Groepstraining Medicijnverslaving

Anoniem chatten

Bij verslaving denken mensen vaak aan alcohol of drugs. Maar het kan ook zijn dat je afhankelijk bent van medicijnen.

Heb je steeds meer medicijnen nodig om het gewenste effect te bereiken? En heb je ontwenningsverschijnselen als je geen of minder medicijnen slikt (zoals bijvoorbeeld trillen, misselijkheid of in paniek raken als je geen medicijnen bij je hebt)? Dan is de groepstraining medicijnverslaving misschien iets voor jou.


Bij medicijnverslaving kun je aan de volgende middelen denken:

  • Benzodiazepinen : diazepam, lorazepam, oxazepam, rivotril et cetera
  • Opioïden: morfine, oxycodon, fentanyl, methadon et cetera
  • Anti-epilepticum: lyrica et cetera.   

Inhoud groepstraining

VNN organiseert een groepstraining omdat we uit ervaring weten dat mensen die willen stoppen met medicijnen herkenning bij elkaar vinden. 

De eerste sessies zijn gericht op bewustwording van het probleem. Wat doen de medicijnen met je (sociaal, psychisch en lichamelijk)? En wat zijn de risicofactoren van (afhankelijkheid van) medicijnen? Je gaat inzien dat de medicijnen die je krijgt voor een probleem, nu het probleem zélf zijn. Vervolgens is er aandacht voor het omgaan met ‘trek’ en stress en verandering van gedachten. In de laatste sessies ligt de nadruk op het voorkomen van terugval.

Met alle deelnemers wordt een persoonlijk afbouwschema opgesteld. Het doel is stoppen met medicijnen (en in sommige gevallen minderen als je bijvoorbeeld een aandoening hebt waarvoor je medicijnen moet blijven slikken).

Programma

Hoe vaak en hoe lang? 8 bijeenkomsten van 2 uur
Wanneer precies? Wekelijks (dus 8 weken) 

Heb je vragen over deze training?

Bel dan: 088 234 34 34 of mail ons.