Over VNN

Anoniem chatten

Toptaken

Specialist in verslavingszorg

Verslavingszorg Noord Nederland zet zich in voor mensen die problemen ondervinden als gevolg van een verslaving. Verslaving op het gebied van alcohol, drugs, tabak, gokken of bijvoorbeeld gamen.

VNN wil hen een perspectief bieden op een ander leven. Dit betekent dat VNN mensen met een verslaving en hun naastbetrokkenen perspectief wil bieden op meer kwaliteit van leven. Een leven zonder of met minder verslavingsproblemen. Ook wil VNN zich inzetten om verslavingsproblemen te voorkomen. Dat doet VNN door het aanbieden van veel verschillende diensten.

Kerncijfers VNN

De algemene kerncijfers van VNN worden in infographics weergegeven
De algemene kerncijfers van VNN worden in infographics weergegeven

Zie meer bij Kerncijfers VNN in infographics

Voorlichting en hulp voor iedereen

De medewerkers van VNN werken samen met de cliënt aan verbeteringen van de kwaliteit van leven. De methode Oplossingsgericht Werken is breed binnen VNN geïmplementeerd. Het is een methode die helpt te kijken naar oplossingen in plaats van naar problemen.

Wetenschappelijk onderzoek

Als professionele zorginstelling vindt VNN wetenschappelijk onderzoek essentieel voor het leveren van goede zorg. VNN draagt met onderzoek bij aan de wetenschappelijke kennis over verslaving. Deze kennis vormt de basis voor het verbeteren van de huidige behandelingen en het ontwikkelen van nieuwe behandelvormen. 
Lees meer over ons onderzoekscentrum.

Samenwerkingspartners

VNN werkt samen met veel instellingen in, met name Noord-Nederland. Samenwerken doen we in de eerste plaats met de 3 noordelijke GGZ-instellingen, huisartsen, Justitie/OM en onderwijsinstellingen. Maar natuurlijk ook met ziekenhuizen, andere zorginstellingen, gemeenten, zorgverzekeraars en brancheverenigingen.

Lees meer bij Samenwerkingspartners

Neem contact op

088 - 234 34 34