdienst Trek aan de bel: 0800 020 27 21 Telefonische hulpdienst Trek aan de bel

7 dagen per week bereikbaar
Trek aan de bel is bedoeld voor cliënten en ex-cliënten, maar ook voor naastbetrokkenen en mensen met andere vragen over of problemen met verslaving.

De telefoondienst heeft een bereikbaarheidsdienst van 7 dagen per week tussen 09.00 uur en 23.00 uur. De dienstverlening is gratis en anoniem.

Luisterend oor
Ervaringsdeskundige vrijwilligers, die kennis van en zelf ervaring hebben met verslaving, bemensen de telefoon. De vrijwilligers bieden een luisterend oor. Ze kunnen de beller niet adviseren of verwijzen.
De vrijwilligers zijn bekend met de zorg die VNN biedt en weten welke andere maatschappelijke organisaties er zijn in het werkgebied van VNN.

Als u behoefte heeft aan een luisterend oor bij dreigende terugval in gebruik van verslavende middelen Trek dan aan de bel:  0800  020 27 21