VNN weer actief in Sneek

Anoniem chatten
4 maart 2021

Vanaf 1 februari 2021 heeft VNN weer een vestiging in Sneek. Aan de Hegedyk 1 biedt VNN verslavingszorg aan een brede doelgroep uit de gemeente Súdwest-Fryslân en de Fryske Marren. Het openen van de nieuwe locatie sluit aan bij de wens van VNN om meer de regionale samenwerking op te zoeken, zowel met gemeenten als ketenpartners. Juist door die samenwerking is VNN in staat om nog betere zorg te leveren aan mensen met verslavingsproblematiek.

Breed aanbod
Vanuit onze nieuwe vestiging wordt het volgende aanbod geleverd:

  • Poliklinische zorg voor volwassenen en jeugd
  • Outreachend (jongeren-) werk
  • Bemoeizorg
  • Ondersteuning in Inloophuis Pand 6
  • Preventie-activiteiten.

Mensen kunnen in Sneek terecht voor zowel Basis- als Specialistische GGZ. De zorg is voor mensen die afhankelijk zijn van alcohol, drugs, medicijnen of gokken. De behandeling bestaat uit cognitieve gedragstherapie maar ook een ander intensiever behandelaanbod behoort tot de mogelijkheden. Naast verslaving kunnen cliënten op verschillende levensgebieden (wonen, werken, financiën, psychisch en somatisch welbevinden) een probleem ervaren. Samen met het gebiedsteam of andere ketenpartners wordt dit opgepakt.

Verwijzen naar Sneek
Voor verwijzers verandert er niet veel. Bij het verwijzen van patiënten in ZorgDomein kunnen verwijzers voortaan aangeven dat het om een patiënt gaat die in Sneek zorg wil/kan ontvangen. Ook kunnen verwijzers in persoonlijk contact met patiënten laten weten dat men hulp kan krijgen op onze locatie in Sneek. Dat verlaagt wellicht de drempel voor mensen om hulp te vragen!

Geen wachtlijst!
Er is geen wachtlijst. Het streven is om patiënten binnen 1 of 2 weken een intakegesprek aan te bieden. 

Vragen of meer informatie?
We verheugen ons op de (hernieuwde) samenwerking!  Heb je vragen of wil je meer informatie? Dan kun je terecht bij Beja van der Schaar, Teammanager Sneek via b.vanderschaar@vnn.nl