• Er zijn meerdere ecstasypillen ingeleverd bij verschillende testcentra van het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) die een zeer hoge hoeveelheid MDMA bevatten (meer dan 300 mg). Inname van een dergelijke hoeveelheid MDMA kan levensbedreigend zijn. Lees hier voor meer informatie. 

VNN start onderzoek naar healthy ageing

Anoniem chatten
4 december 2019

Verslaving en een ongezonde leefstijl vormen een gevaarlijke combinatie, daarom begint het Gabriël Anthonio-onderzoekscentrum met een nieuw onderwerp voor onderzoek: gezond ouder worden. Dit heet ook wel de onderzoekslijn Healthy Ageing. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat veel mensen met een verslavingsprobleem een ongezonde leefstijl hebben. Dat kan ernstige gevolgen hebben voor de kwaliteit en de duur van het leven van de cliënt. Tevens zorgt het voor hogere zorgkosten. De onderzoekslijn Healthy Ageing is erop gericht om de cliënt op elk moment en elke plek te motiveren om gezonder te leven, zodat hun herstel stabieler wordt.

Neem als voorbeeld een cliënt van VNN: Sabine werd behandeld voor het gebruik van diverse middelen. Na deze behandeling werd gekeken hoe de kans op terugval kon worden beperkt. Leefstijl bleek een ontzettend belangrijke factor. Sabine haar voedingspatroon (geen ontbijt, vaak warme maaltijd overslaan) en bewegingspatroon (geen sport) zorgden in combinatie met veel stress voor een grotere kans op terugval. Daarom was het erg belangrijk om ervoor te zorgen dat Sabine gezonder ging leven, om dat risico terug te brengen. Een treffend voorbeeld van het verband tussen verslaving en een ongezonde leefstijl.

Gezond ouder worden

Onderzoek wijst uit dat veel mensen met verslavingsproblematiek een ongezonde leefstijl hebben. Ongezond leven heeft ernstige gevolgen voor de kwaliteit en de duur van het leven van de patiënt én leidt tot hogere zorgkosten. Gezondheidsprofessionals vervullen een belangrijke rol bij het herkennen van lichamelijke aandoeningen en het bevorderen van een gezonde leefstijl. Het doel van de nieuwe onderzoekslijn ‘Healthy Ageing’ is om ‘de cliënt op elk moment en op elke plek te motiveren tot een gezonde keuze ten behoeve van een voorspoedig en stabiel herstel’.

Bij Healthy Ageing staat het gedrag dat bijdraagt aan een zo gezond mogelijk leven centraal. Het gaat hierbij vooral om het bevorderen van zelfredzaamheid en versterken van gezond gedrag (positieve gezondheid). Healthy Ageing gaat over de vraag hoe gezondheidsprofessionals gedrag kunnen bevorderen dat bijdraagt aan gezond ouder worden. Een belangrijk uitgangspunt is dat wat mensen nodig hebben om gezond te blijven of te worden, verandert gedurende de levensloop. Elke levensfase (jeugd, volwassenheid) heeft daarbij specifieke aandachtspunten, uitdagingen en kansen.

Binnen verslavingszorg is Healthy Ageing actueel omdat verslavingsgedrag de gezondheid negatief beïnvloedt. Verslavingsgedrag gaat vaak gepaard met risicovol gezondheidsgedrag. Bij een holistische aanpak van verslavingsproblematiek kan het samen met de cliënt in kaart brengen van zijn leefstijl en gezondheidsgedrag goede aanknopingspunten geven voor strategieën en interventies in het integrale behandelplan. Ook in preventieve zin is het van belang omdat het vroegtijdig inzetten van interventies en strategieën gericht op Healthy Ageing het ontwikkelen van gezondheidsproblemen op langere termijn kan voorkomen.

Het gaat hierbij om brede samenhangende thema’s als leefstijl (voeding, beweging, slapen, stressmanagement, hygiëne en sociale interactie),  e-health en interdisciplinair samenwerken. We gaan onderzoeken hoe we deze thema’s makkelijker en leuker kunnen integreren binnen de behandeling. Ook zoeken we naar educatie omtrent een gezonde leefstijl en wat de effecten van psychofarmaca zijn op de leefstijl. Het ‘hogere doel’ van Healthy Ageing is dat de (gezondheids)zorg duurzamer wordt doordat niet alleen concreet bijgedragen wordt aan de gezondheid, het welzijn en de participatie van burgers maar ook gewerkt wordt aan het verbeteren van de beroepspraktijk en de beheersbaarheid van de zorgkosten.

Met de onderzoekslijn wil VNN multidisciplinaire initiatieven gericht op Healthy Ageing binnen VNN bevorderen, monitoren en met elkaar verbinden. Er wordt al samengewerkt met andere partijen, maar VNN staat uiteraard open voor verdere samenwerking met andere partijen, die ook een bijdrage kunnen leveren aan het thema Healthy Ageing. Neem daarvoor contact op met Margreet van der Meer (Manager onderzoek) via m.vandermeer@vnn.nl