• Er zijn meerdere ecstasypillen ingeleverd bij verschillende testcentra van het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) die een zeer hoge hoeveelheid MDMA bevatten (meer dan 300 mg). Inname van een dergelijke hoeveelheid MDMA kan levensbedreigend zijn. Lees hier voor meer informatie. 

ThuisPLUS woonondersteuning

Anoniem chatten

20 maart 2018

ThuisPLUS: op eigen kracht maar met steun van VNN

Ieder mens heeft een ‘thuis’ nodig. Maar soms lukt het mensen even niet om hun thuis te behouden. Ze verwaarlozen zichzelf of hun huishouding of raken in een neerwaartse spiraal. Bijvoorbeeld als gevolg van een verslaving of psychiatrische problemen. ThuisPLUS biedt uitkomst. Dat is een intensieve vorm van woonondersteuning bij cliënten thuis zodat zij zelfstandig kunnen blijven wonen.  

Als lichte ondersteuning ontoereikend is
ThuisPLUS is een gezamenlijke aanpak van de afdelingen Beschermd Wonen van VNN en FACT Friesland. De doelgroep bestaat uit cliënten met een verslaving of psychiatrische problemen die ondersteuning nodig hebben bij het zelfstandig wonen en bij wie lichte ondersteuning eens per week ontoereikend is.  

Zelfredzaamheid vergroten
Het doel van ThuisPLUS is dat mensen zelfstandig blijven wonen. Zelfstandig  wonen vergroot de zelfredzaamheid van mensen. Doordat cliënten (langer) thuis blijven wonen wordt de instroom naar Beschermd Wonen bovendien beperkt. Dit levert een kostenbesparing op voor de maatschappij. Hulp bij cliënten thuis heeft ook als functie dat behandelaren problemen eerder signaleren dan wanneer zij iemand slechts op afstand zien. 

Hulp bij administratie en moeilijke momenten 
Aan het begin van het traject wordt samen met de cliënten en de wijkgebiedsteams een ondersteuningsplan opgesteld. In dat plan worden afspraken en doelen vastgelegd evenals de (intensiteit van de) ondersteuningsbehoefte. De hulp bestaat uit ondersteuning op meerdere geplande en ongeplande momenten per week. Zoals hulp bij de administratie of het huishouden of een bezoekje als de cliënt een moeilijk moment heeft. Cliënten kunnen ook buiten de geplande zorgmomenten om hulp vragen. ThuisPLUS is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.

Tijdelijk logeren in Heerenveen
Als blijkt dat er tijdelijk meer ondersteuning nodig is, kunnen cliënten maximaal 2 weken logeren in de beschermde woonsetting van VNN in Heerenveen.  

Vooralsnog biedt VNN alleen in Friesland ThuisPLUS aan. De mogelijkheden om ThuisPLUS ook aan te bieden in Groningen en Drenthe worden op dit moment verkend.  

Voor meer informatie over ThuisPLUS kunt u contact opnemen met Harco de Vries, Teammanager Wonen Friesland van VNN via h.devries@vnn.nl