Deeltijdbehandeling

Anoniem chatten

Deeltijdbehandeling houdt in dat je een aantal dagdelen per week bij ons in een polikliniek behandeld wordt. De rest van de tijd is vrij voor eigen invulling. Deeltijdbehandeling is mogelijk in Heerenveen, Groningen en Emmen.

Aanmelden voor hulp

Voor wie

Deeltijdbehandeling is geschikt voor mensen die met hun gebruik zijn gestopt én sterk en stabiel genoeg zijn om vanuit huis aan hun problemen te werken.

Jongeren

Voor jongeren is er ook deeltijdbehandeling mogelijk in de stad Groningen. De behandeling wordt ingezet als overgangsperiode na een ambulante of klinische detox, of behandeling. De doelgroep bestaat uit jongeren tussen de 12 en 23 jaar die gestopt zijn met middelengebruik maar een extra steuntje in de rug nodig hebben om dat vol te houden.

De deeltijdbehandeling voor jongeren bestaat uit een programma van 3 middagen per week. Centrale thema's zijn het voorkomen van terugval, het ontwikkelen van assertiviteit en leren omgaan met emoties. Daarnaast is er aandacht voor het herstellen of ontwikkelen van een sociaal netwerk en een gezonde leefstijl. De behandeling wordt gegeven aan Laan Corpus den Hoorn, in Groningen. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jedidja Trip, teammanager Zorg Jeugd Groningen, via  j.trip@vnn.nl of via 06-13489249.

"Als dexamfetamine geen medicijn meer is"

Johan volgde de deeltijdbehandeling bij VNN in Emmen. Deze deeltijdbehandeling is voor mensen die al met hun gebruik zijn gestopt maar hulp nodig hebben bij het opbouwen van een bestaan zonder drank of drugs. Een gezin, een huis en een baan, het leven lachte de nu 38-jarige Johan toe. Op een gegeven moment kreeg hij last van slaapproblemen. Een psychiater stelde de diagnose ADHD en schreef Joha...

Verschillende vormen deeltijdbehandeling voor volwassenen

Er zijn 2 vormen:

  1. De ene vorm van deeltijdbehandeling is bedoeld voor mensen die hulp kunnen gebruiken bij het opbouwen van een bestaan zonder drank of drugs. Deze behandeling kun je zowel in Heerenveen, Emmen als in Groningen volgen. 
  2. De andere vorm is bedoeld voor mensen die al een leven zonder verslaving hebben opgebouwd. Je leert welke omstandigheden een rol kunnen spelen bij terugval en bij het vasthouden van het opgebouwde. De behandeling is gericht op het ontdekken van je eigen valkuilen en helpt voorkomen dat je daar weer in stapt. Deze behandeling kun je alleen in Groningen volgen.

Duur van de behandeling

In beide gevallen is het een groepsbehandeling.
De duur van de behandeling varieert, tussen de 5 weken en 4 maanden.
Als blijkt dat de behandeling voor jou nog niet afdoende is geweest, kan de behandeling worden verlengd.

Hoe werkt de aanmelding bij VNN

  1. Contact opnemen
  2. One-off consultation
  3. Sign up for help
  4. VNN calls you to agree on a date for the intake interview
  5. Intake interview at a VNN location
  6. Start treatment

Kosten en verzekering

VNN is een specialistische instelling voor de geestelijke gezondheidszorg. De kosten voor behandeling bij VNN zijn wettelijk vastgelegd. De tarieven van VNN zijn gebaseerd op wettelijk vastgestelde tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. Lees hier meer over de kosten voor behandelingen en hoe dit zit met de verzekering