Reclassering en forensische zorg

Anoniem chatten

Reclassering

In opdracht van het Openbaar Ministerie, de rechtbank of het gevangeniswezen werkt de reclassering aan een delict-vrij bestaan voor haar cliënten, zodat zij weer kunnen deelnemen aan de samenleving. De verslavingsreclassering zet zich in voor de re-integratie van mensen die met justitie in aanraking zijn gekomen en kampen met verslaving en/of psychiatrische problematiek. Vanuit een strafrechtelijk kader controleren en begeleiden wij hen naar herstel, zodat zij hun leven weer op orde krijgen en niet terugvallen.

Reclasseringswerkers maken een inschatting van het risico dat hun cliënt vormt voor de samenleving. Op basis van deze risico-inschatting (RISc) wordt duidelijk wat er nodig is om herhaling van strafbare feiten te voorkomen. Reclasseringswerker en cliënt werken samen aan een duurzame re-integratie en resocialisatie. Daarbij kijken we naar de belangen van het slachtoffer, de verdachte/dader en de maatschappij. Onze reclasseringswerkers kijken naar veiligheid, zorg en autonomie van de cliënt. Deze drie zaken zijn allemaal belangrijk. Waar mogelijk krijgen cliënten zelf de mogelijkheid om hun leven zo te veranderen dat zij niet meer in aanraking komen met de politie.

 

De afdeling Reclassering in 2 minuten

In deze video leggen we in 2,5 minuut uit wat de afdeling Reclassering bij VNN precies doet. Aan het woord zijn Ingrid Venema, Linda Kleine en Stanley Lapre.

Kerntaken reclassering

Specifieke aanpakken 
- Jongvolwassenen (adolescentenstrafrecht)
- TBS
- Slachtofferbewust werken
- Veelplegers

Lees meer over de 3 reclasseringsorganisaties (3RO) bij Samenwerkingspartners van VNN-reclassering

De forensische polikliniek: de animatie

De forensische polikliniek van VNN is net iets anders dan de andere poliklinieken. Als je hier een behandeling krijgt, betekent het dat je in aanraking bent gekomen met politie en justitie. De rechter verplicht je om in behandeling te gaan voor je verslaving. Dit noemen we een behandelverplichting. Je reclasseringswerker heeft je aangemeld bij ons. Bij onze forensische polikliniek werkt ee...

Forensische zorg

Mensen die in aanraking komen met politie en justitie, kunnen een psychiatrische of psychische stoornis hebben. Voor de veiligheid van de samenleving is het van belang dat zij een passende behandeling krijgen en ook de noodzakelijke beveiliging. gesprek forensische zorg
Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg dat onderdeel is van een (voorwaardelijke) straf of maatregel. Forensische zorg wordt meestal door de rechter opgelegd als onderdeel van een straf en/of maatregel aan iemand met een psychisch/psychiatrische stoornis of verstandelijke beperking die een strafbaar feit heeft gepleegd. Forensische zorg is onderdeel van twee werelden: die van het strafrecht en die van de zorg.

Zie ook de informatie over het Forensisch Innovatienetwerk Noord-Nederland (FINN) bij Samenwerkingspartners van VNN

Het verhaal van Stefan

Stefan (cliënt van verslavingsreclassering)

Stefan (49) ervaart zijn meldplicht eenmaal in de 14 dagen bij VNN-reclasseringswerker Kees niet als een noodzakelijk kwaad. “We hebben een goeie klik. Als ik ergens tegenaan loop, kan ik dat bij hem kwijt. Ik mag hem ook altijd tussendoor appen of bellen. Dat is een goed gevoel.” Ruim 3 jaar geleden werd Stefan door zijn huisarts doorverwezen naar VNN. Zijn verslaving aan alcohol en medicijne...