Kliniek De Ekenwaard

Anoniem chatten

De kliniek

De Ekenwaard (voorheen IMC) is een forensische behandelkliniek. Mensen met verslavingsproblematiek die in aanraking zijn gekomen met de politie/justitie, of bij wie dit dreigt te gebeuren, kunnen hier terecht. De reclassering verwijst cliënten, VNN is verantwoordelijk voor de behandelingen. VNN behandelt op deze locatie ongeveer 25 mensen tegelijkertijd, verdeeld over 4 groepen. De Ekenwaard is te vinden op het terrein van GGZ Drenthe in Beilen.

Wat is de Ekenwaard voor plek?

De Ekenwaard is gericht op herstel en behandeling. Hier krijg je de ruimte om een pas op de plaats te maken en om jezelf af te vragen wat je wil, zodat je een begin kunt maken met het veranderen van je levenswijze. Binnen de kliniek volg je een programma dat is afgestemd op wat jij nodig hebt. Behandeling vindt plaats in de groep en tijdens individuele gesprekken. Ook is er aandacht voor dagbesteding en structuur. Op het terrein van GGZ Beilen zijn verschillende mogelijkheden, zoals metaal- bewerking, houtbewerking en ict. Tijdens de intake zal met jou gekeken worden wat het best bij jou past.

Hoe ziet de behandeling eruit?

De dagen beginnen om 7 uur in de ochtend en eindigen om 11 uur in de avond. Sommige mensen moeten bij binnenkomst eerst ontgiften en lichamelijk en geestelijk wat tot rust komen voordat de behandeling begint. Voor de meeste mensen geldt dat we in het begin een psychologisch onderzoek doen. Dat onderzoek bestaat uit het invullen van een aantal vragenlijsten, het doen van testjes en het voeren van gesprekken met de hoofdbehandelaar. Op grond van al deze informatie wordt er samen met jou een zorgplan opgesteld waarin we vastleggen wat je wil bereiken en welke behandelingen je gaat volgen. Tijdens de opname kunnen we dit plan in overleg bijstellen.

Je behandeling bestaat uit verschillende fases. De de eerste periode is gericht op het onderzoeken van je valkuilen, klachten en hulpvraag. De periode hierna is meer gericht op het opdoen van nieuwe vaardigheden, het beantwoorden van je hulpvraag en het voorbereiden op een passend vervolgtraject.

En daarna?

Tegen het eind van je verblijf spreken we met je af welke stappen je na de Ekenwaard gaat zetten. Denk hierbij aan begeleid wonen, beschermd wonen, een klinische vervolgbehandeling, een deeltijdbehandeling of een poliklinische behandeling. Voordat je de kliniek verlaat, maken we hierover goede afspraken.

De forensische polikliniek: de animatie

De forensische polikliniek van VNN is net iets anders dan de andere poliklinieken. Als je hier een behandeling krijgt, betekent het dat je in aanraking bent gekomen met politie en justitie. De rechter verplicht je om in behandeling te gaan voor je verslaving. Dit noemen we een behandelverplichting. Je reclasseringswerker heeft je aangemeld bij ons. Bij onze forensische polikliniek werkt ee...