Welke rechten heb ik als cliënt van VNN?

Anoniem chatten

Rechten cliënt VNN

Een belangrijk recht van cliënten - en van groot belang - is het recht op informatie. Iedere cliënt heeft recht op deskundige informatie over de verslaving waarvoor hij hulp vraagt en over de behandeling of begeleiding. Die informatie heb je nodig om te kunnen beslissen over je zorgplan. Want daarover moet je toestemming geven. Zonder jouw toestemming mag het zorgplan niet uitgevoerd worden.

Om deskundige hulp te kunnen geven, vragen wij van je als cliënt je behandelaar duidelijk en volledig te informeren. Zo vragen wij van je de adviezen van de behandelaar op te volgen en afspraken na te komen.

Meest gestelde vragen over rechten van de cliënt

 1. Welke gegevens staan er in mijn dossier?
  Je behandelaar is verplicht een dossier bij te houden. Naast persoonsgegevens zoals je naam, geboortedatum en adres, vragen wij je ook naar de reden van je komst, je verslavingsprobleem en de achtergronden daarvan. Een medisch onderzoek kan nodig zijn om je lichamelijke conditie te bepalen. Gegevens uit de intake en onderzoeken nemen wij op in je dossier. Gegevens die gedurende je begeleiding of behandeling bekend worden, vermelden wij ook in je dossier. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om vragenlijsten, een verslag van een gesprek met een psychiater of de uitslag van een psychologische test.

  Wanneer je via een verwijzer (bijvoorbeeld een huisarts) in contact bent gekomen met VNN, kunnen gegevens die afkomstig zijn van die huisarts of een andere hulpverleningsinstelling ook deel uitmaken van je dossier.

 2. Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
  Als je graag wil weten welke gegevens VNN van je heeft, dan kun je dat aan ons vragen. Als bepaalde gegevens niet kloppen, dan kan VNN deze voor je wijzigen. Je kunt ons ook vragen je gegevens te wissen en om deze niet meer te gebruiken. Als je eerder toestemming hebt gegeven, dan kun je deze weer intrekken.  

  In sommige gevallen mogen we je verzoek weigeren, bijvoorbeeld als je VNN vraagt je gegevens te wissen, maar VNN deze nog nodig heeft om financiële of belastingtechnische redenen of als bewijs bij klachten. Je kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming indienen bij je behandelaar.
  We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op je verzoek. 

 3. Hoe lang bewaart VNN mijn persoonsgegevens of mijn dossier?
  Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Algemene cliëntgegevens. Deze worden niet langer dan noodzakelijk voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of verwerkt.
  • Gezondheidsgegevens. Hiervoor geldt een wettelijke bewaartermijn van 15 jaar na beëindiging van de  behandeling.
  • Financiële en administratieve cliëntgegevens. Hiervoor geldt een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
  • Juridische cliëntgegevens (niet vrijwillige opneming en behandeling). Hiervoor geldt een wettelijke bewaartermijn van 5 jaar (Wet bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuis) of van 7 jaar na beëindiging van een reclasseringscontract. 
 4. Wie van VNN mag mijn dossier inzien?
  Medewerkers van VNN die direct bij de hulp aan jou betrokken zijn, mogen je dossier inzien. Over de inhoud van je dossier mogen zij niet met anderen spreken; er geldt een geheimhoudingsplicht. Voor een goede hulpverlening kan het nodig zijn dat je begeleider of behandelaar je gegevens bespreekt met een collega. Hiervoor zijn wij niet verplicht jouw toestemming te vragen. Uiteraard zijn alle collega’s gehouden aan de geheimhoudingsplicht.

 5. Mag VNN informatie over mij aan anderen buiten VNN geven?
  Wij delen je persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, zoals zorgverzekeraars of de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluit VNN een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat het niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens aansluit bij hoe wij met je gegevens omgaan. Wij blijven namelijk verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
  Als VNN je persoonsgegevens deelt met derden zonder dat er een wettelijke verplichting voor is of dat noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst dan doen wij dit alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.
  In het kader van je behandeling delen we alleen gegevens, zoals een diagnostiek, evaluatie- of eindverslag over je behandeling, met een andere zorgverleners (bijvoorbeeld je huisarts) als je daar toestemming voor gegeven hebt.

 6. Wat moet ik doen als ik het achteraf niet eens ben met het uitwisselen van informatie?
  Dan kun je een bezwaarformulier opsturen naar VNN en wordt het opgenomen in de dossier. Het bezwaarformulier voor het uitwisselen van informatie kun je hier downloaden. 

 7. Gebruikt VNN mijn gegevens voor wetenschappelijk onderzoek?
  VNN houdt zich ook bezig met wetenschappelijk onderzoek. Het doel van het onderzoek is de kwaliteit van de begeleiding en behandeling te verbeteren.
  Als je ondanks de privacybescherming toch niet wilt dat je gegevens worden gebruikt voor onderzoek, dan kun je via je hulpverlener een formulier vragen waarop je aan kunt geven dat je jouw gegevens hiervoor niet beschikbaar wilt stellen. Je bezwaarformulier wordt opgenomen in je dossier.

Zie ook de informatie op de pagina Privacyverklaring van VNN.