Begeleid wonen

Anoniem chatten

Groningen

Bezoekadres
Coendersweg 1D1
9722 GA Groningen
Postadres
Postbus 1024
9701 BA Groningen
050 522 59 04
050 522 95 44
Diensten
  • Begeleid wonen

Voor wie is de woonvoorziening bedoeld? 
Begeleid wonen Coendersweg is bedoeld voor ex-verslaafde cliënten, in kader van  een behandeling. De cliënt kiest ervoor om clean te zijn en te leren op eigen benen te staan. Begeleid Wonen wordt geïndiceerd door de behandelaar.

Wat kunt u verwachten van uw verblijf?
In een aanmelding- en plaatsingsgesprek worden afspraken gemaakt met de woonbegeleider en verwijzer. Deze afspraken worden opgenomen in een begeleidingsplan. De afspraken gaan over persoonlijke ontwikkeling, financiën, wonen, werk, studie, (vrije)tijdsbesteding enzovoorts. Tijdens uw verblijf neemt u deel aan themagroepen. Hierin worden verschillende onderwerpen in groepsverband besproken. Naast de themagroepen  is er één keer per maand een verplichte bewonersvergadering.

De cliënt leert regie te krijgen over zijn functioneren. De eigen verantwoordelijkheid staat hierin centraal. Het doel is om uiteindelijk zelfstandig te gaan wonen. We bespreken regelmatig met de cliënt hoe het gaat en kijken naar het vervolgtraject van het wonen op de Coendersweg.

Het is verplicht om 20 tot 24 uur per week in te vullen aan dagbesteding. Daarnaast leert de cliënt ook omgaan met de overige tijd. Samen met de begeleider wordt gekeken wat er mogelijk is en wat de interesses zijn van de cliënt.

Hoe ziet de ruimte eruit?
De cliënt heeft een eigen kamer en deelt douche, toilet en keuken met 1 of 2 andere bewoners. De bewoner zorgt zelf voor de inrichting van de kamer. Een bed met matras en een kledingkast staan er standaard in.
Op bepaalde uren (2 dagdelen per week) kan de cliënt gebruik maken van de inloopruimte voor gesprekje en koffie of thee.
In de inloopruimte staat een computer en een telefoon om (zakelijk) te bellen.

Is er altijd een behandelaar aanwezig?
Op werkdagen zijn er overdag begeleiders aanwezig. 

Hoe lang kunt u wonen aan de Coendersweg?
Het woonprogramma aan de Coendersweg is gemiddeld 6 - 9 maanden. Dan wordt gekeken wat de cliënt nog nodig heeft aan poliklinische begeleiding.

Medewerkers
In de woonvoorziening werken woonbegeleiders, een verpleegkundige, een sociaal juridisch dienstverlener, een sociaal psychiatrisch verpleegkundige en een ervaringsdeskundige. 

Waar is het gevestigd?       
Begeleid wonen is gevestigd aan de Coendersweg 1D1,  9722 GA Groningen. Telefoon 050 522 59 04