Waardering VNN door cliënten

Anoniem chatten

Aan het eind van de behandeling vragen we aan cliënten wat ze van de behandeling hebben gevonden. Dit doen we met behulp van een korte vragenlijst; de CQ index (Consumer Quality Index). Over het jaar 2019 zijn in totaal 646 CQI vragenlijsten binnen VNN afgenomen en zien we op een aantal thema’s een verbetering in de cliënttevredenheidscijfers. 

De vragen gaan onder andere over:

 • informatie
 • bejegening door de behandelaren 
 • inhoud en effect van behandeling  
 • meebeslissen. 

Belangrijkste resultaten

 • VNN krijgt als gemiddeld rapportcijfer een 7,7.
 • Veruit de meeste cliënten voelen zich serieus genomen door de behandelaar, 98% zegt dat dit altijd of meestal het geval is. Dit is gestegen ten opzichte van 2018, toen was dit 95%. Op het onderwerp Bejegening scoren wij een 4.9 op een schaal van 5. Dit betekent dat onze cliënten zich heel serieus genomen voelen tijdens hun behandeling bij VNN.
 • 92% van de cliënten geeft aan helemaal of grotendeels informatie te hebben gekregen over de behandelingsmogelijkheden voor de klachten.
 • Van alle cliënten geeft 91% aan dat helemaal of grotendeels met hen besproken is wat zij van de behandeling kunnen verwachten.
 • 63% van de cliënten heeft helemaal of grotendeels informatie gehad over zelfhulpprogramma’s, cliëntenondersteuning en/of patiëntenverenigingen.
 • Voor ruim 90% van de cliënten geldt dat zij helemaal of grotendeels hebben kunnen meebeslissen over hun behandeling. Op het onderwerp Samen beslissen scoort VNN een 4.6 op een schaal van 5
 • 87% van de cliënten geven aan dat zij de keuze hebben gehad naasten bij hun behandeling te betrekken.
 • Op de vraag of de behandeling naar wens is uitgevoerd zegt 93% van de cliënten dat dit helemaal of grotendeels is gebeurd. Hierin hebben we onszelf verbeterd ten opzichte van 2018, toen was dit 89%. Op het onderwerp Uitvoering behandeling scoren wij een 4.6 op een schaal van 5. Hierbij geeft het overgrote deel van onze cliënten aan dat de behandeling de juiste aanpak is geweest voor hun klachten.

Bekijk hier alle resultaten van de CQ index over 2019 (pdf - 0.51 mb)

Uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek

Het onderzoek laat zien dat cliënten tevreden zijn over onze zorg. Maar, het kan altijd beter en daarom gebruiken we de uitkomsten van het onderzoek ter inspiratie om onze zorg nóg beter te maken. VNN bespreekt de uitkomsten van het cliëntentevredenheidsonderzoek met de cliëntenraad. Daarbij wordt afgesproken welke acties ondernomen worden om de tevredenheid van cliënten te verbeteren.

Zorgkaart Nederland

Naast de korte vragenlijst die VNN cliënten voorlegt aan het einde van de behandeling, hebben cliënten ook de mogelijkheid om direct online de zorg van VNN te waarderen bij Zorgkaart Nederland. Aan de hand van een paar vragen geven cliënten aan hoe ze een behandeling ervaren hebben. Ook komt naar voren of ze een behandelaar, instelling of locatie bij een ander zouden aanbevelen.
Zie voor de waardering van VNN bij Zorgkaart Nederland

Bezoek van Cliëntenraad

De cliëntenraad bezoekt en praat regelmatig met de verschillende cliëntengroepen op alle locaties. De cliëntenraad zorgt ervoor dat er geluisterd wordt naar ieders mening of klachten over bijvoorbeeld de behandeling of de huisvesting. De cliëntenraad geeft de signalen door aan de verantwoordelijke leidinggevende.

Klachten

Het kan natuurlijk zijn dat je niet tevreden bent over hoe je bent behandeld of hoe bepaalde zaken zijn geregeld. VNN vindt het van belang dat jij jouw opmerkingen of klachten aangeeft. Dat geeft VNN de mogelijkheid om de fout te herstellen of naar een oplossing te zoeken. Lees meer informatie over hoe je klacht kunt indienen.