• Er zijn meerdere ecstasypillen ingeleverd bij verschillende testcentra van het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) die een zeer hoge hoeveelheid MDMA bevatten (meer dan 300 mg). Inname van een dergelijke hoeveelheid MDMA kan levensbedreigend zijn. Lees hier voor meer informatie. 

Signaleren om zorgvraag jeugd te voorkomen

Anoniem chatten

“Stonden er bierkratten bij de achterdeur?” In gesprek zijn Eric de Vos, outreachend jongerenwerker bij VNN en Bente Miedema, casemanager bij het Expertiseteam Jeugd in Tynaarlo. Bente was onlangs op huisbezoek en vermoedt middelenmisbruik. Bij dit soort situaties kan ze een beroep doen Eric, die sinds kort vanuit VNN 4 uur per week werkt bij de gemeente. Hoe ziet deze samenwerking er uit? En waarom is deze samenwerking van belang? Een interview met Bente en haar collega Ina Warringa, procesregisseur bij het expertiseteam.

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Een flinke uitdaging. Elke gemeente richt dit dan ook anders in. De gemeente Tynaarlo investeert flink in haar jeugdzorgbeleid. In het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) van de gemeente zitten hulpverleners die een gezin met een hulpvraag begeleiden. Als er specialistische zorg nodig is wordt opgeschaald naar het Expertiseteam Jeugd. In het expertiseteam zelf zitten naast casemanagers ook leerplichtambtenaren, schoolmaatschappelijk werkers en een gedragswetenschapper. Daarnaast heeft het team de beschikking over de expertise van de gedragswetenschappers van Yorneo en Accare en de jeugdartsen van de GGD en Icare.

Verslaving niet altijd zichtbaar
Ina: “We hebben zelf veel expertise in ons team. We zijn allemaal goed geschoold en ervaren. Maar we staan altijd open voor verbreding en verdieping. Verslaving was zo’n verdiepingsvraag. Daarom zijn we een pilot aangegaan met VNN. Doel van deze pilot is onder andere het leren van elkaar. We zijn dan ook erg blij met de huidige samenwerking met VNN”.

Eric wordt ingehuurd omdat het expertiseteam regelmatig verslavingsproblematiek tegenkomt. Al is die problematiek niet altijd direct zichtbaar. “Het is bekende plattelandsproblematiek”, vertelt Ina. “Gebruik vindt plaats op straat, in de honken maar ook thuis. Bier, wiet… soms xtc en speed. Vaak is er sprake van een vaste kern.”

Voorkomen van zorgvraag
Eric adviseert de hulpverleners van het CJG en het expertiseteam hoe om te gaan met het (vermoeden van) middelenmisbruik.

Ook bezoekt Eric regelmatig scholen waar hij in gesprek gaat met jongeren. In de toekomst gaat hij ook meer adviesgesprekken voeren met ouders. Doel is niet alleen het signaleren van verslaving en het doorverwijzen van jongeren maar juist ook voorkómen dat jongeren zorg nodig hebben.

Bewustzijn van verslaving
Eric zijn aanwezigheid leidt tot meer bewustzijn op het gebied van verslaving. Zijn inzet wordt gewaardeerd. “Met name op casusniveau”, vertelt Bente. “Bij hem kan ik dingen die ik in de praktijk tegenkom toetsen. Door Eric heb ik ook meer zicht gekregen op andere middelen dan bier en wiet. De minder traditionele middelen zeg maar.” Ina vult aan: “Het signaleren en behandelen van verslaving is een expertise”.

Er is nog een andere reden waarom de inzet van Eric voor het expertiseteam waardevol is. Ina: “VNN is groot. Als ik iemand naar het FACT-team wil doorverwijzen moet ik soms zoeken waar ik moet zijn. Eric regelt nu die verwijzing en dat is fijn”. Bente: “Dat hij vaak fysiek aanwezig is bij ons maakt de lijntjes korter”.

Elkaar steeds weer vinden
En dat die lijntjes kort zijn is van groot belang. Want iedereen die opereert in de (gemeentelijke) jeugdzorg weet dat dit domein volop in ontwikkeling is. En gemeenten en zorginstellingen elkaar steeds opnieuw moeten vinden. Op de vraag hoe de samenwerking tussen VNN en de gemeente er in de toekomst gaat uit zien antwoordt Ina dan ook: “We zijn elkaar aan het aftasten. Het is soms nog zoeken”.

Waardevolle toevoeging
Maar dat het stukje verslavingsexpertise iets toevoegt is duidelijk. Ina: “Voordat we met deze samenwerking begonnen wisten we niet hoe waardevol verslavingsexpertise is”.
Bente illustreert dit met een mooi voorbeeld. “Een paar maanden geleden had ik samen met een collega een gek gesprek met een gezin. Ik dacht nog vaak: “Wat gebeurde daar nu precies?” Pas maanden later begreep ik wat er was gebeurd en dacht ik: “Die vader was gewoon onder invloed!”