Waardering VNN door cliënten

Anoniem chatten

Cliënttevredenheid

Aan het eind van de behandeling vragen we aan cliënten wat ze van de behandeling hebben gevonden. Dit doen we met behulp van een korte vragenlijst; de CQ index (Consumer Quality Index). Over het jaar 2018 zijn in totaal 1362 CQI vragenlijsten binnen VNN afgenomen en zien we op een aantal thema’s een verbetering in de cliënttevredenheidscijfers. 

De vragen gaan onder andere over:

 • informatie
 • bejegening door de behandelaren 
 • inhoud en effect van behandeling  
 • meebeslissen. 

Belangrijkste resultaten

 • VNN krijgt als gemiddeld rapportcijfer een 8,3.
 • Veruit de meeste cliënten voelen zich altijd of meestal serieus genomen door de behandelaar, ruim 93% zegt dat dit altijd of meestal het geval is.
 • Een heel groot aantal cliënten zegt dat de behandelingsmogelijkheden zijn besproken, 66% van de cliënten zegt dat dit helemaal is gedaan, en 26,5% zegt dat dit grotendeels is besproken.
 • Van alle cliënten geeft 89% aan dat met hen besproken is wat zij van de behandeling kunnen verwachten. In 11% van de gevallen geeft de cliënt aan dat dit deels, een beetje of niet is gebeurd.
 • Een kleine 40% heeft volledige informatie gehad over zelfhulpprogramma’s, cliëntenondersteuning en/of patiëntenverenigingen, en ruim 23% zegt hierover grotendeels geïnformeerd te zijn.
 • Voor ruim 88 % van de cliënten geldt dat zij helemaal of grotendeels hebben kunnen meebeslissen. Dat geldt ook voor de vraag of de cliënten vinden dat zij de keuze hebben gehad naasten bij hun behandeling te betrekken (89,5 %). 
 • Op de vraag of de behandeling naar wens is uitgevoerd, zegt een kwart dat dit deels of grotendeels is gebeurd, en ruim 70% geeft aan dat de behandeling helemaal naar wens is uitgevoerd.

Bekijk hier alle resultaten van de CQ index over 2018.

Uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek

Het onderzoek laat zien dat cliënten tevreden zijn over onze zorg. Maar, het kan altijd beter en daarom gebruiken we de uitkomsten van het onderzoek ter inspiratie om onze zorg nóg beter te maken. VNN bespreekt de uitkomsten van het cliëntentevredenheidsonderzoek met de cliëntenraad. Daarbij wordt afgesproken welke acties ondernomen worden om de tevredenheid van cliënten te verbeteren.

Zorgkaart Nederland

Naast de korte vragenlijst die VNN cliënten voorlegt aan het einde van de behandeling, hebben cliënten ook de mogelijkheid om direct online de zorg van VNN te waarderen bij Zorgkaart Nederland. Aan de hand van een paar vragen geven cliënten aan hoe ze een behandeling ervaren hebben. Ook komt naar voren of ze een behandelaar, instelling of locatie bij een ander zouden aanbevelen.
Zie voor de waardering van VNN bij Zorgkaart Nederland

Bezoek van Cliëntenraad

De cliëntenraad bezoekt en praat regelmatig met de verschillende cliëntengroepen op alle locaties. De cliëntenraad zorgt ervoor dat er geluisterd wordt naar ieders mening of klachten over bijvoorbeeld de behandeling of de huisvesting. De cliëntenraad geeft de signalen door aan de verantwoordelijke leidinggevende.

Klachten

Het kan natuurlijk zijn dat je niet tevreden bent over hoe je bent behandeld of hoe bepaalde zaken zijn geregeld. VNN vindt het van belang dat jij jouw opmerkingen of klachten aangeeft. Dat geeft VNN de mogelijkheid om de fout te herstellen of naar een oplossing te zoeken. Lees meer informatie over hoe je een klacht kunt indienen.