MDFT: Therapie voor het hele gezin

Anoniem chatten

MultiDimensionele FamilieTherapie (MDFT)

MultiDimensionele FamilieTherapie (MDFT) is een behandeling voor jongeren en het gezin voor extra ondersteuning. De therapie is in 1985 in Amerika ontwikkeld en daar succesvol in praktijk gebracht. Net als overal waar deze behandelingsmethode professioneel uitgevoerd wordt, zijn ook in Nederland de resultaten uitstekend te noemen. Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) heeft MDFT naar de situatie van Noord Nederland vertaald. 

Wie is de doelgroep?

MDFT is bedoeld voor jongeren vanaf 12 jaar en het gezin waarin zij leven. De jongeren kunnen ernstig probleemgedrag vertonen zoals bijvoorbeeld: (overmatig) gebruik van alcohol of drugs, spijbelen, weglopen en antisociaal gedrag. Vaak is een belangrijke onderliggende oorzaak van dat gedrag van psychopathologische aard, bijvoorbeeld middelenmisbruik en -afhankelijkheid, een gedragsstoornis of een ontwikkelingsstoornis. Daarnaast kunnen ook angst en depressie een rol spelen. Een jongere die met een of meer van deze problemen of stoornissen te kampen heeft, kan in aanmerking komen voor MDFT. De problematiek hoeft echter niet ernstig te zijn wil er een mogelijkheid zijn voor het MDFT-programma. Om erger te voorkomen kan het programma ook preventief worden ingezet.

Jongere, gezin én omgeving
Omdat de problemen nooit uitsluitend op de jongere in kwestie zijn terug te voeren, richt MDFT zich altijd op vier kerngebieden uit het leven van een jongere: de jongere zelf, zijn ouders, zijn gezin en de externe betrokkenen, zoals school, werk, vrienden en vrije tijd. Ook netwerkpartners als justitie en CJG kunnen betrokken worden bij de hulpverlening.Uit verschillende praktijkonderzoeken is gebleken dat een dergelijke brede aanpak het meeste effect heeft bij deze doelgroep.

Doelen

 • Het verbeteren van de band tussen ouders en jongere en het doorbreken van de neerwaartse spiraal waarin zij beland zijn. Hen helpen weer in gesprek te komen met elkaar.
 • Het in kaart brengen van beschermende- en risicofactoren, zowel in- als extern.
 • Het versterken en verbreden van competenties en sterke punten van het gezin en de individuen.
 • Het  samen scheppen van nieuwe kaders en nieuwe ervaringen die tot succesgedrag  en succeservaringen leiden.
 • Het versterken van positieve ervaringen in alle levensgebieden (school, vrije tijd, werk, sociale contacten).
 • Leren omgaan met persoonlijkheidsproblematiek van jongere of ouder.
 • Vermindering of stoppen van alcohol- en drugsgebruik en voorkomen van terugval.

Interventies

 • Motiveren voor verandering
 • Mocht het nodig zijn: leren omgaan met agressie door ouders en jongere
 • Verbeteren van communicatieve en andere vaardigheden
 • Hanteerbaar maken van conflicten tussen ouders en kinderen
 • Hanteerbaar maken van relatieproblematiek tussen ouders
 • Verbeteren en trainen van ouderschaps- en opvoedingsvaardigheden, zoals grenzen stellen, structuur bieden, liefde en waardering en respect  tonen.
 • Eigenwaarde van jongere en ouders vergroten, vertrouwen herstellen.
 • Interventies bij instanties ten gunste van de jongere
 • Korte klinische opnames, bijvoorbeeld om af te kicken
 • Terugvalpreventie
 • Nazorg

De teams
De jongere en zijn gezin die een MDFT programma volgen, krijgen hulp en begeleiding van een team bestaande uit VNN therapeuten. Er is altijd één therapeut die als contact- en vertrouwenspersoon voor alle betrokken partijen fungeert. 

In de praktijk
Iedere week heeft de behandelende therapeut in principe twee tot drie persoonlijke ontmoetingen met de jongere, de ouders en de gezinsleden samen, waarbij soms ook een derde – zoals een leraar – aanwezig kan zijn. Die ontmoetingen kunnen plaats vinden bij de gezinnen thuis. Verder onderhoudt de therapeut in overleg met de jongere en ouders contact en overlegt hij met bijvoorbeeld de werkgever, de school en de rechtbank. De duur van MDFT is standaard een half jaar. Als er sprake is van LVB duurt het traject 9 maanden. In enkele bijzondere situaties wordt een verlenging toegekend en soms wordt de behandeling eerder afgerond. 

Aanmelding
De huisarts kan voor een verwijzing zorgen voor MDFT. Maar de jongere of ouder kan zich ook zelf aanmelden

Meer informatie
Wil je meer weten of je aanmelden, neem dan contact op met VNN via telefoonnummer 088 - 234 34 34

Het hele gezin in behandeling met MDFT

Het gezin in behandeling met MDFT In dit filmpje vertellen therapeuten Joyce Chhatta en Annelies Tuinstra over MDFT, multidimensionele familietherapie. Hierbij krijgt het hele gezin therapie, niet alleen de persoon met een verslaving. Tijdens de behandeling is er ruimte om te praten over de thuissituatie, school, werk, relaties, etc. MDFT is bedoeld voor jongeren vanaf 12 jaar en het gezin w...