• Er zijn meerdere ecstasypillen ingeleverd bij verschillende testcentra van het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) die een zeer hoge hoeveelheid MDMA bevatten (meer dan 300 mg). Inname van een dergelijke hoeveelheid MDMA kan levensbedreigend zijn. Lees hier voor meer informatie. 

Eerste rookvrije verslavingskliniek

Anoniem chatten

20 december 2017

'Welkom in de eerste Rookvrije Verslavingskliniek van Nederland'

Verslavingskliniek Bolsterburen te Heerenveen, de eerste verslavingskliniek die volledig rookvrij is. Niet alleen binnen VNN, maar ook landelijk de eerste. Binnen de verslavingszorg in het algemeen was men erg sceptisch over het rookvrij maken. De vraag of er minder aanmeldingen zouden komen en of dat er meer onrust op de afdelingen zou ontstaan hield hen erg bezig. Ondertussen is gebleken dat er minder stress op de afdelingen is en er juist meer rust en sfeer is ontstaan. De behandeling van alcohol- en drugsverslaving wordt effectiever als ook de tabaksverslaving wordt behandeld. En cliënten geven aan het juist een cadeautje te vinden dat er ook niet meer gerookt mag worden.

De landelijke belangstelling voor het rookvrij maken van de klinische behandeling is groot. Veel collega-instellingen nodigen VNN uit om hen te komen vertellen hoe zij een dergelijke stap ook kunnen gaan zetten.

VNN heeft met de KNMG een intentieverklaring om de zorg rookvrij te maken geïnitieerd en samen met andere partners uit de zorg ondertekend. In deze intentieverklaring staat dat VNN, als onderdeel van een breed maatschappelijk tabaksontmoedigingsbeleid, zich de komende jaren inzet om de zorg rookvrij te maken, beginnende binnen de eigen organisatie.

Wat is rookvrij?
Cliënten en medewerkers roken niet binnen en niet buiten, tijdens werkdagen van de medewerkers en de verblijfsduur van de cliënten. Niemand moet stoppen met roken, het blijft een eigen keuze, maar tijdens het verblijf in de kliniek moet men het roken laten. Er zijn ook geen rookruimtes meer aanwezig. De ambitie van VNN gaat verder. Het niet-roken op alle terreinen en gebouwen van VNN voor medewerkers, cliënten en bezoekers wordt de norm in 2019.

Tabaksverslaving
Tabaksverslaving is een verslaving die sociaal geaccepteerd is in de huidige maatschappij. En zoals we allemaal ondertussen weten is (mee)roken schadelijk voor de gezondheid. Roken heeft voor veel mensen een functie, er wordt gerookt bij feestjes, stress en of (ont)spanning. Tabak is zeer verslavend. Het is een zware verslaving die op langere termijn vele risico’s met zich meebrengt. Verhoogde kans op kanker en hart- en vaatziekten. Je raakt lichamelijk maar ook geestelijk verslaafd. Lichamelijk zal de verslaafde roker dit merken doordat er ontwenningsverschijnselen ontstaan wanneer de verslaafde roker een tijdje geen tabak tot zich neemt. Geestelijk verslaving gaat vaak gepaard met verlangens naar roken, verlangens naar een sigaret. Veel voorkomende ontwenningsverschijnselen zijn slapeloosheid, sterke drang tot roken, moeite met concentreren, angst, vaak obstipatie en verhoogde eetlust. Deze verschijnselen zijn 24 – 48 uur het sterkst. Daarna nemen de ontwenningsverschijnselen langzaam af. De sterkte van tabaksverslaving is te vergelijken met dat van heroïne. Hoe jonger men begint met roken en hoe langer men doorgaat, des te ernstiger de verslaving wordt.

Lees ook de Factsheet op de website van het Trimbosinstituut 'Factsheet Roken onder volwassenen, kerncijfers 2016'

Bijbehorende artikelen

  • 0.71mb