Beschermd wonen

Anoniem chatten

Heerenveen

Bezoekadres
Compagnonstraat 42
8442 AP Heerenveen
Postadres
Postbus 221
8901 BA Leeuwarden
088 234 40 44
Diensten
  • Beschermd wonen

Voor wie is woonvoorziening bedoeld? 

Beschermd wonen is bedoeld voor cliënten die hun verslaving onder controle willen houden en een gestructureerd bestaan willen opbouwen. Stapsgewijs wordt gewerkt aan het (opnieuw) leren zelfstandig te functioneren in de samenleving. Het onafhankelijk blijven van drugs of andere middelen loopt als een rode draad door de begeleiding. 

In Leeuwarden biedt VNN ook voor gezinnen, met (maximaal 2) kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar, beschermd wonen. Een opname bij Beschermd Wonen gaat bij VNN altijd gepaard met een behandeltraject vanuit FACT.

Wat kun je verwachten tijdens je verblijf?
We bieden begeleiding aan de hand van acht aandachtspunten:

  • Wonen
  • Sociale omgeving
  • Financiën
  • Gezondheid
  • Justitie
  • Vrijetijdsbesteding
  • Opleiding en scholing
  • Werken

Samen met je begeleider stel je een individueel begeleidingsplan op en kijken we naar je sterke en minder sterke punten. In de begeleiding wordt op een samenhangende manier aandacht besteed aan de verschillende leefgebieden. Het traject is opgedeeld in vier fasen. In iedere fase bouw je meer verantwoordelijkheden op in elk van de genoemde leefgebieden.

Clean blijven is een onderdeel van het veranderproces dat je doormaakt en kan gepaard gaan met terugval en uitglijders. Wel wordt van je verwacht dat de wil er is om clean te blijven en dat je steeds meer inzicht en bewustwording laat zien op het gebied van verslaving.

Zie hier een video over een Beschermd Wonen-locatie.

Hoe lang kun je beschermd wonen?
Het programma in Friesland duurt gemiddeld 2 jaar. In de zogenaamde 'externe' fase bieden we nog eens 3 maanden lang begeleiding.

Is er altijd een behandelaar aanwezig?
Er is 7 dagen per week 24 uur per dag begeleiding aanwezig. 

Medewerkers
Er werken woonbegeleiders, verpleegkundigen en een sociaal juridisch medewerker. Iedere bewoner krijgt een persoonlijke woonbegeleider toegewezen. De sociaal juridisch medewerker begeleidt in de financiën, juridische zaken en huisvesting.

Meer informatie
Leeuwarden
Cambuursterpad 170, 8921 LW Leeuwarden
Telefoon: (058) 284 76 50

Heerenveen
Compagnonstraat 42, 8442 AP Heerenveen
Telefoon: 088 234 40 44